Landets ledende kursarrangør i arbeidsvarsling

ASKIM: Med kompetente kursholdere og engasjerende kursopplegg sørger Trafikkeksperten for at de som arbeider på offentlig grunn innehar den lovpålagte kompetansen innenfor trafikk- og arbeidsvarsling.

Kjell Arnfinn Sporsheim fra Trafikkeksperten AS er en ettertraktet kursholder. Nylig holdt han lovpålagt kurs i arbeidsvarsling for flere Sarpsborg-entreprenører.

Med topp kompetente kursholdere og engasjerende kursopplegg sørger Trafikkeksperten AS for at de som arbeider på offentlig grunn innehar den lovpålagte kompetansen innenfor trafikk- og arbeidsvarsling.

Trafikkeksperten AS drives av Kjell Arnfinn Sporsheim, som kan se tilbake på 35 års erfaring fra politiet, 18 av dem som politioverbetjent ved trafikkseksjonen i Oslo politidistrikt. Nå reiser han på kryss og tvers i Norge med sine kursopplegg, opplegg som får de beste skussmål fra de som har gjennomført dem

- Tilbakemeldingene fra kundene våre er svært positive når det gjelder utformingen og gjennomføringen av kursene våre. Vi legger stor vekt på bruk av bilder og konkrete eksempler og opplever at kundene våre får det ønskede utbyttet av kurset, sier Sporsheim, og forteller om stor variasjon i kundegruppen.

- Vi kurser alt fra enkeltmannsforetak til store entreprenørfirmaer. Vi følger også opp våre kunder og holder oversikten slik at de enkelte kurs ikke utløper, noe som kan skape problemer for mange entreprenører.

Konsekvenser

Ifølge Sporsheim er det vanskelig å konkretisere hvilke yrkesgrupper som må gjennomføre de lovpålagte kursene. I stedet er det viktig å se på hvor man utfører arbeidet sitt. Her er begrepet «offentlig grunn» helt sentralt, sier Sporsheim.

Enkelt fortalt kan man si at alle som utfører arbeid på eller ved offentlig vei er nødt til å ha det lovpålagte kurset i trafikk- og arbeidsvarsling. Alle som utfører arbeid på eller langs offentlig veg skal sørge for at alle typer trafikanter - både kjørende og gående kan ta seg forbi arbeidsområdet på en forsvarlig måte.

Dersom en bedrift eller entreprenør som arbeider på offentlig grunn uten å ha gjennomført de nødvendige kursene blir oppdaget av Statens vegvesens kontrollører blir konsekvensene store.

 - I verste fall må man stanse arbeidene inntil man tilfredsstiller kravene loven stiller, sier Sporsheim.

Tre kurs

Selv om Trafikkeksperten AS holder til i Askim tilbyr selskapet kurs over hele landet. Kursene kan gjennomføres for flere bedrifter samtidig, men også som bedriftsinterne kurs for de som ønsker det, sier Sporsheim.

Det er i alt tre ulike kursbolker. Den første er for alle som jobber på offentlig grunn. Den andre for prosjektledere og den tredje bolken er kurs i trafikkdirigering.

Kurs 1 gjelder for alle som jobber ute og er på seks timer. Kurs 2 er for prosjektledere og ansvarshavende for prosjektet og er på 12 timer fordelt på to dager. Kurs 3 omhandler manuell trafikkdirigering. Kurset består av tre timer teori og en praktisk øvelse på trafikkert vei. For å kunne delta på kurs 3 må enten kurs 1 eller 2 være gjennomført og bestått. Ved bestått kurs får man en sertifisering som gjelder for fem år.

Mangler din bedrift disse lovpålagte kursene er du velkommen til å ta kontakt med oss hos Trafikkeksperten AS. På våre nettsider, no ligger en oppdatert kurskalender. Er det 10 eller flere som skal sertifiseres i arbeidsvarsling kommer vi ut til din bedrift eller kommune for å gjennomføre kursene, avslutter Sporsheim

Fakta:

  • Grunnlagt 2008
  • To ansatte
  • Kurset flere enn 12 000 personer
  • Fagområdet er kursvirksomhet og andre tjenester rettet mot arbeidsvarsling etter kurs 1, kurs 2 og kurs 3 i håndbok N301
  • Kursholderne er godkjente av Statens vegvesen, Vegdirektoratet og NTNU