Borregaard med i internasjonalt program mot korrupsjon

SARPSBORG: Borregaard tar sitt samfunnsansvar på alvor og har nå sluttet seg til Forente Nasjoners Global Compact Program.

Borregaard har sluttet seg til FN-programmet Global Compact Program, det mest omfattende initiativet i verden vedrørende bedrifters samfunnsansvar. Programmet har over 10 000 deltagere fra virksomheter i 135 land.

FNs Global Compact er et strategisk initiativ for bedrifter som forplikter seg til å innrette sine virksomheter og strategier etter 10 universelt aksepterte prinsipper innenfor områdene menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon. På denne måten kan forretningsvirksomhet, som en avgjørende kraft i globalisering og utvikling, bidra til å sikre at markeder, handel, teknologi og finans utvikler seg på en måte som tjener økonomi- og samfunnsutvikling over hele verden.

- Våre retningslinjer for virksomhetsstyring er godt innenfor de krav som blir beskrevet i initiativet fra Global Compact. Vårt ansvar som selskap er å sørge for at vi som ansatte handler i tråd med disse rammene i vårt daglige arbeid, og på den måten styrker den globale innsatsen mot korrupsjon.