Størst i Østfold etter fusjon

Nordialog og Telehuset i Fredrikstad fusjonerer og blir fylkets største Telenor-forhandler.

Nordialog og Telehuset i Fredrikstad har fusjonert selskapene og er nå den klart største og ledende Telenor-forhandleren i Østfold.

Det er Nordialog-navnet som skal benyttes videre, og de flyttet sammen i Telehuset sine lokaler i Dikeveien 32 på Rolvsøy allerede 16. februar i år. De to telenorforhandlerne har vært både naboer og konkurrenter i flere år, men skal nå samarbeide om å gi kundene de beste betingelsene og de mest kostnadseffektive løsningene. Selv om de i lang tid har levert produkter og tjenester fra de samme leverandørene har de opparbeidet seg ulik kompetanse som vil komme markedet til gode. De har nå fått en størrelse som gjør dem i bedre stand til å være godt oppdatert på fremtidige løsninger.

Markedstilpasning

- Det krever ressurser å kunne holde medarbeiderne oppdaterte og sertifiserte på de nyeste løsningene. Markedet krever mer og mer av en leverandør, og nå har vi kommet i en posisjon der vi kan innfri i enda større grad enn før. Videreutvikling av ansatte blir et av våre hovedfokus fremover, sier tidligere daglig leder i Telehuset Fredrikstad og nå regionleder i Nordialog Østfold, Morgan Pettersen.

- Etter flere års drift hver for oss var tiden inne til å tilpasse seg markedet og ta ut de stordriftsfordelene og synergiene som ligger i å etablere én slagkraftig enhet i Østfold, sier tidligere daglig leder i Nordialog Fredrikstad Cato Dahle.

Greie forhandlinger

Dahle satt som eier av Nordialog Fredrikstad frem til februar 2014, da han solgte selskapet til Oslobaserte Teki Solutions AS. Teki Solutions AS overtok deretter samtlige aksjer i Telehuset Fredrikstad, Telehuset Moss og IT-selskapet Selectit høsten 2014 og fusjonerer nå Nordialog Fredrikstad og Telehuset Fredrikstad. Virksomhetene Selectit og Telehuset i Moss vil fortsette sin drift som før.

- Vi startet diskusjonene sommeren 2014 og ble enige før jul. Forhandlingene var verken langvarige eller vanskelige da alle involverte parter syntes dette var en god idé, sier Morgan Pettersen.

Vil vokse

Det nye Nordialog vil ha hele Østfold som sitt primærområde, men er spesielt sterke i Nedre Glomma-regionen. Både Telehuset og Nordialog har vært dominerende i regionen når det gjelder bedriftsløsninger innenfor kommunikasjon. Nå både ønsker og forventer de nye eierne vekst i hele fylket.

- Selv om vi er blitt en stor enhet og vil vokse ytterligere, betyr ikke det at vi endrer vår kundepraksis. Vi vil fortsatt ha direktekontakt med hver enkelt kunde. Vi vil dessuten bygge et helt nytt kundesenter og etablere et enda bedre markedsapparat. Nordialog-navnet har tidligere vært forbundet med storkundemarkedet, og vi har da også mange store bedriftskunder. Men vi har også en lang rekke mindre, og vi gjør ingen forskjell på stor og liten. Alle får samme oppmerksomhet fra oss, sier Cato Dahle.

Stor aktør

Det nye Nordialog i Fredrikstad vil ha 16 ansatte etter fusjonen. Samtlige får adresse i Dikeveien 32, der Telehuset overtok drøyt 300 kvadratmeter i første etasje i fjor. Det betyr at samtlige ansatte ved fusjonen blir med i det nye selskapet.

Det nye eierselskapet Teki Solutions AS er Norges ledende faghandler innen mobilkommunikasjon og relaterte produkter og tjenester. Selskapet ble dannet så sent som i 2012 som et resultat av en fusjon mellom tre ledende faghandlere, og vokser nå videre.