Passer som hånd i hanske

Det passet som hånd i hanske at Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, ble partner i Klimapartnere Viken i fjor. Begge nyter fordeler av samarbeidet.

Professor i plantebiologi og leder for Institutt for plantevitenskap, Siri Fjellheim, ble i april konstituert som rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

– NMBU har en unik sammensetning av fagmiljøer, som gjør oss spesielt rustet til å være en drivende kraft for en bærekraftig utvikling. I studier og forsking er vi opptatt av de store globale spørsmålene om miljø, politisk, økonomisk og sosial rettferdighet, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting, sier Fjellheim.

Cirka 7.000 studenter og 2.000 ansatte drar her i samme retning.

Verdifull kunnskap

Er det noe sted hvor bærekraft, klima og miljø gjennomsyrer det meste, er det nettopp på NMBU på Ås, hvor man både studerer og forsker innen disse fagområdene. De er derfor en verdifull partner for Klimapartnere Viken. Å si at Klimapartnere Viken og NMBU passer bra sammen, er ingen overdrivelse.

– Vi er både stolte og svært glade over å ha Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med i Klimapartnere Viken, sier Stine Nygaard, regionsleder i Klimapartnere Viken.

– NMBU er en aktør av stor betydning på klima- og miljøfeltet, som allerede er i gang med å identifisere gode løsninger for fremtiden. 

Et viktig mål for Klimapartnere er å bidra til kunnskapsdeling på tvers av samfunnssektorer. At næringslivet og akademia samarbeider, og dessuten overfører kunnskap mellom hverandre, er svært viktig.  

Jobber på tvers

Siri Fjellheim forteller at de siste par årene har NMBU funnet ny kunnskap med ulike bærekraftsarenaer. Disse skal styrke kompetanseutvikling, undervisning, innovasjon og tverrfaglighet i universitetets fagmiljøer. De handler om grønne byer, bærekraftige byer, plastutfordringer, bærekraftige matsystemer, naturens tålegrenser, smart landbruk og innovasjoner. Forskerne har store forventninger til hva de kan få til.

Også på campus

– NMBU ønsker å være et bærekraftig universitet – også internt. Vi skal være en arbeidsplass og et studiested preget av likestilling, mangfold og inkludering, og vi ønsker å redusere vårt eget klimaavtrykk. Å være med i Klimapartnere Viken, gjør av vi kan lære av hva andre virksomheter gjør og skape nettverk. Klimapartnere er også for oss en viktig arena for kunnskapsutveksling, sier Siri Fjellheim.

Hun forteller at universitetet ønsker ha grønne tall på klimaregnskapet sitt, og da er det viktig å ha god innsikt når man iverksetter tiltak. Klimapartnere Viken kan hjelpe NMBU med å arbeide mer systematisk med dette internt. Å være med i et nettverk. gjør at studiestedet kan hente inspirasjon og kunnskap fra de andre partnerne, for å nå sine mål

Godt i gang

Å bedre samarbeidet mellom næringsliv og forskning er et mål i seg selv for – for begge parter.

– Universitetet er en enorm ressurs. Vi sitter på fagkompetansen. I løpet av året som har gått siden vi ble med, har vi delt våre erfaringer med nettverket. Universitetets folk har holdt foredrag om ulike tema. De erfaringer vi gjør, deler vi med de andre partnerne i nettverket, påpeker Siri Fjellheim.

Hun legger til at NMBUs unike kombinasjon av sterke fagmiljøer, gjør dette universitetet spesielt godt egnet til å være en drivende kraft for en bærekraftig utvikling. Arbeidet med omstilling til det grønne skiftet, både nå og i fremtiden, er avhengig av tverrfaglighet, innovativ forskning og utdanning og kritisk og nyskapende tenkning, om hva bærekraft innebærer.


NMBU

 Elizabeth Stephansens v. 15, 1433 Ås
  67 23 00 00
  www.nmbu.no

{/show}