Med kompetanse i tankene

Nettbuss har tett samarbeid med AOF Østfold. - Skal du være en god bussjåfør, må du kunne kommunisere med passasjerene. Derfor er det svært viktig å lære seg språket, sier Tair Dolrash.

Nettbuss har tett samarbeid med AOF Østfold. - Skal du være en god bussjåfør, må du kunne kommunisere med passasjerene. Derfor er det svært viktig å lære seg språket, sier Tair Dolrash.

Tair er sjåfør for Nettbuss Øst, avdeling Moss, og har vært gjennom Kompetansepluss-kurs med AOF Østfold for å kunne utføre jobben på beste måte. Nå er han også i ferd med å ta fagprøven.

– Jeg trives veldig godt i jobben, og med fagbrev vil jeg stå enda sterkere rustet i framtiden, sier 55-åringen.

Tair er å finne bak rattet på rutekjøring i Moss by, men har også skolekjøring i andre deler av fylket.

– Mange mennesker er avhengig av buss hver dag. Derfor er det viktig at vi kan utføre jobben best mulig, sier han.

Fra Kasakhstan

Tair er opprinnelig fra Kasakhstan, og kom til Norge med sin nærmeste familie i 2002. Han var bussjåfør også i hjemlandet, derfor var det naturlig for ham å gjøre nytte for seg på den måten også her i Norge.

– Helt fra jeg kom hit første gang, var jeg bevisst på å lære meg å kommunisere på norsk. Derfor var jeg mye ute blant nordmenn og tok til meg lærdom, og jeg oppsøkte biblioteket for å lese bøker.

Han påpeker samtidig viktigheten av kursene til AOF, både når det gjelder språk og basiskompetanse, som er vinklet direkte mot arbeidssituasjoner.

– Det er mye du må mestre i dette yrket, påpeker han.

Viktig for Nettbuss

Tair får samtykkende nikk fra avdelingsleder Morten Almaas.

– Å være bussjåfør handler om mye mer enn det kjøretekniske. Derfor er jevnlig kompetansepåfyll viktig for oss, sier han.

Nettbuss har hatt samarbeid med AOF Østfold i mange år for å sikre nødvendig kompetansepåfyll ved behov.

Opplæringsbedriften har gjennomført ett rendyrket språkkurs og to kurs i basiskompetanse for de ansatte på arbeidsplassen i Moss, med midler gjennom Kompetansepluss. Kursene har således vært gratis for bedriften.

– AOF er en god partner for oss. De forteller om hvilke muligheter som finnes til å søke midler, de er gode på å veilede for tilrettelegging av kursene, og de har gode instruktører. Jeg gir dem gjerne de beste skussmål, og vi gjennomfører gjerne flere kurs i framtiden, sier Morten Almaas.

Mange ulike bakgrunner

Nettbuss Øst har 87 ansatte sjåfører, som betjener 36 busser fra sitt sete i Moss.

– Våre ansatte har mange ulike bakgrunner, og på kursene har vi hatt både etnisk norske og fremmedkulturelle i samme gruppe. Det har fungert svært godt, ved at de har hjulpet hverandre ved behov. Kursene har handlet blant annet om temaer som språk, lovverk, sosiale forhold, databruk, skrive søknader og innhenting av informasjon fra nettet. Selv om man er født i Norge, er det ingen selvfølge at man er god på alt dette. Vi har aktivt brukt vår egen sjåførhåndbok og intranettbruk som en del av pensumet for å få ekstra aktualitet på innholdet. Vi benytter mye elektronisk kommunikasjon i vår hverdag. Det stilles i dag langt større krav til sjåførene enn tidligere, og kompetanse er hele bransjen opptatt av, sier han.

Fagbrev

Mange av dem som gjennomgår Kompetansepluss-kurs, blir motivert til ytterligere utdanning og sikter mot fagbrev. Det ser Almaas som veldig positivt. Mange har brukt AOF Østfold også på den veien.

– Et fagbrev gir selvsagt en god følelse og trygghet for den enkelte. At det også resulterer i økt lønn, er heller ingen brems på motivasjonen, legger han til.