Deler overskuddet med lokalsamfunnet

– Det ligger i vårt DNA å gi kundene og lokalsamfunnet noe tilbake, sier Heidi Erøy Hansen, kommunikasjonssjef i Sparebank 1 Østfold Akershus.

Bilde av Hansen og Gjermundsen
Heidi Erøy Hansen og Lene Zimmermann Gjermundsen, henholdsvis kommunikasjonssjef og bærekraftsansvarlig i Sparebank 1 Østfold Akershus.
Heidi Erøy Hansen og Lene Zimmermann Gjermundsen

Gavevirksomheten er en viktig del av forretningsmodellen og hvordan banken utøver samfunnsansvaret sitt.

– Det gir oss mulighet til å støtte organisasjoner, kulturliv, bedrifter og gründere i regionen. For banken er det viktig at gavevirksomheten skjer der verdiene skapes og kommer kundene til gode. Vi har lang tradisjon og en forretningsmodell som er laget for å kunne gi deler av overskuddet tilbake. I 2022 utgjorde gavevirksomheten hele 62 millioner kroner.

Banken er børsnotert, hvor de to største eierne er SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Sparebank1stiftelsen Halden. Det er disse som sammen med banken står for gavevirksomheten som både er søknadsbaserte og egeninitierte prosjekter, prosjekter som både er med på å bygge gode lokalsamfunn og som bidrar til næringsutvikling, inkludering og mangfold.

– Vi har et stort hjerte for å bidra til utviklingen av regionen og de de lokalsamfunnene vi er en del av, sier Lene Zimmermann Gjermundsen, fagansvarlig for bærekraft hos SpareBank 1 Østfold Akershus. I tillegg til den daglige ordinære kundekontakten, er vi derfor engasjert i mange ulike former for samarbeid og prosjekter lokalt. Dette gir oss gode og sterke kunderelasjoner, nye impulser og en unik lokalkunnskap.

Miljøfestivalen Moss med egen Næringslivsdag

Banken har alltid hatt et stort sosialt engasjement og støttet lokale frivillige organisasjoner, idretten og kulturlivet i regionen. Næringslivsdagen i høst er et godt eksempel på en annen måte å bruke dette engasjementet på. Her bidrar banken til kompetanseløft på bærekraft for lokale bedrifter og gründere slik at de er bedre rustet til å lykkes med Det grønne skiftet.

– Vi er en av hovedsamarbeidspartnerne til Miljøfestivalen Moss, og sammen ønsket vi å videreutvikle festivalen med en egen næringslivsdag, forklarer Heidi Erøy Hansen. Vi ville gi våre kunder og andre bedrifter et kompetanseløft og mer kunnskap om bærekraft og hvordan de kan bruke sin egen forretningsmodell for å omstille seg til det grønne skiftet.

Artikkelen fortsetter nedenfor

Arrangørene av Næringslivsdagen under Miljøfestivalen Moss 2023: F.v.: Heidi Erøy Hansen, kommunikasjonssjef SpareBank 1 Østfold Akershus; Camilla Bache Mathiesen, gründer og leder av Miljøfestivalen Moss; Ida Andberg, lokalbanksjef ved SpareBank 1 Østfold Akershus i Moss; Lene Zimmermann Gjermundsen, bærekraftsansvarlig ved SpareBank 1 Østfold Akershus; og Maritha Hellem, banksjef bedriftsmarkedet SpareBank 1 Østfold Akershus.

– De må bli klar over både hvilke muligheter de har ved å endre sin forretningsmodell mot en mer bærekraftig fremtid, og hvordan de kan utnytte den i sin egen bedrift. Fra EU kommer det nye rammer og regler som våre kunder må tilpasse seg, og da må de være klare, sier Gjermundsen.

Hun og Hansen mener begge at det kan være vanskelig å vite hva man skal ta tak i, hvor man skal starte for å komme det grønne skiftet i møte, for mange mindre bedrifter. Det kan oppleves diffust, og de fleste har kanskje ikke de rette verktøyene for hvordan man skal få det til.

Østfoldkonferansen

Et annet eksempel hvor midler fra gavevirksomheten brukes mot lokalt næringsliv er Østfoldkonferansen, hvor banken er en av initiativtakerne og arrangørene sammen med NHO Viken/Oslo, Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold og LO Østfold.

– Østfoldkonferansen er nå godt etablert som regionens største møteplass for næringslivet, og har som mål å bidra til å bringe arbeidsliv, næringsliv, akademia og beslutningstakere sammen for å lære og bli inspirert gjennom aktuelle tema på programmet, fortsetter Heidi Erøy Hansen.

I 2024 er konferansen 29. februar, og over 200 er allerede påmeldt.

– Jeg vil oppfordre bedrifter og ildsjeler med gode ideer og prosjekter i regionen til å ta kontakt med oss i banken. Vi vil gjerne hjelpe bedriftene å lykkes, og er alltid på jakt etter gode samarbeidspartnere og prosjekter hvor vi sammen kan bidra til positiv utvikling i regionen! sier Lene Zimmermann Gjermundsen.