Stor etterspørsel for Aurskog Høland Bygdeservice

BJØRKELANGEN: Som første i sitt slag bidro Aurskog Høland Bygdeservice til å starte Bygdeservice Norge som i dag består av 49 lag.

I 1997 startet Aurskog og Høland Bygdeservice SA sin virksomhet. Som første i sitt slag bidro de til å starte Bygdeservice Norge som i dag består av 49 lag, hvorav Aurskog Høland Bygdeservice er størst. I mars flyttet de inn i nye og moderne lokaler på Bjørkelangen og merker allerede en positiv effekt.

- Vi har vokst mye de siste årene, og det var noe av årsaken til at vi måtte finne oss et nytt tilholdssted. Våre gamle lokaler på Løken ble litt trange og lite hensiktsmessige. Nå har vi samlet all virksomhet på ett sted inkludert våre datterselskaper Quality Products & Services AS og QPS Trading AS, noe som gjør oss mer effektive, sier daglig leder Hilde Merete Øverby.

Alt på ett sted

Aurskog og Høland Bygdeservice har en bred og ganske unik samling kompetanse blant sine eiere, innleide selvstendige næringsdrivende og ansatte. Selv om konseptet i sin tid ble startet av gårdbrukere, er i dag flere selvstendig næringsdrivende også med i samvirket. Det har gitt virksomheten enda flere ben å stå på.

- Våre primærtjenester er gressklipping, snørydding, trefelling, vaktmestertjenester og enklere vedlikehold som husvask og småsnekring, men vi tilbyr egentlig de tjenestene som markedet rundt oss etterspør. I tillegg driver vi utleievirksomhet av lifter, hengere etc. Selv om det er grenser for egen kompetanse også hos oss, er vi sjelden avvisende til forespørsler. I stedet henter vi inn den fagkunnskap og de tjenester vi trenger gjennom vårt store nettverk – også via andre Bygdeserviceforetak. En av våre store fordeler er at vi kan sy sammen ulik fagkompetanse til sammensatte oppdrag. Det gjør oss ganske unike. Kundene – både private og næringsliv kan få løst mange utfordringer gjennom Aurskog Høland Bygdeservice.

Hjemmetjenester

Virksomheten startet for 21 år siden med vegetasjonsrydding som hovedtjeneste. Fortsatt er dette et betydelig område, og Hafslund Nett er en stor kunde som krever innsats året rundt, i tillegg til beredskap. Men med årene er tilbudet tilpasset etterspørselen, og i dag er Aurskog Høland Bygdeservice en leverandør av hjemmetjenester til private hjem. Det dreier seg ikke om konkurranse med offentlige oppgaver, men et supplement og et tilbud om å kunne klippe gress, gjøre innkjøp, ta småreparasjoner og gjøre ulike oppgaver som gjør at kanskje noen blir boende lenger i egen bolig, noe som oppleves verdifullt for den enkelte og samtidig vil kunne spare det offentlige for betydelig kostnader.

Det grønne skiftet

Som gårdbrukere flest er også eierne av Bygdeservice opptatt av det grønne skiftet i samfunnet. Nå forhandler de miljøvennlig kvalitetsbelysning, som blant annet er levert i Holmenkollen-anlegget og i Elgåfossen. Dette er solcellebaserte kraftige utelamper som både er holdbare, lyssterke og særdeles energieffektive. I tillegg er de forhandler av Krinner-skruen som er et svært effektivt og miljøvennlig fundamentering for enklere byggkonstruksjoner, hvor en ikke ønsker, eller kan, benytte betongstøp.

Sysselsetter mange

I dag sysselsetter Aurskog Høland Bygdeservice mellom 75 og 100 personer på ulike tidspunkter av året. I 2017 bidro AHB med vel 18 mill. kr til eiernes og andre innleides inntekter noe som vitner om høy aktivitet.

- Vi er stolte av å kunne skape arbeidsplasser i lokalsamfunnet og holde folk i jobb. Vi kjenner godt på arbeidsmengden og må sannsynlig ansette enda en driftskoordinator om kort tid, men vi ønsker ingen ukontrollert vekst. Det er viktig for oss å finne en god balanse mellom tilbud og etterspørsel – slik at vi ikke pådrar på oss for store faste kostnader eller oppnår for sterk konkurranse innad i samvirke om jobbene, sier PHilde Merete Øverby.

Fakta:

  • Aurskog Høland Bygdeservice er en gruppe bønder og selvstendig næringsdrivende som har dannet et felles foretak (samvirke) som yter tjenester til kommuner, bedrifter, privatpersoner og andre
  • Andelseiere er allsidige og praktiske, og disponerer et stort spekter av utstyr
  • Tjenestene varierer fra snørydding, gressklipping, trefelling, graving, VA og bygg- og vedlikeholdsarbeid til vaktmestertjenester, arbeidsvarsling, vikar- og konsulentoppdrag
  • Tilbyr konkurransedyktige priser, og kan stille på kort varsel for utføring av oppdrag hvor kvalitet og sikkerhet er ivaretatt
  • Driver også utleievirksomhet av maskiner og utstyr
  • Må ha en godkjent selskapsform, og her er samvirkeforetak SA enerådende selskapsform. Denne selskapsformen er også et krav for å bli medlem i Bygdeservice Norge

Fuging krever fagkompetanse

Aurskog Høland Bygdeservice kjøpte fugespesialisten Quality Products & Services AS (QPS AS) i 2014. Nå har de hendene fulle med oppdrag langs sporveier, veier og flyplasser over hele landet.

QPS AS har utført fugearbeid på asfalt og betong på de fleste flyplasser og trikkeskinner i Norge og har fuget over 900 000 meter siden 2001. Vi har utviklet prosedyrer og fugeutstyr spesielt med tanke på fleksibilitet i arbeidssituasjonen og høy kvalitet på utført arbeid. Vi har rammeavtale med Oslo Lufthavn Gardermoen og Oslo Sporveier, og gjennomfører hyppige oppdrag med fuging av sprekker og skader i betong.

 - Våre mannskaper har gjennomgått alle kurs for bevegelse på flyplass, som HMS og Airside safety, og er sikkerhetsklarerte på høyt nivå på både sivile og militære områder, sier daglig leder Hilde Merete Øverby.

 - Vi fuger også parkeringshus, driftsbygninger for husdyr og slakterier, sistnevnte for å lette renhold.

Døgnet rundt

- Fuging krever fagkompetanse, og i dag har vi medarbeidere som har opparbeidet dette gjennom mange år. Det kan høres enkelt ut, men når det gjelder samferdsel, og flyplasser spesielt, er kravene strenge både til arbeidsmetoder og kvalitet på utført arbeid, sier driftskoordinator Stein Frykberg.

Han og kollega Ole Helge Lintho har knapt en vanlig fridag gjennom hele året. Siden fuging bare kan foregå når været tillater det, må de ha en slags beredskap nær sagt døgnet rundt.

Godt resultat

QPS benytter i dag en helt egenutviklet fugemasse ved reparasjoner. Massen varmes opp til 180 grader celsius før bruk, noe som krever nøyaktighet og forsiktighet.

- Det nytter ikke å søle med sånt, sier Frykberg.

- Manglende fagkunnskap blir ofte avslørt på den måten.

2017 ble det beste driftsåret noensinne for QPS AS etter at Aurskog Høland Bygdeservice kjøpte virksomheten i 2014. Med en omsetning på 9,3 millioner kroner, produserte de ansatte en resultatgrad på mer enn 25 prosent.