HR Maskin: Vellykket omstilling etter oljenedgang

RAKKESTAD: HR Maskin leverte 70 prosent offshore, men nå retter de seg like mye mot industri, entreprenører og landbruk.

Da oljeskruen ble strammet et par omdreininger for få år siden fikk det konsekvenser hos mange leverandører. HR Maskin i Rakkestad leverte 70 prosent offshore, men nå retter de seg like mye mot industri, entreprenører og landbruk. Fortsatt er de kjerneborspesialisten i Norge.

HR Maskin har gjennom en årrekke opparbeidet en unik kompetanse innenfor kjernebor, magnetbormaskiner for boring i stål, og service på dette. Gjennom salg av avanserte magnetbormaskiner i en rekke størrelser fra sin engelske leverandør Rotabroach, har de etablert et stort marked for bor og service over hele landet.

Tillitsfullt kundeforhold

– Vi har drevet virksomheten siden slutten av 1980-tallet og kan både produktene og markedet inngående, forteller daglig leder Aage Solbrekke. Han trekker frem nettopp produktkunnskap og servicegrad når han forklarer hvorfor de har lyktes i en vanskelig omstilling.

– Det nytter ikke å sitte og vente på endringer. Vi har alltid vært veldig aktive utad og har en engasjert stab. Når det står på som verst, hender det vi må opp om natten for å få av gårde en del eller et bor til en kunde som trenger det. I tillegg har vi kompetanse til å gi gode råd til bor-tekniske løsninger. Ofte anbefaler vi en maskin eller en løsning som faller langt rimeligere enn det kunden hadde sett for seg. Selv om vi tjener noe mindre i en slik situasjon, opparbeider vi et tillitsfullt og langvarig kundeforhold som begge parter er tjent med, sier Solbrekke.

Profesjonell sliping

For HR Maskin er service, kompetanse og varetilgjengelighet svært viktig. De er dessuten opptatt av at kunden skal være trygg på bruk av produktene. Opplæring er vesentlig, og med Rotabroach kjerneborskole kommer de gjerne ut til bedriftene og gjennomfører relevant opplæring i bruk av produktene. Riktig bruk gir god økonomi i alle ledd. Når du kjøper et Rotabroach kjernebor, skal du vite at det er et kvalitetsbor med lang levetid. Alle Rotabroach kjernebor kan slipes opp, men på grunn av den unike skjæregeometrien, må denne operasjon gjøres av fagfolk. HR Maskins eget slipeverksted utfører denne oppgaven.

Selger eller leier ut

HR Maskin AS omsetter i dag for cirka 13 millioner kroner og er fem ansatte i lokalene til Rakkestad Sogneselskap, som også eier selskapet. På det omfangsrike lageret ligger 3-4.000 artikler, importert fra ca. 15 land.

– Vi leverer også en del Atex/EX godkjente vifter, båndsager og magnetbormaskiner til offshore-bransjen, og har også spesialmaskiner for bla. kapping og boring under vann. Vi har alltid hatt Vestlandet som vårt største marked, men etter at vi rettet oss mer inn mot bygg, anlegg og landbruk har vi flere nye kunder på denne siden av fjellene, ikke minst lokalt. Bedriftene liker at vi er «på ballen» hele tiden og leverer gode produkter. Vi selge mange Rotabroach-maskiner, men de største leier vi ofte ut ved behov, da det ofte blir en stor investering for bedrifter som kanskje har et kortvarig behov, sier Aage Solbrekke.

Utvikling av bor

Den innovative bedriften har utviklet sitt eget bor som tåler å bore i hardmetallet Hardox, som er mye brukt i anleggsbransjen, blant annet gravemaskinskuffer og veiskraper.

– Dette er faktisk det eneste bort av denne typen i verden, og det er vi litt stolte av. Vi har også vært med på å utvikle en spesialmaskin som i dag blir produsert i Sør-Korea.