Sørby er Østfolds største maskinutleier

Østfolds største maskinutleier har adresse Spydeberg, og avdelinger i Vestby og like ved E6 i Sarpsborg.

I 2010 omsatte Sørby Utleie AS i Spydeberg cirka 10 millioner kroner. Inneværende år vil tallet havne på 62 millioner, og de har etter få år etablert seg som Østfolds største aktør i bransjen.

Nylig overtok selskapet virksomheten i Grøstad Utleie AS i Vestby og satser nå enda sterkere mot Follo-regionen og ikke minst mot store jernbaneentreprenører.

Tre avdelinger

Sørby Utleie startet så sent som 2005 og vokste raskt til en omsetning på 43 millioner kroner i 2015. Nå overtar de kundeporteføljen fra Grøstad Utleie, som utgjør en verdi på 9 millioner, mens de i tillegg budsjetterer med en organisk vekst på ytterligere 10 millioner kroner. Etter overtakelsen av Grøstad vil Sørby selskapet sysselsette til sammen 15 årsverk og operere fra tre avdelinger i:

  • Spydeberg
  • Sarpsborg
  • Vestby

Unike ansatte

Eierne er i ferd med å oppgradere lokalene i Vestby og kommer til å bytte ut hele maskinparken før de åpner dørene 1. mai. Alt skal holde den samme, gode standard kundene er vant til og som Sørby Utleie AS er kjent for.

- For våre kunder innebærer dette at vi får en enda større geografisk tilstedeværelse langs E6/E18 i Østfold/Akershus. Dette gjør at vi kan levere nytt og flott utstyr enda raskere og smidigere enn før, sier daglig leder Lars Sørby. Han ikler seg fortsatt arbeidstøy og jobber aktivt med utleie i bedriften.

- Alle våre ansatte har samme innstilling. Vi gjør den jobben som er nødvendig for å lykkes. Det er mange unike personer ansatt i Sørby Utleie AS.

Spesialmaskiner

Sørby Utleie AS leverer alt av maskiner og utstyr til bygg og anlegg, infrastruktur, samferdsel samt til private. De investerer fortløpende i nye maskiner og nytt utstyr, ikke minst rettet mot entreprenører med store oppdrag innenfor jernbane og tunnelarbeider. Spydeberg-bedriften har i dag store skinnegående gravemaskiner, dumpere og spesialbygde tunnellifter som er leid ut på lange kontrakter.

- Vi fikk nylig en forespørsel fra en større kunde om en jernbanegraver, og den er nå bestilt og blir spesialtilpasset for vårt behov. Kunden har leid denne i fire år og vi sender den rett ut i oppdrag, sier Lars Sørby.