BG Utleie tredoblet aktiviteten

BG Utleie på Aurskog tok grep i pandemiåret og resultatet er klart; de har tredoblet aktiviteten og satt nye omsetningsrekorder hver måned i høst.

Daglig leder Knut Onstad, markedsansvarlig Andreas Nesjø, avdelingsleder Brede Hagen og driftsleder Brian Brunhøj har vridd fokus fra mer eller mindre tilfeldige utleieoppdrag til å satse på større og langsiktige prosjekter. Det har gitt gode resultater.

BG Utleie på Aurskog tok grep i pandemiåret og resultatet er klart; de har tredoblet aktiviteten og satt nye omsetningsrekorder hver måned i høst. Nå planlegger de ytterligere utvidelse og flytting til Killingmo næringspark.

Det har skjedd mye på Finstadhagen siden sist du kunne lese om BG Utleie i Næringsliv på Romerike. I juni 2020 var daglig leder Knut Onstad relativt ny i lederstolen, og nå har ytterligere tre nøkkelpersoner tatt plass og setter sitt preg på hverdagen. Driftssjef Brian Brunhøj, avdelingsleder Brede Hagen og markedsansvarlig og selger Andreas Nesjø har bidratt til å legge om driften fra leveranser av stillaser til mindre prosjekter, hvor største andelen av inntektene lå på tjenester og ikke leieinntekter, til å rette seg inn mot store prosjekter som ikke krever opp- og nedrigging i samme takt og omfang. BGU er et utleieselskap hvor leieinntekter skal være inntektsdriveren. BGU skal også være en foretrukken samarbeidspartner på mindre oppdrag. En miks av små og store oppdrag gir oss en økt fleksibilitet og høyere service grad.

Fått en boost

- Montasjekapasiteten ble en flaskehals for oss i 2021 siden vi hadde en del utlendinger både ansatte og innleid til dette, hvor de fikk utfordringer med grensepasseringer som følge av pandemien. Vi fortsatte likevel et målrettet fokus på større prosjekter. Denne vridningen har definitivt gitt oss en boost, både økonomisk og på andre måter, sier avdelingsleder Brede Hagen.

Store investeringer

- Vi har investert store beløp i nye stillaser og utstyr det siste året for å kunne møte den økte etterspørselen. Vi hadde cirka 10 000 kvadratmeter lettstillas til rådighet og kjøpte inn ytterligere 20 000, men har svært lite inne til enhver tid. BGU opererer i området som kan defineres som Stor-Oslo, men har stillaser stående så langt unna som Vikersund, fortsetter markedsansvarlig Andreas Nesjø.

Også på tungstillas-fronten er det foretatt store investeringer og utvidelser.

- Vi har skaffet oss nye 20 000 kvadratmeter også her og hadde kanskje 5 000 fra før, så BGU har hatt en voldsom økning av parken i 2021. I tillegg til stillasutleie leverer BG Utleie også taksikring, områdesikring, brakkerigger og bygg heiser.

Nytt satsingsområde

BG Utleie ønsker å ta nye markedsandeler i regionen, og fortsetter høstens omsetningsrekorder, vil omsetningen snart lande på 60 millioner kroner årlig på fasadestillaser. BG Utleie retter også blikket mot et annet marked, nemlig infrastruktur som bruer og veikonstruksjoner. Det er et stort behov for stillaser som støttekonstruksjoner ved brubygging. Stillassystemet som BG Utleie benytter er svært fleksible og kan brukes også i kombinasjon med understøttelse.

- Vi har priset et par bruprosjekter for en stor aktør, men foreløpig er ikke anbudsrundene avgjort, så vi er spente på om vi får den første leveransen her. Det hadde vært viktig for den fortsatt satsingen på infrastruktur, fortsetter Brede. Utviklingen innenfor infrastruktur vil kunne komme på toppen av dette.

- BGU har i dag et stort potensial innenfor utleiemarkedet og har planer også om å øke også på maskinutleie i fremtiden. BGU planlegger nå å bygge nye lokaler på Killingmo næringspark på Aurskog på ca. 12 mål som vil være tilpasset vår vekst og hvor fasilitetene vil være til stede for nye satsinger.   


BG Utleie AS

  Finstadhagen 7, 1930 Aurskog

  482 39 044

  www.bgutleie.no

{/show}