YFF - den trygge veien mot læreplass

Alle elever som går yrkesfag, skal ifølge læreplanen ha yrkesfaglig fordypning (YFF). Det løses best ved utplassering i aktuelle bedrifter hvor de prøver seg i aktuelle fag. – YFF er den tryggeste veien å gå mot læreplass både for eleven og bedriften, fastslår Læreplassjegerne i Viken.

Læreplassjegerne i Viken har startet høstjakten på å finne enda flere læreplasser. - Bedriftenes bidrag er avgjørende for at de unge skal få relevant erfaring og mulighet til å fullføre utdanningen sin, og det bidrar til å sikre bedriften påfyll av kompetanse, sier fra venstre: Gunn Karin Bjerkan, Anita Odny Salamonsen, Mariann Ruud Movik, Anne Aasen, Katrine Gustavsen, Magne Hagen,  Gunnbjørn Ånerud og Knut Erik Hovde.
Læreplassjegerne i Viken har startet høstjakten på å finne enda flere læreplasser. - Bedriftenes bidrag er avgjørende for at de unge skal få relevant erfaring og mulighet til å fullføre utdanningen sin, og det bidrar til å sikre bedriften påfyll av kompetanse, sier fra venstre: Gunn Karin Bjerkan, Anita Odny Salamonsen, Mariann Ruud Movik, Anne Aasen, Katrine Gustavsen, Magne Hagen, Gunnbjørn Ånerud og Knut Erik Hovde.

Alle elever som går yrkesfag, skal ifølge læreplanen ha yrkesfaglig fordypning (YFF). Det løses best ved utplassering i aktuelle bedrifter hvor de prøver seg i aktuelle fag. – YFF er den tryggeste veien å gå mot læreplass både for eleven og bedriften, fastslår Læreplassjegerne i Viken. 

Like sikkert som at høsten har kommet, er Læreplassjegerne ute og jakter på læreplasser. For selv om flesteparten av de nær 4500 ungdommene fra «vårslippet» av lærlinger og lærekandidater i april/mai nå har funnet sin plass, er det fortsatt en del som er på leting etter en egnet bedrift.  

Læreplassjegerne bistår både elever, skoler, bedrifter og pårørende for at alle skal få muligheten til å komme ut i arbeid.  Det er de du skal snakke med om du vil være med på å gi Vikens unge læreplass i år. 

– Nå jobber vi med den enkelte søknad, og vi regner med at vi i hvert fall får 95 prosent ut i lære. 

Her er det med andre ord mye kompetanse som fortsatt venter på å bli benyttet! 

Yrkesfaglig fordypning

Gjennom faget yrkesfaglig fordypning skal elevene i yrkesfag fortrinnsvis ut i praksis i bedrift. Elevene får på denne måten erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter innenfor de lærefagene de velger å prøve ut. Formålet med ordningen er at elevene skal få et godt grunnlag for å velge lærefag i tråd med de planene og drømmene de har for fremtiden.

Det er den enkelte skole som selv utarbeider læreplan for hvordan arbeidet med YFF skal foregå, og som vil være noe ulikt for ulike fag. Felles for alle, er imidlertid at de unge trenger et arbeidsliv som tar dem godt i mot og gir dem en smakebit av den yrkesretningen de har valg. 

– Ordningen er et fint springbrett for eleven til å få vist seg fram og sikre seg en framtidig læreplass. For bedriften gir dette en gyllen anledning til å bli kjent med kandidaten over tid og forsikre seg om at vedkommende er den ressursen de er ute etter. En trygg og god tilnærming for begge parter, der elev og bedrift har mulighet til å bli godt kjent underveis i praksisperioden. 

Alle skal ha læreplass

Målet for Læreplassjegerne, er at alle skal få læreplass for å få fullført utdanningen sin ute i en bedrift. Men dette er et samspill mellom den enkelte elev, skolen og bedriftene, understreker de. 

– Lærerne gjør en fantastisk jobb for å få elevene ut i praksis, og næringslivet har respondert på en forbilledlig måte. Elevene er også blitt flinkere enn før til å finne fram til hvilke muligheter som finnes, og er mer bevisste i sine valg. I sum er det avgjørende bidrag til at vi har såpass gode tall å vise til i Viken. 

Samtidig må de hele tiden være proaktive og framme i skoa for å holde trøkket oppe. Læreplassjegerne har 10.000 løpende kontrakter med lærebedrifter, men det er alltid en viss turnover - av ulike årsaker. 

Sikrer bedriften kompetansepåfyll

– Ved å ta inn lærling(er) tar du et viktig samfunnsansvar, men først og fremst bidrar du på å opprettholde kompetansenivået i bransjen og egen bedrift. Vi lever i et samfunn i høy endringstakt, hvor nettopp kompetanse er det største konkurransefortrinnet du kan ha! 

Det er beregnet at Norge vil mangle over 70.000 fagarbeidere i 2035, og seks av ti bedrifter i Viken har uttalt at de har behov for flere kompetente medarbeidere. Selv om vi nå har vært gjennom en krevende koronaperiode, har det ikke redusert behovet for faglært arbeidskraft. Stengte grenser har avdekket vår avhengighet av importert arbeidskraft, som gjør norsk arbeidsliv sårbart. Dette øker behovet for flere norske fagarbeidere ytterligere.  

Læreplassjegerne påpeker at det ikke er krav til at lærlinger skal få fast stilling etter endt læretid, men legger samtidig til at mange bedrifter ender opp med å gjøre det. Ved å ta inn lærlinger har bedriften mulighet til forme dem til den fremtidige kjernekompetansen egen virksomhet trenger! 

Bli lærebedrift

Er ikke bedriften godkjent lærebedrift fra før, er det svært enkelt å bli det. Det kan gjøres enten gjennom et opplæringskontor eller som selvstendig lærebedrift, og Læreplassjegerne står klare til å gi råd og tips og for å starte prosessen. 

For å bli godkjent som lærebedrift må du ha en faglig ansvarlig som tar ansvar for opplæringen av lærlingen. Vedkommende kan ha fag-/svennebrev eller mesterbrev i faget, annen høyere utdanning eller lang praksis. En lærebedrift må også ha relevante arbeidsoppgaver for lærlingen. Har den ikke det, kan den bli medlem av et opplæringskontor og få hjelp til å finne fram til praktiske oppgaver. 

Opplæringskontoret kan også lage planer for hvordan målene i læreplanen skal nås for lærlingen, og stå for oppfølgingen. Til den daglige opplæringen må bedriften ha en veileder, for eksempel en erfaren fagarbeider. Selve godkjenningen av lærebedrifter er det fagopplæringskontoret i fylkeskommunen som har ansvar for. 

Foreldrenes rolle

De minner samtidig om foreldrenes viktige rolle for å lose deres håpefulle mot videre skolegang og et framtidig yrke.  

– Ja, det er gjerne ved kjøkkenbordet hjemme at de første samtalene om valg av yrkesretning blir tatt. Og velger du yrkesfag, har du over 170 yrker å velge mellom. 

Når ungdommen skal velge utdanningsløp er det viktig å se på hvilken arbeidskraft Norge har behov for fremover. Det er et stort behov for fagarbeidere, noe som gjør at de som velger yrkesfag er ettertraktet arbeidskraft etter endt utdanning. 

– Du kommer du raskt i jobb og får lønn under utdanning. Du blir attraktiv for mange bedrifter, får mange muligheter til å utdanne deg videre og du står sterkt om du senere ønsker å starte egen bedrift. 

Viktig å ha en plan B

Det er også viktig at man har en plan B dersom ungdommen ikke kommer inn på sitt førstevalg. 

– Ja, det er absolutt lurt å sjekke ut hva som finnes av nærliggende fag, da det i enkelte fag ikke er nok læreplasser til alle. Om du eksempelvis vil bli elektriker, er det flere alternative fag hvor du jobber med elektronikk og styringssystemer. Det handler om å kartlegge mulighetene, og gjøre kvalifiserte lure valg for deg selv. 

– Vi er her for å bistå både elever, foresatte, skoler og bedrifter, så ikke nøl med å ta kontakt, oppfordrer Læreplassjegerne i Viken – som nå har intensivert jakten på en læreplass til ungdommene som fortsatt ikke har tegnet kontrakt med en godkjent lærebedrift.


Viken fylkeskommune

  Postboks 220, 1702 Sarpsborg

  32 30 00 00

  www.viken.no

{/show}