– Det måtte bli Nordea

SARPSBORG/HALDEN: Christer Kraft i Ø-Bygg roser sin bankforbindelse for smidighet og god oppfølging.

Christer Kraft i Ø-Bygg (midten) sammen med Petter Ludvig Pedersen  (t.v.) og Kjetil Skrøder fra Nordea Business Banking Østfold foran de to vertikaltdelte tomannsboligene  Ø-Bygg nylig har bygget. I bakgrunnen ryddes det plass for tre identiske boliger.

Christer Kraft i Ø-Bygg i Halden roser sin bankforbindelse Nordea for smidighet og god oppfølging.

– Vi hadde vært hos flere banker og fått lunken mottakelse, da vi startet opp. Da vi kom til Nordea ble vi tatt veldig godt imot, sier Christer Kraft i Ø-Bygg.

Han og Øyvind Nicolaisen eier byggmesterbedriften Ø-Bygg, som er tilsluttet Norgeshus. Firmaet har hovedsaklig Halden og omegn som arbeidsområde.

– Det var viktig for oss som et lite firma i oppstartsfase å ha en god bankforbindelse. Nordeas oppfølging har vært strålende. Det kunne ikke bli noe annet enn Nordea for oss, sier Kraft. Firmaet har i dag sju ansatte.

– Viktig med realistiske prosjekter

Ø-bygg AS ble etablert våren 2010, og med økende kundemasse ble oppgavene stadig mer utfordrende.

– Vi har bygget to vertikaltdelte tomannsboliger her på Orød med til sammen fire boenheter og bygger til høsten tre like. Vi har et prosjekt i Hovsveien med 61 boligenheter og planer for ombyggingen av næringsbygget «Mattis» i Tistedal, forteller Kraft.

– Ø-Bygg skal ha ros for å ha levert underveis. Fra første gang vi møttes har de vært godt forberedt, og det er god kommunikasjon mellom firmaet og oss i banken, sier bedriftsrådgiver i Nordea Business Banking Østfold, Kjetil Skrøder.

Han sier det er viktig å forberede seg til det første møtet med banken, og at det er realisme i prosjektene som fremlegges.

– Nordea ønsker å være offensive og ha nær kontakt med kundene. Vi får tilbakemeldinger på at vi er løsningsorienterte i forhold til finansiering og smidighet, og vi synes det er hyggelig med fornøyde kunder, sier banksjef i Nordea Business Banking Østfold, Petter Ludvig Pedersen.

Møter kunden på kundens hjemmebane

Nordeas Bedriftsmarkedssenter på Grålum spiller på lag med Østfolds næringsliv.

– Vi betjener hele Østfolds næringsliv innenfor segmentet «små og mellomstore bedrifter». Hos oss treffer kundene alltid rådgivere som er dedikerte, sier Petter Ludvig Pedersen, banksjef i Nordea Business Banking Østfold.

Med sin plassering «midt i fylket» på Grålum er det kort vei i alle retninger for de 10 ansatte på Nordeas Business Banking-avdeling for næringslivet i Østfold.

– Det meste av kundekontakten foregår ute hos bedriftene og vi endrer oss i takt med kundens ønsker. Som din bedriftspartner kan vi tilby skreddersydde løsninger tilpasset bedriftens behov. Enten din bedrift trenger en lokal, nordisk eller en internasjonal partner, vil Nordea være et godt valg, sier Pedersen.

Satser på miljøet

Nordea Business Banking i Østfold har tatt utfordringen fra Sarpsborg kommune om «Smart mobilitet Grålum» på alvor.

Prosjektet er initiert av Sarpsborg kommune, Smart Innovation Norway og Sarpsborg Næringsforening, og gjennomføres i samarbeid med næringslivet, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Høyskolen.

Grålum næringsområde har fått mange bedriftsetableringer de siste 5-10 årene. Beliggenheten gjør området attraktivt for en rekke ulike bransjer.

– Det er rundt 2.000 arbeidsplasser på Grålum, og trafikksituasjonen er utfordrende. Målsettingen er at Grålum skal bli et nasjonalt, innovativt utstillingsvindu for bærekraftig næringsutvikling og smarte mobilitetsløsninger. Vårt bidrag er å kjøpe en elbil som de ansatte ved kontoret benytter, sier Pedersen.

Med elbil til å kjøre ut på kundebesøk med, kan Nordeas ansatte sykle eller reise kollektivt til og fra Grålum.

– Foruten at vi med en egen elbil bidrar til redusert trafikk på Grålum, blir CO2-utslippet fra tjenestekjøring redusert med 1,3 tonn per år, som tilsvarer rundt 10 prosent av gjennomsnittlig CO2-utslipp per innbygger i Norge ved å gå fra ordinære biler til elbil. I tillegg vil det kunne regnes betydelig CO2-besparelse ved at ansatte kan unngå å benytte egen bil til og fra arbeid, sier Pedersen.

– Leasingkostnaden er mindre enn hva som blir utbetalt i kilometergodtgjørelse, og Nordea oppnår dermed også en økonomisk besparelse, sier Pedersen fornøyd.