Suksess med utleie av stillaser

Med base i Svinesundsveien 338 på Sørliefeltet i Halden, tilbyr Thommy Tellefsen og Andreas Bukholm stillaser i ulike størrelser til rimelig pris. Det har vært en ubetinget suksess, og selskapet har store ambisjoner om vekst de kommende årene.
Med base i Svinesundsveien 338 på Sørliefeltet i Halden, tilbyr Thommy Tellefsen og Andreas Bukholm stillaser i ulike størrelser til rimelig pris. Det har vært en ubetinget suksess, og selskapet har store ambisjoner om vekst de kommende årene.

HALDEN: På rekordtid har Leid.no blitt en etterspurt utleier av stillaser og hengere, og det Halden-baserte foretaket trekker kunder også langt utenfor fylkesgrensene.

På rekordtid har Leid.no blitt en etterspurt utleier av stillaser og hengere, og det Halden-baserte foretaket trekker kunder også langt utenfor fylkesgrensene.

– Det er fordi vi kan tilby den laveste prisen og den beste servicen, fastslår Thommy Tellefsen og Andreas Bukholm.

Leid.no er en spisset merkevare innen selskapet TA Stillas AS, hvor konseptet er kjapp utleie og salg av stillaser både til bedriftsmarkedet og private.

– Vi satser utelukkende på norske kvalitetsstillaser, ferdig pakket på henger. Stillasene er svært enkle å montere. Selv uten tidligere erfaring, klarer to mann å montere stillaset i løpet av et time bare med en drill og et vater, sier Thommy og Andreas.

– Er det ønskelig at vi monterer, påtar vi oss selvsagt det, men i utgangspunktet legges det opp til at leietaker skal kunne montere selv.

Løser akutte problemer

Gjennom å være en liten, flat og ”ujålete” organisasjon, har de muligheter til å yte maksimal service og oppfølging. Og nettopp tilgjengeligheten har vist seg være en svært viktig suksessfaktor.

– Den primære målgruppen er små og mellomstore tømrerbedrifter og entreprenører som jobber med nybygg og restaureringer av eneboliger og mindre bygg. Ofte oppdager de at de at deler av egne stillaser er mangelfulle eller defekte først når de skal monteres og jobben skal påbegynnes. Da er vi bare en telefonsamtale unna, og kan kaste oss raskt rundt for å bistå.

– Det er svært dårlig økonomi for et tømrerfirma om de ansatte ikke får kommet i gang med jobben som planlagt, påminner de om.

– Når et firma først har brukt oss én gang, ringer de gjerne igjen ved neste anledning, og de anbefaler oss til andre. Det er vår viktigste markedsstrategi!

De laveste prisene

Ved at stillasene er pakket på henger, kreves lite håndtering og lav bemanning. Som igjen fører til at utleieprisene kan holdes på et lavt nivå. Eksempelvis tilbyr de stillas med 60 kvm arbeidsareal til 475 kroner uka. Det har ført til at kunder også har kommet langveisfra for å leie.

– Ingen skal slå oss på pris! fastslår de, og forteller at de har ambisjon om å ligge på rundt én krone kvadratmeteren per dag i pris.

– Vi tjener ikke mye på hver utleie, men ønsker både å bygge opp en sterk merkevare og et høyt utleievolum.

Det er de allerede er i ferd med å lykkes med. Ved nyttår hadde de 33 stillaspakker for utleie. Nå har de tre ganger så mange, og en stor del er til enhver tid ute på ulike anlegg.

De påpeker at private selvsagt også er like velkomne, og håper at rimelige priser og enkel montering kan få flere til å velge bort stigen når de skal rehabilitere – ikke minst av sikkerhetsmessige årsaker.

Ambisjoner om sterk vekst

Det unge selskapet har klare planer for vekst de neste årene, og er allerede i gang med å etablere en avdeling i Hunnskinnsveien 95 på Tunejordet i Sarpsborg, hvor de regner med å være i gang rett etter nyttår.

– I løpet av tre år, vil vi ha avdelinger i alle byer i Østfold, fastslår de, og forteller at de også vil satse på tilleggsprodukter som blant annet automatiserte porter.

– Har du behov for et stillas, er det bare å ringe. Vi er her for å bistå deg! understreker Thommy Tellefsen og Andreas Bukholm.