Aurskog Sparebank vil bygge sterke fellesskap

Aurskog Sparebank er en målbevisst virksomhet som bidrar til å styrke lokalt næringsliv på Romerike.

Bilde av ansatte i Aurskog Sparebank.
Kommunikasjons- og markedssjef, Helene Enger Skjønnhaug (bak til v.); assisterende banksjef og leder for person- og bedriftsmarked, Pål Berg-Knutsen (bak til h.); forsikringsrådgiver, Tom Robert Holtet (foran til v.) og kundeansvarlig for bedriftsmarked, Christine Melleby (foran til h.) i Aurskog Sparebank.

Aurskog Sparebank er en målbevisst virksomhet som bidrar til å styrke lokalt næringsliv på Romerike.

Med klare tanker om fremtiden arbeider de kontinuerlig for å være forberedt på morgendagens krav om omstilling og bærekraftig drift, blant annet igjennom et tett samarbeid med lokalmiljø og næringsliv.

Aurskog Sparebank tar sin rolle på alvor, blant annet igjennom å ha signert FNs prinsipper for bærekraftig bankvirksomhet og miljøsertifisering av bankens kontorer.

– Dette forplikter og vil komme både lokalt næringsliv og lokalsamfunn til gode, forteller kommunikasjons- og markedssjef Helene Enger Skjønnhaug.

Tydelige målsetninger

Lokalbanken arbeider for å implementere FN-prinsippene i sin egen og kundens hverdag gjennom blant annet intern kompetanseheving og god rådgivning til kundene.

– Både investorer, eiere, myndigheter og kunder forventer nå at det tas hensyn til både sosiale- og miljømessige forhold. Som bank har vi mulighet til å påvirke de fleste av FNs bærekraftsmål. Dette har vi tatt innover oss og jobber hver dag for å tilby bærekraftige løsninger til næringslivet og privatpersoner i vår region, fortsetter Skjønnhaug.

Handlekraft

Aurskog Sparebank viser sin handlekraft overfor et næringsliv i omstilling ved å tilby grønne lån. De ivaretar både markedets behov for kapital og målet om bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. 

– Med grønne lån mener vi lån som gis hvis formålet oppfyller visse miljøkrav. Disse kravene er internasjonale og kan handle om investeringer knyttet til energieffektivisering eller annen grønn omstilling. Det gis også grønne boliglån til privatkunder. De grønne lånene er lån med gunstige betingelser for kunden og med fordelaktige konsekvenser for miljøet, forteller assisterende banksjef Pål Berg-Knutsen.

Lokal tilknytning 

I Aurskog Sparebank er det ingen motsetning mellom globalt perspektiv og lokal forankring. Med 23.000 kunder har de god forankring i grasrota, og jobber hver dag for å møte deres behov. 

– Du ringer din faste kunderådgiver, og ingen sak er for liten for oss, kan bedriftsrådgiver Kristine Melleby forsikre om.

Som lokalbank ønsker Berg-Knutsen å fremheve at deres rolle i stor grad er å være tilgjengelig og til stede i sine kunders hverdag:

– Vår rolle er å bistå kundene i den hverdagen de opplever. Vi har kunder i et bredt spekter av næringslivet i regionen og tilbyr disse både rådgiving og økonomisk tilrettelegging. Dette samarbeidet gir oss erfaringer og innsikt som vi ønsker å videreformidle til andre kunder i liknende situasjoner igjennom rådgiving. En lokalbank er mer enn et sted man søker om lån. Vi ønsker å hjelpe våre næringskunder i stegene på vei mot en mer bærekraftig drift.

Gode oppvekstmiljøer

Lokal forankring og felles løsninger er gjennomgående prinsipper for den lokale sparebanken. Eksempler på dette er deres gaver til allmennyttige formål og sponsoravtaler med lokalt idretts- og kulturliv.

– Midler som blir skapt hos oss ønsker vi å gi tilbake til lokalsamfunnet. Er våre lokalsamfunn gode steder for barn å vokse opp, er det gode steder for voksne å bo og leve, avslutter kommunikasjons- og markedssjef Skjønnhaug.


Aurskog Sparebank

  Senterveien 15, 1930 Aurskog

  63 85 44 40

  www.aurskog-sparebank.no

{/show}