Hånd i hånd for bedre undervisning

Fagskolen i Østfold samarbeider med en rekke bedrifter, næringslivet gis mulighet til å tilpasse studentene etter bransjebehov.

Fagskolen i Østfold samarbeider med en rekke bedrifter. Et samarbeid som gir næringslivet mulighet til å tilpasse studentene til bransjens behov og skolen en oppdatert og praktisk undervisning.

Som tilbyder av fagskoleutdanning skal fagskolen ta hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. For å sikre et tett og nødvendig samarbeid med arbeidslivet, har Fagskolen i Østfold etablert et fagråd for hvert enkelt studietilbud.

– Dette mener vi vil kunne gi en vinn-vinn situasjon hvor vi som skole får anledning til å bli enda bedre kjent med arbeidslivets kompetansebehov – både på kort og lang sikt, og med det kan vi tilpasse våre
studietilbud til næringslivet. De får en gyllen anledning til å bli bedre kjent med skolen vår generelt, våre studietilbud, ressurser, faglærere og spesielt studenter, forklarer Heidi Gamlesanne, teknisk utdanningsleder ved Fagskolen i Østfold.

Gode rådgivere

Det er fire fagråd: Elkraft, kjemi med fordypning, mat- og prosessteknikk, maskinteknikk og bygg/BIM. De samarbeider tett med blant annet Backe Østfold og PEAB innen bygg, og ser hva dette gir av positiv innvirkning på undervisningen.

– Vi er avhengig av innspill fra bransjen, og setter stor pris på at de stiller opp. Både Backe og PEAB har vært veldig gode på å søke rett kompetanse og bidrar til å påvirke undervisningen som gode rådgivere for skolen.

Jakter flere kunnskapsbærere

Det tette båndet til næringslivet og de forskjellige bedriftene gjør at de nå også frir til bransjen på jakt etter flere lærere.

– Vi er på jakt etter de med spisskompetanse innen alle fagområder, spesielt bygg, og som har en lærer i magen. Vi trenger gode formidlere. Med dedikerte studenter med fagbrev i bunn er dette en givende jobb, der læreren også får mye tilbake gjennom studentenes arbeid.

 


Får være med på å påvirke og tilpasse undervisningen

Ståle André Wiig, sjef for produktstøtte i PEAB AS har vært med i fagrådet for bygg og anlegg med fordypning bygg siden oppstart høsten 2015. Han ser mange fordeler i samarbeidet, både for bransjen, studentene og skolen.

– Vi får være med å påvirke skolegangen og tilpasse entreprenørdelen før studentene kommer ut i arbeid. Vi gir innspill på hvilke fag som er viktige, og har påtrykk på HMS-faget, og ser på oss selv mer som en veileder for skolen. Vi har et godt samarbeid med gode og interessante diskusjoner, der langsiktigheten på samarbeidet gir målrettet og dedikert utdanning, forklarer Wiig.

Motiverte studenter

At studentene allerede har fagbrev når de starter skolen ser Wiig en rekke fordeler med.

– Med fagbrev vet de hva som skjer på byggeplassen, og vet hva det dreier seg om, fra materialnavn til tegningslesing og digitalteknikk. Linjefagene er så målrettede som mulig. Det de lærer får de bruk for. Det er tross alt en tøff skole å gå, det er ikke enkelt å bli fagingeniør. Kanskje spesielt for de som ikke har videregående skole. Vi føler at de studentene som velger denne skolen er motiverte og målrettede mot et fag de allerede kjenner.

Mer klar for arbeidslivet

Fagskolen drar nytte av studentenes kompetanse og samarbeid med næringslivet. Det gir studentene senere en fordel når de skal ut i arbeidslivet etter skolegangen.

– Alle bedrifter bruker store ressurser og mye tid på opplæring. En som kommer ferdig utdannet fra Fagskolen kan være en ressurs helt fra start av. De er langt mer rettet inn på hvordan arbeidshverdagen fungerer. Bedriftenes bidrag gjør at studentene vet hva bransjen forventer av dem. Det er her vi ønsker å være – en hjelpende hånd.

– Det er positivt for bransjen å kunne påvirke kompetanseutviklingen av våre ansatte gjennom avtalen med Fagskolen i Østfold, sier administrerende direktør i Backe Østfold AS, Håkon Glosli.


– Det er viktig at bransjen engasjerer seg

– Det er viktig at bransjen engasjerer seg og forteller fagskolen hva vi ønsker. Vi vet hva studentene bør kunne når de går ut av skolen igjen, sier administrerende direktør Håkon Glosli i Backe Østfold AS.

Tekst: Per-Kr. Aasen

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Backe Østfold er godt fornøyd med avtalen de inngikk med Fagskolen i Østfold for drøyt to år siden.

– Det er en vinn-vinn-situasjon når vi som bedrift kan påvirke hva våre egne ansatte bør gjennomgå under utdanningen. Vi krever for eksempel HMS-kurs av våre ansatte, og da er det nyttig at fagskolen leverer dette. Vi melder også fra om hvilke verktøy som er nyttige å bruke i undervisningen, slik at studentene kan hoppe rett over i praktisk arbeid og være kjent med for eksempel bygg-office, som er et mye brukt kalkulasjonsprogram. Det var tilpasningsviljen og entusiasmen som gjorde at vi meldte oss som fadderbedrift.

Større tyngde

Backe Østfold har i dag to ansatte som tar videreutdanning på Fagskolen i Østfold. Begge jobber fire dager per uke og er på skolen én dag.

– Vi har valgt å bruke ressurser på de to for å gi dem en større faglig tyngde og fordi de vil gjøre en bedre jobb for oss i ettertid. Den ene er en god bas som vi videreutvikler til formann, og den andre er en anleggsleder som vi vil gi ytterligere tyngde og kompetanse, sier Glosli.

Fantastisk holdning

De ansatte selv synes det er en god løsning med kombinert jobb og videreutdanning for å gå et skritt videre.

– Vi har jevnlige faddermøter med skolen der vi oppfatter skolen som positiv og lydhør. Vi er i en fortløpende dialog om hvordan studiene kan utvikles. Det er en fantastisk holdning fra skolen.


Fagskolen i Østfold

Kobberslagerstredet 1
1671 Kråkerøy

69 38 13 00

fagskolen.ostfoldfk.no