Sørby Utleie flytter inn i fremtidens næringsbygg

For seks år siden flyttet Sørby Utleie inn i sitt nye næringsbygg i Spydeberg. Etter fire år forsto de at de trengte mer plass, og for noen dager siden åpnet de fremtidens næringsbygg på Holtskogen.

For seks år siden flyttet Sørby Utleie inn i sitt nye næringsbygg i Spydeberg. Etter fire år forsto de at de trengte mer plass, og for noen dager siden åpnet de fremtidens næringsbygg på Holtskogen.

Utleieselskapet som er drevet av brødrene Lars og Erik Sørby var blant de første som valgte å bygge nytt i Østfolds største næringspark utenfor Tomter. Da hadde de allerede utvidet både bygg og tomt en rekke ganger i Spydeberg. Til slutt var det ikke mer å ta av, og planene om et anlegg beregnet på fremtidens vekst og miljøkrav tok form, og i desember 2019 startet anleggsarbeidet.

Beliggenheten

– Vi trengte først og fremst verkstedflate og vaskeområder. Dessuten vil vi lagre mer av utstyret innendørs på grunn av ønsket om å holde utstyret bedre vedlike. Det var ganske befriende for alle da vi hadde tatt beslutningen om å bygge nytt. Etter det gikk det fort i svingene med tegning av bygg, anbudsprosess og valg av entreprenør, forteller Erik Sørby.

Han legger til at de neppe hadde flyttet til Holtskogen i Tomter hvis ikke Spydeberg hadde blitt en del av nye Indre Østfold kommune.

– Nei, vi er opptatt av å holde oss i hjemkommunen, selv om våre kunder er spredt over hele østlandsregionen. Vårt nye anlegg er bare en kilometer i luftlinje fra det gamle og ligger utrolig sentralt med tanke på markedet i Oslo, som bare er en drøy halvtime unna. Vi får fordelen av nærhet til hovedstaden kombinert med forholdsvis lav tomtepris, sier Sørby.


Artikkelen fortsetter under bildet

Lars og Erik Sørby var blant de første som valgte å bygge nytt i Østfolds største næringspark utenfor Tomter.


Fremtidig vekst

Bare fire måneder etter byggestart eksploderte koronasituasjonen i hele Norge. Det førte til dårlig nattesøvn noen dager, men Sørby tok de grep som var nødvendig, klarte å omstille butikken og har så langt kommet seg helskinnet gjennom pandemien. Nå er de godt forberedt på en ny periode hvis det skulle forverre seg utover vinteren. Faktisk snuser de i 2020 på å omsette for 200 millioner kroner for første gang i det forholdsvis unge selskapets historie.

– Vi har forberedt driften på nullvekst eller til og med en liten nedgang. Tidligere har vi investert i nye maskiner for ca.  100 millioner kroner i året, men i fjor valgte vi å nedjustere årets nyinvesteringer med nær 90 prosent, noe som var bra timing med tanke på koronasituasjonen og påfølgende valutajusteringer, sier han.


Artikkelen fortsetter under bildet

Viktig for levetiden

Sørby ser for seg å ligge på samme nivå også i 2021. Det betyr noe lenger levetid for enkelte maskiner før de byttes ut.

– Derfor blir vårt nye anlegg med lagring innendørs og utvidet verksted viktig for levetiden og servicen på våre maskiner. Vi regner fortsatt med noe vekst, men etter de siste års kraftige vekst begynner vi å se et nivå der vi må stabilisere oss, vi kan ikke fortsette med en vekst på mellom 40 og 50 prosent i året. På Holtskogen har vi plass til å vokse i overskuelig fremtid, påpeker Erik, og legger til at Sørby Utleie fortsatt ikke har en eneste selger ansatt.

– Vi har aldri ønsket å «pushe» markedet, men ser gjerne at kundene er fornøyde og kommer tilbake, i tillegg til å fortelle andre om oss. Det har fungert bra så langt.

Miljøvennlig

Når Sørby Utleie velger å investere 150 millioner kroner i nytt anlegg, er det noe mer enn strengt nødvendig. Det betyr ikke at de har valgt overdådige løsninger på noe plan, men at de har valgt å bruke ressurser på miljøvennlige løsninger, i både bygg og teknikk.

– Maken til dette utleiesenteret finner man ikke i Norge, eller kanskje ikke i hele verden. Selve bygget er satt opp i massivtre, og hele takflaten er belagt med 4.000 kvm solcellepaneler. Det vil gi all den energien bedriften har behov for i gode perioder, mens de må belage seg på å kjøpe tilleggskraft i kalde og mørke tider, sier han.


Artikkelen fortsetter under bildet

Bruker ikke vann

Dette gjør at de kan lade batterimaskiner med ren solenergi.

– Vi har til sammen ca. 4.000 batterier i vår maskinpark og derfor en enorm lagringskapasitet på fornybar energi. Det mest oppsiktsvekkende er likevel vannforbruket til de tre vaskehallene – eller mangelen på det. Driften av disse vil nemlig foregå helt uten forbruk av vann fra det kommunale nettet. I stedet skal alt de bruker renses og gjenvinnes i en tilnærmet evig syklus. Én prosent av vannet må riktignok kasseres etter hver renseprosess, men det skal erstattes med oppsamlet regnvann i tanker under bakken. Vannet som sendes tilbake til det offentlige avløpet renses til 99 prosent renhetsgrad. Det nye drivstoffanlegget er også klargjort for både biodiesel og AdBlue, forteller Sørby.

Endelig samlet

Det kommer stadig strengere miljøkrav fra myndighetene.

– Vi har valgt å ligge i forkant. Vi håper at vår miljøsatsing vil gi oss noen fordeler overfor offentlige oppdragsgivere. Da vi først valgte en miljøvennlig løsning, valgte vi samtidig å «ta den helt ut». Det vil skille oss klart fra konkurrentene, sier Erik Sørby.

Etter en periode med drift på to steder midt i den krevende koronasituasjonen, er nå endelig alle ansatte samlet på Holtskogen. Alle har sett frem til dette og gleder seg til å ta i bruk det nye anlegget.

– Aller mest har de som har jobbet i brakker en stund gledet seg til å ta i bruk den nye kantina. Den har vært etterlengtet, det har gått mye i knekkebrød og brunost et halvår nå, og det spørs om ikke snittvekta kommer til å øke et par kilo frem mot jul nå, ler Erik Sørby.


Sørby Utleie AS

 

  Holtskogen 7, 1825 Tomter

  69 83 84 00

  www.sorbyutleie.no

{/show}