BG Utleie vil utvide virksomheten

I dag er 85 prosent av produktene stillaser. Nå ønsker de å bli leverandør til større prosjekter og dessuten utvide sortimentet.

I dag er 85 prosent av produktene BG Utleie leverer ut stillaser, hovedsakelig i aluminium. Nå ønsker de å bli leverandør til større prosjekter og dessuten utvide sortimentet. Det kan føre til at bedriften må flytte virksomheten.

– Dette er fortsatt et stykke unna, men vi har begynt å leke med tanken og forhøre oss om tomter og aktuelle lokasjoner. Vi vil nok holde oss «i bygda», men BG Utleie er offensive og søker vekst i alle former. I dag er vi 23 ansatte, men håper å øke til 25 innen året er slutt. Vi trenger litt større plass for å gjennomføre dette, spesielt hvis vi utvider med maskinutleie, sier daglig leder Knut Onstad.

Kort responstid

Ved siden av stillaser, leier BG Utleie også ut betydelige antall brakker, porter og byggegjerder. Mottaker er ofte mindre byggeprosjekter i regionen, noe som har skapt hyppige forflytninger av utstyr og dermed gitt bedriften god kompetanse innen logistikk. De har i dag kort responstid og kjører ofte ut utstyr med egne lastebiler. Innen på området er stillasdeler, gjerder, porter, toaletter og brakker lagret på en logisk måte, slik at henting og lasting foregår effektivt. Virksomheten er eid av Bakke Gruppen, og rundt 40 prosent av omsetningen kommer derfra.

Hentet seg raskt inn

I fjor nådde BG Utleie en omsetning på 35 millioner kroner, og inneværende år har også hatt en god inngang, selv om korona-utbruddet skapte stillstand i en kortere periode. Men markedet hentet seg raskt inn, og i dag er det business as usual» igjen. Knut Onstad, som tok over som daglig leder i midten av desember i fjor, er veldig fornøyd med situasjonen.

– Vi er en utpreget lokal aktør, men leverer også til vestsiden av Oslo og ned mot Ås og skal faktisk i gang på Kambo ved Moss om kort tid. Siden våre produkter tar stor plass og dermed krever mye transport forsøker vi å holde oss til prosjekter lokalt i størst mulig utstrekning.

Alle typer stillaser

BG Utleie AS har nå mellom 15.000 og 20.000 kvadratmeter stillas tilgjengelig. På lager i Finstadhagen ligger både såkalte murer- og malerstillaser, det aller meste i aluminium. I tillegg finnes trappetårn, rullestillas og lasteplattformer, som monteres etter behov. Den siste tiden har de også begynt å levere krympeplass rundt stillasene, framfor den mer tradisjonelle presenningen.

– Vi leverer knapt noe til privatmarkedet, men vurderer å kjøpe inn noen tilhengere med ferdigpakkede stillaser som en service, sier Onstad.


BG Utleie AS

  Finstadhagan 7, 1930 Aurskog

  970 87 585

  www.bgutleie.no

{/show}