Ekstra fokus på rådgivning og bedrifters sparringspartner

Økonomisk rådgivning er viktigere enn noensinne dette året. Det har ECIT Skjetten tatt hensyn til og satser ekstra på en egen rådgivningsavdeling som kan bistå bedrifter i alt som har med økonomi å gjøre.

Bjørnar Dokka og Lisbeth Øseth Berg diskuterer gjerne kunders saker seg i mellom.
Bjørnar Dokka og Lisbeth Øseth Berg diskuterer gjerne kunders saker seg i mellom.

Økonomisk rådgivning er viktigere enn noensinne dette året. Det har ECIT Skjetten tatt hensyn til og satser ekstra på en egen rådgivningsavdeling som kan bistå bedrifter i alt som har med økonomi å gjøre.

Bare 20 minutter unna Oslo finner du ECIT Skjetten. Et stort fagmiljø med høy og bred kompetanse innen økonomi. Nå satser de ekstra på rådgivning, og har i den forbindelse ansatt Bjørnar Dokka som leder for rådgivningsavdelingen denne høsten.

– Vi satser aktivt på rådgivning. Mye av det vi ellers gjør er det en viss automatikk i, men det å sparre og være en samarbeidspartner for kundene våre kan ikke automatiseres.  Vår erfaring er at virksomheter med behov for ekstern bistand ønsker leveransen samlet ett sted da bistandsbehovet gjerne omfatter flere enn ett virksomhetsområde.

Muligheter i et spesielt år

Året 2020 har vært spesielt for de fleste bransjer. Og selv om det har skapt vanskeligheter for en del, finnes det også mange eksempler på at dette brukes til bedriftens fordel.

– Det er ikke til å legge skjul på at dette har vært problematisk for mange. Samtidig er det i tider som dette at man kan snu svakhet til styrke og utfordringer til nye muligheter. Mange av de vi jobber med er i koronautsatte bransjer, men vi har mange eksempler på de som faktisk har klart seg bedre enn tidligere. For noen har det gitt mulighet til å se bedriften med andre øyne, snu om på drift og avdekke muligheter man ikke har tenkt på tidligere.

Lisbeth Øseth Berg, Bjørnar Dokka, Tone Vestli og Andreas Helgaker tar gjerne en prat i de flotte lokalene i Skjetten.


Se bedriften med friske øyne

Det er ofte her rådgiverne i ECIT får vist sin styrke; de kan se bedriften utenfra og kanskje avdekke muligheter som ikke er så enkelt å se som leder.

– I disse tider er det mange ledere som setter ekstra pris på at vi ikke bare er en leverandør, men også en sparringspartner og en støttefunksjon. Det skaper et lim mellom oss og kunden og vi får mer glede av hverandre. Jo mer vi kjenner bedriften, jo enklere kan vi avdekke mulighetene.

Høy kompetanse

Hos ECIT Skjetten er det 30 ansatte, hvorav åtte er kompetente rådgivere.

– Vi har bevisst ansatt folk med høyere kompetanse, som revisorer, økonomer og siviløkonomer. Samlet innehar avdelingen mange års erfaring innen disse feltene, og er i tillegg spesielt gode på kommunikasjon. Behovet for rådgivning er større nå, der bedriftene må være tettere på tallene og kanskje har strammere økonomi. Flere er opptatt av å spre risiko, fisjonere – for å f.eks. redde pensjonen. Det er mye å ta hensyn til, og da er det trygt med en å lene seg på.

Nært og personlig

Bedriften tar for seg det beste fra to verdener; de tar del i den teknologiske utviklingen, samtidig som de er lokalt forankret med både eiere og ansatte fra nærområdet.

– Tekniske løsninger kan i prinsippet leveres fra hvor som helst i verden, men vi ser behovet for å ha personlige relasjoner til kundene våre, som stort sett er lokale. Vi kan bistå på mange områder og ønsker å være våre kunders samarbeidspartner, og i mange tilfelle fungere som deres økonomisjef. Hos oss får du profesjonell hjelp i et lokalt og uformelt miljø, utdyper Dokka.

Samtidig er de opptatt av å være en bidragsyter i lokalsamfunnet, og støtter en rekke lag og foreninger, både større lag, breddeidrett og barneidrett.


ECIT Skjetten

 

  Hvamsvingen 7, 2013 Skjetten

  02135

  www.ecit.no/skjetten

{/show}