Slik får du etterspurt lederutdanning i bygg- og anleggsbransjen i løpet av ett år

Jobber du som fagarbeider i bygg- og anleggsbransjen og har lederambisjoner? Da kan Fagskolen i Vikens to nye studietilbud være midt i blinken for deg!

Fagskolen tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som er yrkesrettet, og bygger gjerne på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Gry Ulvedalen og Geir Lucasen-Poppe, henholdsvis utviklingsleder og prosjektleder helse og oppvekst hos Fagskolen i Viken Fredrikstad, gleder seg til at det fra høsten igangsettes nye, aktuelle studier innen bygg- og anleggsbransjen og helsearbeidere som jobber med sårbare barn og unge.- Det er 30 plasser tilgjengelig, med opptak i Fredrikstad og Bjørkelangen som skjer fortløpende. Det er med andre ord ingen grunn til å vente med å søke, sier de.

 

 - Bygg- og anleggsbransjen roper etter lederkompetanse, og det gleder oss stort at vi nå kan tilby to ulike studier som oppfyller behovet. Her har fagarbeidere i bransjen med ambisjoner om lederansvar en gyllen mulighet til å klatre på karrierestigen, sier skolens utviklingsleder Gry Ulvedalen, som også har prosjektlederansvaret for de to utdannelsene.  

Studiene har fått titlene «Grunnleggende praktisk lederutdanning for bygg- og anleggsbransjen» og «Prosjektledelse for bygg og anleggsbransjen» og er nettopp et resultat av kompetansebehov innmeldt av bygg- og anleggsbransjen – som også har vært representert i arbeidene med å utvikle innholdet. Det betyr svært høy relevans i forhold til de oppgavene som venter deltagerne i den andre enden.

Studiet «Grunnleggende praktisk lederutdanning for bygg- og anleggsbransjen» gir kompetanse innenfor praktisk ledelse. Her vil du lære om ulike lederstillinger og hvordan du som leder kan motivere dine medarbeidere. 

- Målet er å gjøre deltagerne bedre rustet til å ha et lederansvar, samt kompetanse som skal bidra til utvikling og bærekraftige løsninger i bygg- og anleggsbransjen, forteller Ulvedalen.

Etter gjennomført utdannelse skal studentene ha lagt et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Typiske arbeidsoppgaver vil være rollen som bas, formann, anleggsleder eller byggeleder, gjerne med ansvar for lærlinger.

Prosjektlederkompetanse

Det er også stort behov for fagarbeidere med kompetanse innen prosjektledelse. Gjennom studiet «Prosjektledelse for bygg og anleggsbransjen» lærer du å planlegge, organisere og gjennomføre et bygg og/eller anleggsprosjekt.

- Målgruppen her er fagarbeidere innen de nevnte fagene som ønsker å ta en lederrolle som prosjektleder eller prosjektmedarbeider. I utdanningen legges det vekt både på praktisk og bransjespesifikk tilnærming til prosjektlederfaget. Samspillet mellom teori og studentens egen faglige og praktiske bakgrunn vil danne grunnlaget for den enkeltes læringsutbytte.

Etter endt utdanning skal du være rustet til å jobbe som prosjektleder med å planlegge og gjennomføre bygg- og/eller anleggsprosjekter av ulike størrelser på en god måte og innenfor de rammebetingelsene som er gitt.

Kan kombineres med jobb

Begge studiene gir 30 studiepoeng, løper over ett år og er nettbasert med fire samlinger. Det gjør det ideelt å kombinere videreutdannelsen med jobb.

- Hvem kan søke plass?

- Studiene er beregnet på de som har relevant fagbrev eller svennebrev, eller lang relevant yrkespraksis innen bygg- og anleggsbransjen. Det er lokale opptak, og man søker plass via vår hjemmeside.

 

Nytt studium for deg som liker å jobbe med barn og unge

Fagskolen i Viken kan nå også tilby det toårige studiet «Arbeid med sårbare barn og unge», som retter seg mot de som har fagbrev innen helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, ambulansefaget, aktivitørfaget, autorisert helsesekretær eller generell studiekompetanse med autorisasjon som helsearbeider. – Ideelt for både deg som jobber i det offentlige helse- og omsorgstilbudet skoler, barnehager og SFO, sier fagskolens prosjektleder helse og oppvekst Geir Lucasen-Poppe.

Med «sårbare barn og unge» menes barn og unge med langvarige, sammensatte vansker og problemer. Det kan være personer med lærevansker, adferdsproblemer, psykiske vansker, fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser, eller som har vært utsatt for omsorgssvikt.

- Behovet for trygge fagpersoner rundt disse barna er større enn noen gang. Gjennom utdannelsen vil studentene få verktøy til å vurdere den enkeltes behov og gi individuelt tilpasset oppfølging av hvert barn og hver enkelt familie, sier Lucasen-Poppe.

Utdanningen består av seks ulike emner, som hver gir 10 studiepoeng. Det er nettbasert med fysiske samlinger og løper over to år, med Fredrikstad og Bjørkelangen som studiesteder. Studentene kan velge å ta hele utdanningen på 60 studiepoeng og få en fagskolegrad, alternativt å velge enkeltmoduler. Videreutdanningen skal gi helsefagarbeidere, barne– og ungdomsarbeidere og andre aktuelle faggrupper en mulighet til å styrke sin kompetanse på en fleksibel måte som lar seg kombinere med full jobb og familieliv. 

Seks fleksible evner

Utdanningen består av følgende seks emner:

  • Emne 1: Helsetjenester og rettigheter til sårbare barn
  • Emne 2: Familiesenteret omsorg, kommunikasjon og samhandling
  • Emne 3: Psykisk helse hos barn og unge
  • Emne 4: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne
  • Emne 5: Psykisk utviklingshemming hos barn og unge
  • Emne 6: Aktivitet og deltagelse, velferdsteknologi og hjelpemidler  

Bredt samarbeid

Lucasen-Poppe kan fortelle at det ligger et bredt samarbeid med kommuner, fagforeninger og USHT bak innholdet i utdanningen, og at partene har hatt veldig fokus på å fange mangfoldet, da barn og unges behov spenner svært vidt.

- Med denne utdanningen vil du kunne bidra til å bygge opp et faglig godt tilbud i helse- og omsorgstjenesten, og bedre oppfølging og sikre helhetlige, koordinerte og trygge tjeneste. Den vil også gjøre deg ekstra attraktiv for arbeidsgivere innen helse- og omsorgsrettet virksomhet, sier han.


Fagskolen i Viken

  Kobberslagerstredet 1, 1671 Kråkerøy

  69 38 13 00

  www.fagskolen-viken.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: