Strategisk partner for kompetanseutvikling

AOF Østfold løfter blikket og tar med seg den godt renommerte Østfoldmodellen inn i Viken. Her vil de fortsette å være en oppdatert samarbeidspartner for regionens næringsliv.

Christian Skyum, daglig leder (til h) og Øistein Pettersen, salgs- og markedsleder i AOF Østfold viser at kompetanseprodukter innen Y-veien har bidratt til at mange bedrifter har fått bygget opp en effektfull og tilpasset kompetansestrategi.
Christian Skyum, daglig leder (til h) og Øistein Pettersen, salgs- og markedsleder i AOF Østfold viser at kompetanseprodukter innen Y-veien har bidratt til at mange bedrifter har fått bygget opp en effektfull og tilpasset kompetansestrategi.

AOF Østfold løfter blikket og tar med seg den godt renommerte Østfoldmodellen inn i Viken. Her vil de fortsette å være en oppdatert samarbeidspartner for regionens næringsliv.

Det nærmer seg årsskifte og som mange andre forbereder nå AOF Østfold seg til overgangen til Viken. De omorganiserer, men er samtidig veldig klar på å videreføre den gode jobben inn i det nye fylket.

– Mange i vårt felt kjenner allerede godt til den gode Østfold-modellen, hvor man gjennom Y-veien skolerer voksne fra kompetanse pluss-ordningen, og videre gjennom det gode samarbeidet med fylkeskommunen om tilrettelegging, teoriforberedende løp mot ulike fagbrev og fagskoletilbud innen helse- og ledelsesområder. Vi tilpasser oss arbeidslivets behov, de offentlige myndigheters strukturer og er samtidig en ideell organisasjon som har som misjon å styrke regionens arbeidsliv, forklarer Christian Skyum, daglig leder i AOF Østfold.

Dette finnes det mange gode eksempler på i fylket, ikke minst da Jøtul skulle flagge ut deler av sin produksjon, og over 50 ansatte fikk tatt fagbrev gjennom AOF og dermed lettere kunne skaffe seg annen jobb i distriktet. Et viktig element i «Østfoldmodellen» er det gode samarbeidet med fylkeskommunen man har etablert gjennom avtalen med Voksenopplæringsforbundet.

Utlysning av tilskudd

Har du noen i bedriften som har behov for opplæring i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlig- og digitale ferdigheter? Da bør du kjenne din besøkelsestid nå. Ikke bare får de ansatte gratis kompetansepåfyll. AOF Østfold bistår og med veiledning, tilpassing av kursene til deres behov, samt søke inn kursene. I tillegg bistår vi med å anskaffe veiledere og gjennomføring av kursene på arbeidsplassen eller i våre kurslokaler.

– En fantastisk mulighet! Men det betinger at bedriften eller foreningen søker midler gjennom tilskuddsordningen fra Kompetanse Norge. Fristen er 9. desember 2019. Det er bare å ta kontakt med en av våre mange kompetanserådgivere, oppfordrer Skyum.

Bygge opp kompetansestrategi

Kompetanse Norge er nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, og er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet. AOF Østfold er her en godkjent kurstilbyder, og har siden 2006 gjennomført en rekke kurs ute på arbeidsplassene innen denne ordningen.

– Dette, sammen med alle våre kompetanseprodukter innen Y-veien, har bidratt til at mange bedrifter har fått bygget opp en effektfull og tilpasset kompetansestrategi for sine ansatte gjennom også å bistå med kurs innen teori til fagprøven og med ulike fagskoletilbud, og som bygger oppunder de strategiske mål den enkelte bedrift/organisasjon måtte ha, tillegger Øistein Pettersen, salgs- og markedsleder i AOF Østfold.

I forrige tildelingsrunde ble det for 2019 tildelt hele 152 millioner til arbeidslivet og 10 millioner til frivilligheten, og mange bedrifter i Østfold fikk tilskudd til opplæring.

AOF Østfold bistår også bedrifter og organisasjoner med rådgivning om de mange ulike tilskuddsordninger fra det offentlige og innen fagbevegelsen en kan benytte seg av for å bygge en god kompetansestrategi for sine ansatte og samtidig bygge oppunder de strategiske mål en har satt seg i et stadig mer konkurranseutsatt marked og arbeidsliv.


AOF Østfold

Stortorvet 5–7
1607 Fredrikstad

69 13 04 10

www. aof.noKlikk en emneknagg for å lese mer: