Volvo Maskin flytter til Råde

Volvo Maskin på Grålum i Sarpsborg flytter inn i nye lokaler på Åkebergmosen i februar.

Denne måneden er Volvo Maskin på Grålum i Sarpsborg på plass i nye lokaler på Åkebergmosen. Nærheten til E6 og større plass gjør at de regner med en økning i virksomheten fra 2014.

I dag er 20 personer sysselsatt på Grålum, men i løpet av neste år regner avdelingsleder, Kjell Erthe, med at virksomheten har vokst ytterligere. De søker nemlig flere dyktige mekanikere til sitt nye verksted.

Svært sentralt

- Åkebergmosen er ikke langt unna Grålum, og det vil foregå mye bygg- og anleggsvirksomhet i dette området i årene fremover. Vi var svært nær flytting allerede i 2008, da vi planla et nybygg på Kampenes. Nå i dag er vi fornøyd med at det ble Åkebergmosen i stedet. Dette er svært sentralt og gir oss store utviklingsmuligheter. Volvo Maskin har vokst ut av lokalene på Grålum for mange år siden, sier Kjell Erthe.

Bedre atkomst

- I dag selger vi 60 prosent av våre maskiner med serviceavtaler, og vi jobber for å øke dette tallet ytterligere. I den forbindelse er det viktig med nærhet til E6, både med tanke på våre syv servicebiler som stadig vekk er på farten, men også med tanke på å hente maskiner inn til servicehallene. Det er langt bedre atkomstvei til Åkebergmosen, og det vil komme våre kunder til gode, gjennom enda bedre effektivitet, sier distriktssjef i Volvo Maskin, Svein Erik Olsen.

Avanserte biler

Det nye anlegget får tre ganger så stort areal som Grålum har i dag. Det blir tre store verkstedløp, pluss en stor vaskehall. Men fortsatt vil det meste av arbeidet bli foretatt av mekanikere som rykker ut med sine topp utstyrte servicebiler. Med så store maskiner som er i drift i dag kan man i verste fall måtte rigge til et helt verksted på reparasjonsstedet og bytte både motor og girkasse utendørs. Bilene er utstyrt for dette, og Volvos mekanikere er innstilte på vanskelige arbeidsforhold.

Heleid av Volvo

Volvo Maskin på Grålum er en underavdeling av Volvo Maskin AS som har hovedkontor på Mastemyr og en del av Volvo Maskin Service som består av 20 Volvo-verksteder i Norge. Volvo Maskin Service har i dag 165 servicebiler og 260 reparatører som sørger for at kunder fra Kristiansand i sør til Alta i nord skal få samme gode service som kundene i Østfold får.

- Det er viktig for våre kunder med en stabil eier i ryggen. Alle vet at Volvo alltid rydder opp, uansett hva som skjer. Vi er en totalleverandør i denne bransjen og følger kunden hele veien. I fremtiden kan vi gjøre dette enda bedre, sier Kjell Erthe og Svein Erik Olsen.

Volvo Maskin er markedsledende på store anleggsmaskiner som for eksempel gravemaskiner, dumpere, veiskraper, asfalteringsmaskiner og hjullastere.