– Kontroll og gode rutiner er viktigere enn noen gang

Etter ett år med korona begynner mange bedrifter å merke slitasjeskader etter fallende omsetning. – Det er aldri for sent å søke hjelp, sier Elisabeth A. Sandstad i Svea.

Senioradvokat Lotte Lundby Kristiansen i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
Senioradvokat Lotte Lundby Kristiansen i Advokatfirmaet Halvorsen & Co

Etter ett år med korona begynner mange bedrifter å merke slitasjeskader etter fallende omsetning, ofte kombinert med sviktende rutiner rundt fakturering og likviditetsstyring. – Det er aldri for sent å søke hjelp, sier Elisabeth A. Sandstad i Svea.

Flere småbedriftseiere driver virksomheten med mangelfull ledelse og et styre uten tilstrekkelig kompetanse. Det fører sjelden til alvorlige konsekvenser i oppgangstider, men etter 12. mars 2020 er situasjonen en annen for mange bransjer.

Svekker likviditeten

En rekke bedrifter har opplevd alt fra fallende omsetning til manglende innbetaling fra tidligere stabile kunder. Uten effektive rutiner rundt håndtering av faktura og innkreving, kan likviditeten fort bli et voksende problem som til slutt lammer driften helt.

– Det er mange eksempler på selskaper som tidligere var solide, men som nå er i en helt annen situasjon som følge av pandemien. Vi har sett mange konkurssaker der utestående krav, som ikke er fulgt opp, er en utløsende årsak. Dårlige rutiner svekker likviditeten, og det kan skje raskt, sier senioradvokat Lotte Lundby Kristiansen i Advokatfirmaet Halvorsen & Co i Lillestrøm.

Hun arbeider med en rekke konkurssaker i Øvre og Nedre Romerike tingrett og ser at flere saker kunne vært unngått med bedre kontroll og styring.


Artikkelen fortsetter under bildet

– Det er viktig å akseptere at det er god økonomi å benytte en kompetent leverandør til oppfølging og innkreving, like mye som til regnskap, sier client executive Elisabeth A. Sandstad i Svea.


Be om skatteattest

Selv om konkurser er en del av inntektsgrunnlaget, er advokatfirmaet med 26 ansatte genuint opptatt av et næringsliv som lykkes.

– Vi ønsker alltid å bidra med kompetanse og gode råd til bedrifter. For mange som sliter med utfordringer i dag, kan factoring eller fakturasalg faktisk være en del av løsningen. Det er imidlertid ikke nok å sørge for oversikt i eget hus. Det er minst like viktig med kunnskap om egne kunders situasjon. Det er ikke sikkert de har like solid økonomi som før, og da kan man være like langt. Det er viktig å sjekke dette og for eksempel helt legitimt etterspørre en skatteattest, sier Kristiansen.

Reduserer kredittiden

Småbedriftseiere har ifølge Svea lett for å tenke at fakturahåndtering ikke er et fag. Ofte har de nok å gjøre på dagtid og utsetter fakturering og oppfølging til kveldstid hjemme eller til helgene.

– Har man få, men store og viktige kunder kan det være fatalt å utsette dette arbeidet. Enkelte er nemlig i overkant kreative når det gjelder å bruke tid før betaling. De vet at de er en stor og viktig kunde og spiller på at de ikke får verken rentefaktura eller inkassovarsel. Hvis bedriften din da har en avtale med Svea, vil dette fremgå av fakturaen. Det er ofte tilstrekkelig for å redusere kredittiden. Det er ikke uvanlig at bedrifter prioriterer å betale disse fakturaene først, fordi de vet at oppfølgingen er stabil og nøyaktig. Det er viktig å akseptere at det er god økonomi å benytte en kompetent leverandør til oppfølging og innkreving, like mye som til regnskap. Det er enklere å få til factoringavtaler eller avtaler om fakturasalg i gode tider enn ved å vente til man selv får problemer. Det er allikevel sjelden for sent å søke hjelp, sier Elisabeth A Sandstad.

– Egentlig handler dette om å rigge selskapet for en fornuftig drift innenfor lovens rammer, sier Lotte Lundby Kristiansen.

Kan holdes ansvarlig

Det er viktig å huske at aksjeloven faktisk kan stille deg som styremedlem personlig ansvarlig hvis selskapet går konkurs og det viser seg at det har vært mangelfull styring og kontroll som har ført til økonomiske tap.

– Derfor er det viktig med regelmessige styremøter, der man dokumenterer at man følger situasjonen og iverksetter tiltak etter behov. Hvis man i tillegg samarbeider med både en bank og et finansieringsselskap har man litt flere muligheter i en eventuell krisesituasjon, påpeker Kristiansen.

I perioden 12. mars til 31. oktober 2020 leverte staten inn 125 konkursbegjæringer mot norske bedrifter som følge av manglende innbetaling av skatter og avgifter. I samme periode i 2019 var tallet 3.045. 

Knallhard nedbetaling

Etter pandemiutbruddet i fjor innførte staten samtidig betalingsutsettelse av skatter og avgifter for norske bedrifter med likviditetsproblemer, noe som trolig har sammenheng med det lave antallet konkursbegjæringer. Beløpet som skal tilbakebetales i løpet av seks måneder fra 31. juli i år kan ligge på tre til fem milliarder kroner. Det er også viktig å være klar over rentene på dette «lånet», som var seks prosent i hele 2020, men er justert opp til åtte prosent i 2021.

– Det betyr at mange bedrifter bør begynne å planlegge nedbetalingen nå, hvis man skal unngå likviditetsproblemer. Sett av penger eller sørg for en alternativ finansiering av det skyldige beløpet. Ta også kontakt med kundene for å kartlegge hvordan deres situasjon er akkurat nå. Det er viktig å betale avdragene til rett tid, ellers forfaller hele beløpet, og da kan utfordringen bli større enn bedriften klarer, sier Sandstad. 

Kan søke rekonstruksjon

Myndighetene har lansert ca. 80 støtteordninger for næringslivet under pandemien, og halvparten er fortsatt aktive. Her kan det finnes muligheter for økonomisk kompensasjon. En oversikt over støtteordningene finnes på Regjeringen.no.

– Hvis det allikevel skulle gå ille kan man nå søke om rekonstruksjon av selskapet, som alternativ til en konkursbegjæring eller akkord. Det betyr at man har en mulighet til å kvitte seg med store deler av gjelden, i tillegg til å komme seg fri fra kostbare og langsiktige avtaler. Den store fordelen med en rekonstruksjon er at det offentliges skatte- og avgiftskrav ikke har prioritet, slik de har i en akkordløsning. Dermed er det enklere å flertall for en avtale med kreditorene. Dette er en løsning som også er tilgjengelig for småbedriftene, sier Kristiansen.

Factoring eller fakturakjøp?

Factoring og fakturakjøp er to ulike løsninger som begge gjør at bedriften din sparer tid og penger, slik at du kan fokusere på forretningsutvikling. Her er to eksempler:

  • Du har 10 millioner i omsetning på 1000 fakturaer. Løsning: Factoring vil ofte være det beste og mest forutsigbare alternativet. Dette er en løpende avtale hvor Svea følger opp alle fakturaene dine og sørger for at du får betalt. Du slipper all administrasjon av fakturaene, samtidig får du store deler av pengene på konto med en gang, og resten når kundens kunde betaler.
  • Du har 10 millioner i omsetning på 10 fakturaer, altså en million på hver. Løsning: Her bør du bruke tjenesten fakturakjøp. Selg fakturaen din og du er sikret pengene på konto.

– Factoring er en god løsning for veldig mange bedrifter fordi vi tar oss av alt det administrative i tillegg til finansieringen. Samtidig er fakturaen fortsatt din. Svea tar ikke over eierskapet, som vi gjør ved fakturakjøp, sier Elisabeth A. Sandstad.


Svea Finans NUF

  Innspurten 15, 0663 Oslo

  21 54 24 00

  www.svea.com

{/show}