Mange vet for lite om garantiordninger

Store summer kan frigjøres til verdiskapning og drift hvis man kjenner til depositum- og skattetrekksgarantier.

Klaus Bjerke, Rune Engeseth og Håvard Hellum i Matrix Insurance.

Store summer kan frigjøres til verdiskapning og drift hvis man kjenner til depositum- og skattetrekksgarantier.

Alle som leier et lokale, må stille depositum. Det gjelder uansett om du skal leie en liten leilighet, eller store næringslokaler.

– Problemet er at leietager binder opp et større beløp på sperret konto til lav rente. Det mange ikke er klar over, er at det fins depositumsgarantier, sier daglig leder Håvard Hellum i Matrix Insurance.

Arbeidende kapital er et moteord. Kapital som står på depositumkonto til lav rente jobber ikke, i alle fall ikke for noen andre enn banken.

– Da er det langt å foretrekke å betale noen tusenlapper i året for en depositumsgaranti som gjør at forsikringsselskapet betaler ut depositumet hvis det skulle bli nødvendig.

Dette gjør at bedriftene kan bruke kapitalen til verdiskapning og drift.

– For de aller fleste er seks måneder husleie — kanskje flere hundre tusen kroner — ganske mye penger å binde opp på en konto.

Overraskende lite kjent

Hellum er overrasket over hvor lite kjent muligheten til å forsikre seg mot en depositumssmell er.

– 9 av 10 bedrifter vet ikke at depositumsgaranti finnes. Jeg snakket nylig med en næringsmegler som ikke visste hva det var. Fra vårt perspektiv burde det vært en naturlig del av prosessen, sier Hellum, som understreker at det fins noen grenser.

Matrix Insurance– Det er ikke slik at vi ønsker alle velkommen. Vi er ikke et forsikringsselskap, men en forsikringsformidler som representerer ulike norske og utenlandske selskaper.

Hvis risikoen for at depositumet må løses ut blir for stor, trekker forsikringsselskapene seg unna.

– Hvis forteller meg at du vil leie store lokaler for å begynne med kinesiskundervisning på Ski Storsenter, da blir jeg skeptisk, smiler Hellum.

– Da går det fort to uker, og så oppdager du at ingen på Ski ville lære kinesisk.

Selv om menneskene på Ski er mer glad i klementin enn mandarin, er de fleste bedrifter solide betalere.

– Jeg ville tro at de fleste bedriftene som er omtalt i dette næringslivsmagasinet leier lokaler, men at de ikke vet om depositumsgaranti.

Skattetrekksgaranti er ukjent

Én ting er manglende kunnskap om depositumsgarantien. Enda verre stilt er det med skattetrekksgaranti – en ordning som gjør at bedrifter slipper å sette av store summer til skatt hver måned.

– Dette er det elleve av ti som ikke vet om, spøker Hellum med en referanse til humortrioens KLMs karakteristiske overdrivelser.

Skattepengene blir som regel stående på konto til liten nytte.

– Alle vet at reglene sier at du er pliktig til å ha en slik konto, men det står også at du i stedet kan ha en skattetrekksgaranti. Det er viktig å huske på.

 


Matrix Insurance

  Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen

  23 20 79 00

  www.matrixinsurance.no

{/show}