Etterlyser edruelig fakta om den nye kassasystemloven

OSLO: - Det har blitt sagt mye tvilsomt rundt endringen av kassasystemloven, mener daglig leder Øivind Ødegaard i H. Ødegaard & Co AS i Oslo.

- Det er både uetisk og feil å be kunden om å bytte til store og dyre kassasystem, når det egentlig ikke er behov for det, sier daglig leder i H. Ødegaard AS, Øivind Ødegaard.

- Det har blitt sagt mye tvilsomt rundt endringen av kassasystemloven. Ikke alt er like sant, og jeg er redd mange mindre virksomheter har investert i kassaløsninger de egentlig aldri får bruk for. Det sier daglig leder Øivind Ødegaard i H. Ødegaard & Co AS i Oslo.

Ødegaard leverer også en rekke avanserte kassaløsninger til flere tusen kunder, men er opptatt av at bransjen ikke skal benytte muligheten lovendringen gir, til å overselge. Derfor har de en bred produktrekke, der også de minste behovene er ivaretatt.

Det Øivind Ødegaard reagerer sterkest på er at flere leverandører hevder at den nye loven krever omlegging til og dermed investering i en avansert datakasse med en rekke nye funksjoner. Men det er ikke tilfelle, sier han. 

Kan trygt vente

Noen kunder ble rundt nyttår fortalt at de måtte bytte kasse allerede nå 1. januar 2017.

Det er i beste fall bare en halv sannhet. Det korrekte er at den som velger å kjøpe ny kasse etter denne datoen må sørge for at den oppfyller de nye kravene. Alle andre kan trygt vente med oppgradering eller bytte til 1. januar 2019, altså nærmere to år til. Først etter den datoen må alle som har krav om kassaløsning, kun benytte godkjent system, sier Øivind Ødegaard.

Still kritiske spørsmål

Det er også viktig å få med seg at kassasystemloven med tilhørende forskrift er et regelverk rettet mot produsenter og importører av regnskapssystemer, og ikke mot den bokføringspliktige som fremdeles vil ha kravene primært i bokføringsloven. Øivind Ødegaard håper virksomhetene blir flinkere til å stille spørsmål til ivrige leverandører om hvor avanserte systemer man egentlig har behov for. 

- Mange større bedrifter har selvfølgelig de behovene mange leverandører gjerne prater om, men langt fra alle. Det er ikke noe krav i forskriften om hverken lagerstyring eller online-kommunikasjon med regnskapsfører. Likevel får mange leverandører det til å virke som om dette er et slags minste krav.

Kamp om kundene

H. Ødegaard har solgt kassaløsninger og apparater i 25 år. De har opparbeidet en unik kompetanse, ikke bare om teknikk og elektronikk, men også om behov og praktisk bruk ute hos deres kunder.

- Vi har dessverre kommet i kontakt med flere som har blitt servert direkte usannheter og som har inngått langsiktige leieavtaler med kassaleverandører. Jeg håper de tar kontakt tilbake og konfronterer leverandørene. I verste fall sitter de med en avtale som vil koste kanskje opp til 50 000 kroner over fem år, mens de kunne klart seg med en enklere kasse som koster 6.000 i innkjøp. Før 1. januar 2019 er det en voldsom kamp blant leverandørene om å selge nye systemer, og mange faller for fristelsen til å ta i litt ekstra. Vi håper at alle kunder orienterer seg godt før de undertegner leasing-kontrakter de ikke trenger og ikke kommer ut av igjen, sier Øivind Ødegaard.