Nordea - en relevant verdiskaper

SARPSBORG: Nordea har skapt seg en unik posisjon i bedriftsmarkedet.

I bedriftsmarkedet har Nordea skapt seg en unik posisjon, og Nordens største finanskonsern er en aktør for et bredt marked.

- Nordea er en nordisk aktør med lokal tilhørighet. Vi ser at mange kunder har en nordisk tilnærming, men vi har selvfølgelig også den lokale tilhørigheten og ikke minst den lokale kunnskapen. Vi har, og ønsker fortsatt, en bred kundegruppe, sier banksjefene Petter Ludvig Pedersen og Jan L. Eriksen.

Analyserer kundebehov

Nordea bruker betydelig ressurser på å analysere kundebehov. En bred kundegruppe krever ansatte som har både spesialkompetanse og generell kunnskap.

- Nordea er mer enn en bank. Vi tilbyr ikke bare de tradisjonelle bankløsningene, men har også andre produkter som for eksempel tjenestepensjon, leasing og factoring, som kanskje færre forbinder oss med. Nordea er for øvrig Nordens største kapitalforvalter, så forvaltning av overskuddslikviditet og langsiktig plassering inngår som en sentral del av vårt produktspekter. Vi opererer i et marked hvor det skjer mye og vi er helt avhengig av hele tiden å ligge i front.

- Både når det gjelder produktspekter og teknologi. Derfor har vi også ansatte som har spisskompetanse og vi har ansatte som har generell kompetanse. Våre bedriftskunder møter dette i tilpassede rådgiverteam med spisset kompetanse innenfor de områder som er aktuelle for den enkelte bedrift. For å tiltrekke oss de beste medarbeiderne og for å utvikle de videre har vi store fagmiljøer som for eksempel her på Grålum og i Moss.

Møtes i skyen

Med regionale avdelinger så kan Nordea skape tunge fagmiljøer i tillegg til å være lokalt forankret. Det er en strategi de har valgt til tross for at mye også foregår via nettløsninger.

- Mange ønsker fortsatt å møtes fysisk og det er ingen utfordring når vi har så mange avdelinger som vi har i Østfold og Follo. Våre ansatte er ute hver dag og møter kunder og vi møter kunder i banklokalene. Veldig mye av kommunikasjonen foregår imidlertid via nettløsninger og telefon. Nettløsninger omfatter utover betalingsløsninger også produktløsninger for valuta, garantier og remburser mv. Vi ser for øvrig at møter via Skype er effektivitet og fungerer utmerket, som et supplement til våre ordinære kundemøter, sier Eriksen og Pedersen.

Relevant

- Det er helt avgjørende for oss å være relevante. For de som kun ønsker en nettløsning kombinert med telefon og chat, så har vi det 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Andre kunder har bredere be-hov og ønsker mer «skreddersøm», dialog og rådgivning. Vi skal være verdiskapende overfor våre kunder. Gjerne ved å foreslå løsninger som tilfører bedriften merverdi utover hva kunden forventer, smiler banksjefene Petter Ludvig Pedersen og Jan L. Eriksen.