Lillestrømbanken heier på gründere

LILLESTRØM: - Har du en god forretningsidé som du gjerne vil realisere? Da hjelper vi deg gjerne i gang, sier Anne Wood, leder for bedriftsmarked hos LillestrømBanken.

- Har du en idé som du tror kan bli god forretning og skape framtidige arbeidsplasser, er det bare å ta kontakt med oss. Vi er gjerne sparringspartner og bidrar til å realisere gode ideer, sier Anne Wood, leder for bedriftsmarkedet i LillestrømBanken.
- Har du en idé som du tror kan bli god forretning og skape framtidige arbeidsplasser, er det bare å ta kontakt med oss. Vi er gjerne sparringspartner og bidrar til å realisere gode ideer, sier Anne Wood, leder for bedriftsmarkedet i LillestrømBanken.

- Har du en god forretningsidé som du gjerne vil realisere? Da hjelper vi deg gjerne i gang, sier Anne Wood, leder for bedriftsmarked hos LillestrømBanken.

Skedsmo kommune har et stort innovasjonsmiljø på Kjeller, bestående av en rekke store og veletablerte selskaper. Som et supplement til dette, har LillestrømBanken valgt å tilrettelegge for de som ennå er i startfasen og trenger bistand for å realisere prosjekter.

- Vi heier på næringslivet på Romerike, og vil gjerne at det skal spire og gro av entusiasme og verdiskapning i regionen vår. Da er det viktig å løfte fram lokale gründere og etablerere med de gode ideene, sier hun.

Mange områder

Urokkelig tro, egeninnsats og stort pågangsmot er viktige drivkrefter for gründere, som LillestrømBanken gjerne vil fremme. Samtidig er det ofte et kvantesprang fra en god ide til å kommersialisere ideen og lansere den ut i markedet.

- Mange gir opp på veien når de forstår hva det krever både av tid, ressurser, risiko og vanskelige beslutninger. Da kan det være helt avgjørende å ha gode rådgivere og støttespiller rundt seg, som vil ditt beste og ser muligheter for løsninger. Vi vil være en naturlig sparringspartner for de som er i denne tidlige fasen av prosjektet, med god kompetanse på hva som kreves for å komme videre.

  • Som hovedpartner i Business Lillestrøm kan vi formidle bedrifter å leie plass i et spennende fellesskap hvor nettverksbygging og kompetansedeling står sentralt. Her kan du ta del i aktuelle kurs og foredrag gratis. Business Lillestrøm, som eies av Kunnskapsbyen Lillestrøm, ble etablert våren 2015 og kan vise til sterk vekst siden den gang. Banken er jevnlig til stede i lokalene for å kunne være diskusjonspartner, sammen med andre samarbeidspartnere fra ulike bransjer som har kompetanse gründere har behov for.
  • Banken gir etablererstipend på inntil 100.000 kroner, som deles ut tre ganger årlig. Et nytt tilbud for deg som trenger midler til for eksempel å produsere en prototype eller sette opp en markedsaktivitet. Søknadsskjema finner du på bankens hjemmesider. Neste frist for å søke etablererstipend er 30. mai. www.lillestrombanken.no/aktuelt/etablerer
  • Banken tilbyr etableringslån til deg og din bedrift på opptil 300.000 kroner. Det er begrenset til maks 100.000,- per eier. Som sikkerhet ber banken om minimum kausjon fra eierne på opptil 100.000,- per eier. Dette vil si at du ikke trenger å sette eiendom eller andre sikkerheter for lånet. Vilkårene er gunstige, og banken kan også bistå i etablering av selskapet (AS).

Mange gode ideer går tapt

Anne er ikke i tvil om at mange gode forretningsideer går tapt i en tidlig fase, ikke minst av økonomiske årsaker. Det er ofte svært kostbart å ta ideen til kommersialisering, og mange gir opp før de er skikkelig i gang. Pågangsmot og stayerevne er viktige egenskaper.

- Man er sjelden god nok alene, og trenger gode støttespillere. Derfor er også et godt nettverk ofte avgjørende for å kunne lykkes, samt at du må forstå økonomien, markedet og skjønne hvorfor akkurat ditt produkt eller din ide vil lykkes.

Stiller de viktige spørsmålene

I samtaler med banken, vil potensialet og ulike sider ved etableringen bli gjennomgått og diskutert.

- Vi har gode rådgivere som er ekspert på de mekanismene som må settes i gang for å drive prosjektet videre. Hun legger samtidig ikke skjul på at det ikke er alle prosjektene som får tilbud om finansiering.

- Vi stiller de viktige spørsmålene og vurderer forretningsideen i en markedsmessig og forretningsmessig kontekst, for å vurdere om ideen rett og slett er liv laga. Noen ganger kan vårt beste råd og anbefaling være å ikke satse videre eller gjøre justeringer, da risikoen er for stor. Det kan være lite klokt å ofre hus og hjem på noe som ikke lar seg realisere.

- Alle ideer er i utgangspunktet gode, og kan være kilden til en framtidig forretningssuksess. Det er alltid noen som lykkes, og det kan være at akkurat du sitter med gullformelen.

- Så ikke nøl med å ta kontakt. Vi lytter, og vi heier på deg og din ide!

#heier på næringslivet

LillestrømBanken drives godt og kan vise til betydelige årlige overskudd. En del av det går tilbake til lokalsamfunnet i form av ulike tiltak, arrangementer, støtte og sponsorater.

Gavemidler til næringslivet gis som Etablererstipend, gründerstipend under StartUp festival Lillestrøm, etablerings av kvinnenettverket Morild og Lillestrømkonferansen for å nevne noen av tiltakene rettet mot næringslivet i regionen.

- Vi er en sparebank som har anledning til gi deler av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet. Har du hjerte for lokalmiljøet og liker en engasjert bank, så tar du kontakt med oss, sier Anne Wood.