Samarbeid om studium skal gi flere sykepleiere

For å løse fremtidens mangel på operasjonspersonell, har Fagforbundet, Sykehuset Østfold og Fagskolen i Østfold samarbeidet om en videreutdanning for helsefagarbeidere. Forhåpentligvis med oppstart allerede i januar.

– Vi i Fagforbundet er kjempeglad for dette samarbeidsprosjektet, der alle har vært fremoverlente og løsningsorienterte sier Iren Mari Luther, Leder av yrkesseksjonen helse og sosial i Fagforbundet.
– Vi i Fagforbundet er kjempeglad for dette samarbeidsprosjektet, der alle har vært fremoverlente og løsningsorienterte sier Iren Mari Luther, Leder av yrkesseksjonen helse og sosial i Fagforbundet.

For å imøtegå fremtidens mangel på operasjonspersonell, har Fagforbundet, Sykehuset Østfold og Fagskolen i Østfold samarbeidet for å skape en videreutdannelse for helsefagarbeidere. Forhåpentligvis med oppstart allerede i januar.

Mangel på sykepleiere i norske kommuner fører til alvorlige avvik og store belastninger for både pasienter og pårørende. I forbindelse med operasjoner har det vært manko på operasjonspersonell, blant annet sykepleiere, som igjen har ført til utsatte operasjoner. Dette gjorde at Fagforbundet, Fagskolen i Østfold og Sykehuset Østfold satte seg sammen og laget et pilotprosjekt der også Norsk sykepleierforbund har vært med i arbeidsgruppa.

– Helsefagarbeidere har en helsefaglig bakgrunn og utdannelse, og vi mener at de kan delta i en god del av arbeidsoppgavene tilknyttet kirurgisk virksomhet. Da må de imidlertid utdannes på den kirurgiske delen slik at de kan gi sterilforsyning, praktisk pleie og omsorg av kirurgiske pasienter og dekke noen støttefunksjoner tilknyttet denne virksomheten. Et tiltak for å dekke behovet for kompetanse, forklarer Iren Mari Luther, leder av yrkesseksjonen helse og sosial i Fagforbundet.

Studietur til Sverige

Arbeidsgruppa dro på studietur til Sverige, som har et lignende opplegg med videreutdannelse innen anestesi, kirurgi og intensiv. Foreløpig konsentrerer denne arbeidsgruppa seg om kirurgidelen.

– Vi er veldig glade for at vi nå er ferdig med fagplan og prosjektarbeid, og ikke minst at skolen godkjente utdannelsen. Nå håper vi mange søker på første opptak, som mest sannsynlig blir i januar 2020. Det er alles oppgave å ta denne rekrutteringsutfordringen, for det er en kjensgjerning at vi kommer til å mangle mye folk. Vi i Fagforbundet er kjempeglad for dette samarbeidsprosjektet, der alle har vært fremoverlent og løsningsorientert, fortsetter Luther.

Godkjent utdannelse

Denne fagskoleutdanningen gir helsefagarbeidere økt kompetanse innen hygiene, smittevern, sterilforsyning og det kirurgiske pasientforløpet, som både sykehus, helsehus, legevakter, legekontorer og andre helseinstitusjoner med kirurgisk praksis kan dra nytte av.

– Sannsynligvis kan vi ønske studenter velkommen i kirurgisk virksomhet allerede fra neste år, med tanke på at styret ved skolen har godkjent utdannelsen, forklarer utdanningsleder ved Fagskolen i Østfold, Gry Ulvedalen.

Trenger praksisplasser

Mange helsefagarbeidere har allerede vist interesse for studiet, som har et absolutt krav til søkerne at de har autorisasjon som helsepersonell. Før Fagskolen i Østfold kan ta imot studenter, må de ha sikret minst 15 praksisplasser.

– Vi har allerede avtale med Sykehuset Østfold og Akademiklinikken i Oslo om praksisplasser, opplyser Ulvedalen, og legger til at de også har kontakt med andre helseforetak som er interessert i et samarbeid.

Hun har derfor godt håp om å komme i mål.

Sjekk øvrige studietilbud på www.fagskolen-ostfold.no 


Fagskolen i Østfold

Kobberslagerstredet 1
1671 Kråkerøy

69 38 13 00

www.fagskolen-østfold.no