Store rammeavtaler for Sørlie

SARPSBORG: – Vi er stolte av å vinne tre av fire mulige kontrakter på møbler og interiør til kommunene i Nedre Glomma.

Prosjektleder og salgskonsulent Ingar Olsen, innkjøpsrådgiver i Sarpsborg kommune Venera Mehmeti, salgssjef Arnfinn Sørlie og daglig leder Hans Fredrik Torp er alle fornøyde med resultatet av anbudskonkurransen som endte med en rammeavtale på, i praksis fire år.
Prosjektleder og salgskonsulent Ingar Olsen, innkjøpsrådgiver i Sarpsborg kommune Venera Mehmeti, salgssjef Arnfinn Sørlie og daglig leder Hans Fredrik Torp er alle fornøyde med resultatet av anbudskonkurransen som endte med en rammeavtale på, i praksis fire år.

– Vi er stolte av å vinne tre av fire mulige kontrakter på møbler og interiør til kommunene i Nedre Glomma.

Det sier daglig leder Hans Fredrik Torp i Sørlie Prosjektinnredninger. De underskrev nylig rammeavtalen med de tre kommunene til en årlig verdi av 20–25 millioner kroner.

Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler kommuner samarbeider om innkjøp av møbler og interiør. Anbudskonkurransen ble videre oppdelt i fire deler for å sikre tilstrekkelig konkurranse. Sørlie Prosjektinnredninger vant tre av fire delkonkurranser, og ble tildelt kontrakt for levering av møbler og interiør til

Institusjon, kontor og konferanserom, samt barne- og ungdomsskole og SFO.

Avtale over fire år

– Dette betyr mye for oss, siden Sørlie har hatt lignende rammeavtaler i mange år. Dessuten er dette den største kommunale rammeavtalen i Østfold, og vi gleder oss til å vise oss tilliten verdig også i denne avtaleperioden, sier Hans Fredrik Torp.

Han legger til at avtalen har en varighet på to år pluss to ganger ett års prolongeringsrett for kommunene. I praksis betyr det en fireårsavtale på alle innkjøp under terskelverdien på 60.000 kroner per innkjøp innenfor varegruppene som er omfattet.

Dynamisk innkjøpsordning

Hver enkelt kommune har sin separate rammeavtale med Sørlie Prosjektinnredninger, men de er fremforhandlet ut fra samme sett kriterier. I tillegg til rammeavtalen for alle innkjøp under terskelverdien, er Sørlie Prosjektinnredninger også kvalifisert til å delta i den dynamiske innkjøpsordning.

I denne sekken ligger alle innkjøp over terskelverdien på 60.000 kroner, og alle leverandører som er tatt opp i ordningen før aktuelt kjøp, inviteres til å gi tilbud. Hittil er det gjennomført fire slike dynamiske innkjøpskonkurranser, og Sørlie Prosjektinnredninger har vunnet alle, bortsett fra én.

Kommuneansatte tilfreds

– Vi har hatt et godt samarbeid med Sørlie Prosjektinnredninger etter at de ble valgt som leverandør på rammeavtalen. De har vært profesjonelle og utarbeidet blant annet raskt en oversiktlig produktkatalog til bruk for våre innkjøpere, som kjøper inn via en nettløsning. Kommunenes ansatte har dessuten uttrykt stor tilfredshet med både leverandør og produkter på bakgrunn av erfaring fra tidligere leveranser. Derfor er vi sikre på at vi har gjort et godt valg også denne gang, sier innkjøpsrådgiver i Sarpsborg kommune, Venera Mehmeti.

Hun har vært ansvarlig for å gjennomføre anbudsprosessen på vegne av de tre kommunene. En ganske omfattende prosess, der pris for eksempel ikke teller mer enn 40 prosent av totalen, mens miljøkrav vektes med 30 prosent.

Betydelig leverandørpåvirkning

– Når det gjelder offentlige anbud, stiller oppdragsgiver strenge krav om at alle produkter i tilbudene er miljømerket eller innehar miljødeklarasjoner som innfrir forutbestemte krav i konkurransegrunnlaget. Videre må vi eksempelvis redegjøre og bekrefte at det ikke benyttes barnearbeid under produksjonen og så videre.

– I denne konkurransen ble miljø vektet med 30 prosent. Vi tapte dessverre en lignende konkurranse med Østfold fylkeskommune i 2017 på bakgrunn av ikke godkjent miljømerking. Dette har ført til at vi har lagt betydelig press på våre leverandører for å få dem til å miljødeklarere eller miljømerke sine produkter. Dette er gjennomført, og vi mener nå at vi har gjort alt vi kan for at en slik situasjon ikke skal gjenoppstå, sier Torp.

Kjempeavtale med sykehuset

Sørlie Prosjektinnredninger har i dag 35 ansatte, inklusive en stab av fast ansatte montører, i motsetning til mange av konkurrentene.

– Det betyr at det aldri er tvil om hvem som sitter med ansvaret hvis det dukker opp utfordringer. Vi har det totale ansvaret uansett, sier Hans Fredrik Torp.

Bedriften han leder opererer med to prosjektområder, nemlig løst inventar og fast inventar. Når det gjelder fast inventar som kjøkken, skap og andre fastmonterte innredninger, fremstår Sørlie ofte som underentreprenør til de fleste store aktørene i regionen. Den største enkeltkontrakten de har inngått er med sentralsykehuset på Kalnes i Sarpsborg, verdt 100 millioner kroner.

– Denne avtalen ga oss betydelig selvtillit og viste med tydelighet vår gjennomføringsevne på store prosjekter.

Nye eiere og velfylt ordrebok

– I dag sier vi at så lenge vi klarte å gjennomføre gigantavtalen med Kalnes, kan vi klare det meste. Vi har blitt rettere i ryggen og er mer risikovillige enn før som følge av jobben som ble gjort med sykehuset. Sørlie Prosjektinnredninger hr nylig levert tilbud på 900 arbeidsplasser til den nye veterinærhøyskolen på Ås. Det kommer i så fall i tillegg til bekreftede ordrer på 100 millioner kroner i 2019.

– Vi fikk nye eiere ved nyttår da vi ble overtatt av Frigaard Gruppen, og ser lyst på fremtiden. Vi har så langt i år hatt god vekst sammenlignet med fjoråret, og ingenting tyder på at det skal avta, sier Hans Fredrik Torp.

{show access="Kontaktinfo"}


Sørlie Prosjektinnredninger

Hundskinnveien 96
1711 Sarpsborg

69 13 99 5

www.sorliepro.no

{/show}Klikk en emneknagg for å lese mer: