Samarbeidet om skreddersydd utdannelse for ansatte

Det er mange spesialfelter og stor variasjon i yrkeslivet. Hvordan finne ferdigutdannede med kompetanse som passer nettopp ditt fagfelt?

Mette Bøhn Meisingset, fag- og kompetansesjef ved Sykehuset Østfold, jobber i det som på folkemunne kalles "Tunetekniker'n", de tidligere lokalene til Høgskolen i Østfold på Valaskjold i Sarpsborg.
Mette Bøhn Meisingset, fag- og kompetansesjef ved Sykehuset Østfold, jobber i det som på folkemunne kalles "Tunetekniker'n", de tidligere lokalene til Høgskolen i Østfold på Valaskjold i Sarpsborg.

Det er mange spesialfelter og stor variasjon i yrkeslivet. Hvordan finne ferdigutdannede med kompetanse som passer nettopp ditt fagfelt?

Sykehuset Østfold fant løsningen. Et samarbeid med Fagskolen Østfold om en videreutdanning i logistikk og service i helsetjenesten.

I forbindelse med nytt Østfold-sykehus i Sarpsborg, med innføring av ny teknologi og nye arbeidsprosesser, anså ledelsen at man trengte ekspertise utover det helsefaglige. For å sikre gode pasientforløp var sykehuset også avhengig av god logistikkompetanse.

Et prosjekt med et mål

Det ble opprettet et prosjekt i samarbeid med fagskolen, der nå pensjonerte Anne Lise Gamst var prosjektleder for det faglige innholdet fra sykehusets side. Prosjektet beskrev arbeidsprosesser som utgangspunkt for læringsutbytter, både for servicemedarbeidere, medarbeidere i sterilsentralen og medarbeidere som jobbet med pasientbooking.

– Vi så at det var et stort behov for kompetanse innen logistikk og service. Vi hadde medarbeidere innen disse områdene med ulik kompetanse, hvor logistikkompetanse var særlig viktig, forklarer Mette Bøhn Meisingset, fag- og kompetansesjef ved Sykehuset Østfold.

Utviklingsprosjekter på eget arbeidssted

Fagskolen utarbeidet en studieplan for en helt ny fagskoleutdanning, videreutdanning - Logistikk og service i helsesektoren, på bakgrunn av prosjektet.

– Til våren fullfører det første kullet på ca. 20 studenter, de fleste fra sykehuset, utdanningen. For tiden er de i praksis på eget arbeidssted der de gjennomfører egenvalgte utviklingsprosjekter. Det vil si at sykehuset får mange spennende og nyttige utviklingsprosjekter i "gave". Så selv om det koster å sende så mange i utdannelse, er gevinsten god kompetanse, forbedringsprosjekter og motiverte medarbeidere. Vi mener denne kompetansen også vil være nyttig for kommunal helsetjeneste, og vi kan trygt anbefale denne utdanningen.

Flere prosjekter på gang

Sykehuset Østfold samarbeider med Fagskolen i Østfold om flere nye prosjekter.

– Vi har et veldig godt samarbeid med fagskolen. De er dyktige, effektive og lydhøre til hva arbeidslivet har behov for. Logistikk og service var den første utdanningen vi fikk godkjent av NOKUT. Enda en ny studieplan; Videreutdannelse i kirurgisk virksomhet for helsefagarbeidere, er utarbeidet i et samarbeidsprosjekt. Studieplanen skal behandles av styringsgruppa denne måneden. I tillegg er mye annet spennende på gang.


  • Fagskolen Østfold tilbyr gratis fagskoleutdanning og høyere yrkesfaglig utdanning
  • Opptakskrav: Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev/vitnemål, eller fem års relevant arbeidserfaring
  • Søknadsfrist for å søke fagskole er 15. april
  • Fagskolen i Østfold ønsker flere samarbeidsprosjekter med yrkessektoren. Vi er en samarbeidspartner for å heve kompetansen i næringslivet med etter og videreutdanning. Læring hele livet er et av Stortingets satsingsområder.
  • Fagskolen i Østfold har fått ny nettside og skiftet visuell profil i fellesskap med flere offentlige fagskoler – se fagskolene.no

Jobber smartere og mer effektivt – blitt mer spennende på jobb

Fagskolen Østfold jobber tett med næringslivet. De hjelper gjerne til å skreddersy spesifikke utdanningsløp. Som de har gjort for logistikkfaget for Sykehuset Østfold i Sarpsborg.

Kari Mette Hansen jobber som servicemedarbeider på Sykehuset Østfold på Kalnes. Nå har hun siste innspurt på et to års deltidsstudiet Logistikk og service i helsesektoren. Et studium spesialbestilt fra Fagskolen i Østfold av Sykehuset Østfold.

Ser helhetsbildet

Hansen er nå utplassert på egen arbeidsplass i praksis, der hun jobber med sitt eget case eller forbedringsprosjekt "Effektivitet og produktivitet i tekstilforsyningen".

– Nå ser jeg utfordringer overalt, men med et sett verktøy som kan hjelpe å løse dem. Ikke minst ser jeg all jobben som ligger bak hver prosess. Jeg kan lettere se helheten, både hva vi gjør hos oss, sammenhengen med hva andre avdelinger gjør, og også lederperspektivet. Hele logistikksløyfa fra begynnelse til slutt. Det gjør jobben langt mer spennende og interessant.

Fra tidligere har hun utdannelse innen helse, jobbet på sykehuset siden 2005 og vært servicemedarbeider siden 2012.

Utvidet vokabular

Utdannelsen får hun dekket av arbeidsgiver, som ser nytten av å videreutdanne alle ansatte, ikke minst støtteapparatet.

– Styrker du fagkompetansen i alle ledd så styrker du også sykehuset. Dette får oss til å jobbe smartere og mer effektivt. Det gir arbeidsdagen mer innhold, som gjør det gøy å gå på jobb. Samtidig får vi et bredere vokabular av faguttrykk, som er viktig for å kunne kommunisere på tvers av fagområder. Man ser helheten, og at logistikk på sykehus er viktig for å kunne gi god servicegrad.

Godt undervisningsopplegg

Fagskolen har en praktisk tilnærming til fag kombinert med tett samarbeid med arbeidslivet og realistiske prosjekter som gir studentene et unikt fortrinn i arbeidslivet.

– Fagskolen har vært helt fantastisk! Vi har blitt fulgt opp fra vi kom inn døra og hele veien videre. Det har vært mye gruppearbeid, mye egenansvar og også noe nettbasert. Selvfølgelig var det en overgang å begynne på skole igjen, og da var det godt å ha kunnskap i bunn.

Nå venter fremføring av caset, som hun naturligvis er spent på, før utdannelsen er over til våren.


Fagskolen i Østfold

Kobberslagerstredet 1
1671 Kråkerøy

69 38 13 00

www.fagskolen-østfold.no