En offensiv forretningsbank

- Vi er opptatt av å bygge gode relasjoner og finne optimale løsninger for våre kunder, enten det er store bedrifter eller privatkunder, sier regionbanksjef for Nordea i Østfold og Follo, Halvor Danielsen.

- Vi er opptatt av å bygge gode relasjoner og finne optimale løsninger for våre kunder, enten det er store bedrifter eller privatkunder, sier regionbanksjef for Nordea i Østfold og Follo, Halvor Danielsen.

Er din bedrift kunde hos Nordea i dag kan det være spesielt lønnsomt både for deg og dine ansatte. Banken strekker seg langt for å imøtekomme kundenes behov.

Det kan dreie seg både om gunstige boliglån, men også om rådgivning og spareordninger.

Alle våre rådgivere er AFR sertifiserte i henhold til myndighetenes regelverk omkring rådgivning knyttet til sparing og pensjon. De beste løsningene oppnår de som velger å benytte Nordea som sin totalbank. Det innebærer å samle all sin aktivitet i banken. Det kan dreie seg om lån, sparing, forsikring og pensjoner.

- Spørsmål om pensjon er i dag veldig sentralt, og vi tilbyr personlig rådgivning til den enkelte, men stiller også kostnadsfritt  på informasjonsmøter ute i bedriften. Vi har også kapasiteter som Erik Bruce og Steinar Juel – anerkjente seniorøkonomer, som begge gjerne deltar i slike sammenhenger, sier regionbanksjef Halvor Danielsen.

Gir gode råd

For mange unge er det prisen på boliglån som er utløsende for hvilken bankforbindelse man velger. På dette området er Nordea svært konkurransedyktig, men også innstilt på å diskutere differensierte og individuelle tilbud avhengig av historikk, betjeningsevne og ikke minst vilje til å samle alle sine bankbehov i Nordea.

- Vi er opptatt av å være der når kunden trenger oss. Personlig kontakt mellom kunde og rådgiver er fortsatt viktig for mange og knyttet til sentrale beslutninger og investeringer gjennom et livsløp. Vi ser imidlertid at stadig flere orienterer seg innenfor de elektroniske kanalene vi tilbyr. Ikke minst gjelder det mobilbanken der vi ser en betydelig økning i antall brukere hver eneste dag.

Bank er godt egnet for selvbetjening, og bredden i tilgjengeligheten er en helt annen i dag enn tidligere sier Danielsen.

Gode på relasjoner

I likhet med de fleste banker har også Nordea registrert en økende interesse for tekniske løsninger og tilgjengelighet. I august i år målte banken 85 000 unike «klikk» i sin nettbank hver eneste dag. Samtidig hadde avdelingene 1 000 personlige møter med kundene hver dag. Mobilbanken i Norge får over 100 nye brukere hver eneste dag.

Det sier noe om utviklingen for bankene og behovet både for å tilpasse seg kundenes ønsker, men også om Nordea sitt mål om å være i forkant av utviklingen.

- Vi er opptatte av å møte kundens behov i alle kanaler. Vi er Nordens største bank og vi har et utmerket rykte i Østfold & Follo. Her som andre steder skal vi vokse, utgjøre en profesjonell bank for næringslivet, og en tilgjengelig, personlig rådgiver når kunden har dette behovet. Vi skal rett og slett være der når kunden trenger oss, sier regionbanksjefen.