RE:inventar gjør gjenbruk enkelt

- Målet vårt er å gjøre det like enkelt å gjenbruke eller kjøpe brukt, som å kjøpe nytt. Det er økonomisk lønnsomt, og det bidrar til et hyggeligere klimaregnskap for kundene, sier RE:inventars daglige leder og partner Lars Erik Sikkeland.

- Ambisjonen og formålet er å gi kunder bedre tilgang til miljøvennlige og kortreiste produkter til riktig pris. Dette er sirkulærøkonomi i praksis, sier RE:inventars daglige leder og gründer Lars Erik Sikkeland.

Lars Erik er for mange kjent for sin fantastiske innebandykarriere; med åtte NM-gull og ni seriemesterskap med Greåker Bulldogs. I tillegg fikk han 60 landskamper for Norge og deltakelse i fem VM. En vinnerkultur han tok med seg da han formet konseptet med å gjenbruke og redesigne kontormøbler og inventar under koronapandemien.

- 140.000 tonn møbler til en verdi av 400-500 millioner kastes i Norge hvert år. Det er svært lite bærekraftig, som jeg så et stort potensial i, spesielt inn mot B2B-markedet.

Gjenbruk og sirkulærøkonomi

Han fikk med seg flere gode medspillere på laget, etablerte selskapet RE:inventar - og siden har ballen rullet svært fort. På lønningslisten til selskapet står i dag også Marius Knoph, møbeltapetserer og sensor som har 25 års erfaring med salg av møbler, Frode Olden, maskinsnekker, tresnekker og fabrikksjef med 25 års erfaring og Mia Heiman, interiørarkitekt og møbeldesigner med 20 års erfaring.

På kort tid er det bygd opp et nettverk av partnerbedrifter, fagpersoner, samarbeidspartnere og lokale håndverksbedrifter som kan påta seg alle roller i et gjenbrukskretsløp. Dermed forlenges levetiden på en kortreist og effektiv måte. 

RE:inventar har også investert i egen Møbel-HUB på Våler, Elverum, hvor en nedlagt skole er blitt kjøpt av selskapets styreformann Lars Erik Nygaard.

- Slik tas bygninger i bruk på en sirkulær måte, hvor møbler føres til våre HUB’er. Her dokumenter, kvalitetssikrer og merkes møbler, som igjen føres tilbake til prosjektet, enten som direkte gjenbruk eller redesign, hvor overskuddsmøbler formidles ut i markedet. På denne måten øker vi granden av gjenbruk internt og eksternt i prosjekt.

Alt vil kunne bli dokumentert i en miljørapport tilknyttet møbler og inventar, hvor Co2, kostnad, miljøfotavtrykket og gevinst dokumenteres.

- Målet er å danne nasjonale HUB’er og transittlagre, for effektivt å kunne utvikle våre modeller regionalt og nasjonalt. Vi søker kontinuerlig samarbeidspartnere på dette området.

Selskapet utfører også 3D-scanning av lokalene, som ved hjelp av digitale verktøy effektiviserer inventaroversikten.

Bærekraft er konkurransekraft!

Hva ligger det så i gevinst for bedriftene å benytte seg av redesign og gjenbruk i stedet for å kaste og kjøpe nytt?

Jo, både fordi det er mer lønnsomt, og fordi det styrker bedriftens bærekraft og klimaprofil.

 - Vi kan garantere økonomisk lønnsomhet i å velge gjenbruk. Men den største gevinsten får bedriftene ved at de får et bedre klimaregnskap og med det blir mer konkurransedyktige attraktive i markedet – også i forhold til å rekruttere kompetanse. Spesielt den oppvoksende generasjonen kommer til å ta klimavennlige valg i det meste av det de foretar seg.

Og vi må selvsagt ikke glemme at det faktisk handler om et bidrag til et bedre klima, for dette har en reell og målbar positiv påvirkning, understreker han.

- For hver kontorstol du redesigner og gjenbruker framfor å kaste, sparer du miljøet for 45 kilo CO2-ekvivvalenter. Vi har redesignet 100.000 kontorstoler siden oppstarten, som utgjør 6,5 millioner CO2-ekvivalenter.

- Dette er bærekraft og sirkulærøkonomi i praksis, fastslår gründer og daglig leder Lars Erik Sikkeland.


RE:inventar AS 

  Nygaardsgata 33, 1607 Fr.stad
  919 26 668
  reinventar.no

{/show}