Samlet alt av bank og forsikring hos Eidsberg Sparebank

For tre år siden valgte Gundersen Galvano AS å bytte fra en større forretningsbank til lokale Eidsberg Sparebank i Sarpsborg.

Daglig leder Svein Gundersen i Gundersen Galvano AS i Sarpsborg er godt fornøyd med å ha samlet alt av bank- og forsikringstjenester hos Eidsberg Sparebank iSarpsborg. – For oss er det viktig at alle kunder føler seg verdsatt og godt ivaretatt, sier forsikringsrådgiver Henning Christensen (bak). 

For tre år siden valgte Gundersen Galvano AS å bytte fra en større forretningsbank til lokale Eidsberg Sparebank i Sarpsborg. Ett år senere plasserte de også samtlige forsikringer hos banken. – Vi følte behov for en lokal samarbeidspartner som tar våre utfordringer på alvor, sier daglig leder Svein Gundersen.

Gundersen Galvano AS er en familieeid mellomstor bedrift med 10 ansatte. Omsetningen ligger på ca. 13,5 millioner kroner, og de store kundene er blant annet forsvarsindustrien på Kongsberg og bildelprodusenten Benteler på Raufoss. Sarpsborg-bedriften overflatebehandler deler til både BMW og Mercedes i sine lokaler på Hafslundsøy.

Startet i 1976

- Fra bedriften ble startet har vi brukt store aktører både innenfor bank og forsikring, men når lokalkontorene ble lagt ned følte vi at service og samarbeid ble skadelidende. Derfor kom vi i kontakt med Eidsberg Sparebank, og valgte raskt å flytte alle våre banktjenester dit. Etter hvert omfattet det også private forhold for hele familien, forteller Svein Gundersen.

Han eier bedriften som leverer det meste innen elektrolytisk overflatebehandling av metaller, sammen med sine to brødre Tore og Morten. Bedriften ble startet av faren Gunnar Gundersen i 1976.

Flyttet alle forsikringer

Byttet av bank var så vellykket at Svein Gundersen snart begynte å se på forsikringsbehovet også. Siden Eidsberg Sparebank tilbyr alt på samme sted fra lokalkontoret i Sarpsborg sentrum ble valget enkelt.

- Vi flyttet alt av yrkesskadeforsikringer, ansvar-, maskin-, løsøre-, avbruddsforsikringer og firmabiler til Eidsberg. Ved en behovsgjennomgang avdekket dessuten representanten fra forsikringsselskapet at vi hadde et kritisk punkt ved en av våre maskiner. Ved en uforutsett stans av denne maskinen, må vi nemlig stanse hele produksjonen også, og det er dyrt, sier Gundersen.

Alltid behovsgjennomgang

- Vi går alltid gjennom behovene før vi tilbyr en forsikringsavtale. I dette tilfellet foreslo vi å forsikre denne maskin mot uforutsette hendelser, noe som raskt viste seg lønnsomt for bedriften. Etter en tid stanset nemlig denne, og alle maskiner måtte stå til feilen ble reparert. Tapet ble raskt dekket av forsikringen, sier forsikringsrådgiver for bedrift, Henning Christoffersen, i Eidsberg Sparebank.

Alt på ett sted

Gundersen Galvano AS er en typisk kunde som passer Eidsberg Sparebanks profil. En mellomstor SMB-bedrift som fra tid til annen har behov for å diskutere utfordringer og løsninger med bank- og forsikringsleverandøren.

- Fordelen med Eidsberg Sparebank er at vi får alt på ett sted. I tillegg er det hyggelig å stikke innom og hilse på i skranken!