Betjener 750 maskiner i hele Østfold

Volvo Maskin avdeling Råde server en maskinpopulasjon på ca. 750 maskiner i Østfold og Indre Østfold.

Bilde fra Volvo Maskin avdeling Råde, med blide ansatte og en lastebil.
Volvo Maskin avd Råde har 9 velutstyrte servicebiler og server ca 750 maskiner, for kunder i Østfold og Indre Østfold. - Vi får mange gode tilbakemeldinger sier de to mekanikeren Øivind og Kjetil. Avdelingsleder Runar Borgen (til h.) er fornøyd med sine medarbeidere.

Volvo Maskin avdeling Råde server en maskinpopulasjon på ca. 750 maskiner i Østfold og Indre Østfold.

– Avdeling Råde består i dag av totalt 26 medarbeidere, vi har ni servicebiler som går på uteservice i vårt område, verksted inne består i dag av syv mekanikere, det er to mann på delelager og åtte medarbeidere fordelt på kontor og verksted, administrasjon og salg.

Den siste tiden er uteservice styrket med to mann slik at det i dag er ni servicebiler ute på jobb hver dag.

– Det har vært viktig for oss å øke kapasiteten slik at vi reduserer responstiden ut mot kunde ytterligere.  Oppetid på maskiner er noe av det viktigste for oss i Volvo Maskin, dette er også et felt vi historisk har vært gode på. Så med ni servicebiler og ni dyktige mekaniker i bilene føler vi at vi er godt rustet for å hjelpe kundene her nede i tiden fremover, alle biler er godt utstyrt, og vi kan Volvo og Sennebogen sine produkter, slik at maskiner og kunder skal få riktig og rask hjelp fra oss.

– Kombinert med godt utstyrte servicebiler og flinke mekanikere har vi også i Volvo Maskin et meget bra delelagersystem, både lokalt ved Råde-avdelingen og på hovedlageret ved avdelingen på Kolbotn. Vi har også tilgang på daglige leveranser fra hovedlagre både i Eskilstuna i Sverige og fra Gent i Belgia, vi kan nok gå så lang som å si at vi leverer opp mot 95-96 prosent av deler til dagen etter som vi ikke har på lager lokalt i Råde og på hovedlager. Vi kan nok si at delesystemet til Volvo Maskin og Volvo CE er noe av det beste som finnes når det gjelder tilgang og leveringspresisjon, til og med når tilstanden i verden er som den er, har Volvo greid å holde leveringer av deler stort sett uendret, men selvfølgelig, vi merker også at visse ting byr på utfordringer.

– Når vi mottar telefon om driftsstans på maskiner er vårt fremste mål at disse skal tilbake i drift så fort det lar seg gjøre. Det starter ofte med at vi finner ut så mye vi kan via sjåfør på maskin. Deretter diskuterer serviceleder og mekaniker strategi for feilsøk og om deler bør tas med ut ved første besøk. Målet vårt ved driftsstans er at maskin skal opp å gå etter første forsøk, men det kan jo til tider være vanskelig å innfri. Det er jo mye forskjellig som oppstår og det kan være vanskelig å forberede for løsning av alle typer saker. Men det viser seg ofte at vi løser problemer på direkten med at vi er godt utstyrt både med verktøy og deler i servicebilene, sier de to mekanikerne Øivind Martinsen og Kjetil Ådalen. De har lang fartstid begge to, med syv år for Kjetil og 20 år for Øivind.

Øivind husker tilbake når han begynte å kjøre uteservice hvor han kjørte en gul 240 og henger.

– Det er litt annen redskap i dag, ler han, og sikter til servicebilene vi kjører i dag, de er i praksis et rullende verksted.


Volvo Maskin AS 

  Torvstikkeren 14, 1640 Råde

  69 13 81 81

  www.volvoce.com/norge

{/show}