Romerike Sparebank gir tilbake til lokalsamfunnet

Bærekraft handler om mer enn miljø og klima for Romerike Sparebank. Det dreier seg om å gi noe tilbake til nærmiljøet som de har vært en del av i 135 år.

Martin Fagerli og Ola Brandser Nøss poserer stolt foran et bilde som viser korpsspillende ungdom finansiert med hjelp fra banken.

– Det er helt sentralt for oss å legge til rette for at bedrifter og privatkunder gjør aktive valg til det beste for samfunnet, sier salgsleder for bedriftsmarkedet, Ola Brandser Nøss, og leder for forretningsutvikling, Martin Fagerli, i Romerike Sparebank. Bærekraft er en viktig del av det.

– Det er et vidt begrep, som handler om så mye mer enn miljøet. Det dreier seg om at kundene våre følger spillereglene i arbeidslivet, tar vare på sine ansatte – ja, tar et samfunnsansvar.

Dette samfunnet står i dag midt i et grønt skifte der bærekraft er en integrert del i alt vi foretar oss. For Romerike Sparebank faller skiftet helt naturlig.

– Sparebankene er tuftet på bærekraft. Modellen har alltid vært at en andel av overskuddet skal gå tilbake til lokalmiljøet på en måte som gavner samfunnet.

Bidrar til idrett og kultur

Det har skjedd en hel del siden landhandler Olsen i 1887 alene drev nystartede Lillestrøm Sparebank med formålet å nøre opp under sagbruksnæringen og et voksende lokalsamfunn. Men tanken om å være en sentral aktør i lokalmiljøet lever i beste velgående. Ola og Martin poserer stolt foran et bilde som viser korpsspillende ungdom finansiert med hjelp fra banken.

– Vi gir store summer til idrett, kultur og humanitære organisasjoner. Da er hver krone bærekraftig, sier Fagerli og nevner samarbeidet med Lørenskog IF som et tydelig eksempel på det.

Idrettsforeningen har blant annet etablert gatefotballaget «Aces High» – et lavterskeltilbud med vekt på sosial inkludering og idrettsglede. LIF tar det ekstra steget godt hjulpet av midler fra sparebankens overskudd.

– Da krigen i Ukraina begynte for ett år siden var idrettslaget i front med å sette opp et mottaksapparat for flyktninger.

De siste årene har Romerike sparebank bidratt til flere fond som støtter barn og unge fra lavinntektsfamilier slik at de likevel kan delta i idrett på lik linje med sine jevnaldrende.

Fødselshjelper for nye ideer

For å nøre opp under lokal verdiskapning har Romerike Sparebank etablert en stipendordning rettet mot gründere som for eksempel trenger midler til å produsere en prototype eller utvikle et produkt.

– Det er viktig at ideen er nyskapende, engasjerende – og at den bidrar til å skape nye, lokale arbeidsplasser, sier Brandser Nøss og Fagerli tydelig stolte over å kunne være fødselshjelper for gode ideer og prosjekter.

– Hvis bedriften er villig til å strekke seg litt ekstra i bærekraftig retning – enten det er solceller, bergvarme eller isolasjon – da strekker vi også litt ekstra på renta, smiler Brandser Nøss.

Å tenke langsiktig ligger i bankens DNA.

– Vi er Lillestrøm kommunes eldste bedrift. Det betyr at vi tenker og jobber med visse horisonter.

Derfor ønsker Romerike sparebank kunder som ikke bare er ute etter å tjene raske penger, men dem som har en plan, som tenker på nærmiljøet, sine ansatte og kundene.

– Hvis du ikke har det, blir du en mindre attraktiv kunde for oss, så enkelt er det. Det er viktig at kravene vi stille ikke bare blir en liste som de krysser av på. Vi ønsker at de skal reflektere på en bevisst måte rundt disse spørsmålene.

Fra de etablerte til nykomlinger

Brandser Nøss og Martin Fagerli har flere gode eksempler på kunder som går det ekstra steget.

– Datek har veldig mye av det vi er ute etter, sier Fagerli om Lillestrøm-firmaet som har vært i fronten i alt av IT-utvikling i regionen i over 50 år. Et annet eksempel er nettopp et av selskapene som har nytt godt av bankens etableringsstipend.

– Da vil vi trekke fram Zensy – et oppstartsfirma som har spesialisert seg på sensorer som forteller når takrennene på næringsbygg og hus må rengjøres.

Det kan høres hverdagslig ut, men tette takrenner er det som forårsaker flest vannskader på bygninger i Norge i dag.

 – Det er veldig mye penger å spare på å unngå vannskader.

Et selskap som Zensy passer hånd i hanske med bankens visjoner for næringslivet i regionen.

– Det skjer generelt så mye utvikling i regionen. Da er det spennende for oss å følge med på og støtte gründermiljøene lokalt. 

Slo seg sammen med Blaker

For Romerike sparebank handler bærekraft om mye mer enn det som skjer innenfor veggene i bankfilialene.

 – Det er helt fint å kutte ned på bruk av printerpapir. Vi gjør det også. Men vi ser at vår rolle kan være mye større ut mot våre 28 000 kunder.

Hvis banken kan bidra til å endre å holdninger og adferd «der ute» – da vet de at de virkelig har gjort noe riktig.

– Vi er raskt ute med å spørre: «hva er planen din?» og «hvordan følger du opp reglene i bransjen» og «hvordan bruker du bærekraft som et konkurransefortrinn?».

Gode samtaler med kundene er nærmest for en kjerneverdi å regne for en sparebank.

– Sammenlignet med de virkelig store bankene, har vi det klare fortrinnet ved å være både lokale og personlige. Det betyr noe.


Romerike Sparebank

  Torvet 5, 2001 Lillestrøm

  63 80 42 00

  rsbank.no

{/show}