– Alle bedrifter har forbedringspotensial

JESSHEIM: – Vi kan hjelpe dem med å nå sine mål, enten det er offentlige, private, store eller små virksomheter, sier Arne Lillekjendlie og Kristin Stamoen i PwC Gardermoen.

– Alle bedrifter har et potensial til forbedring, og vi kan hjelpe dem med å nå sine mål, enten det er offentlige, private, store eller små virksomheter, sier Arne Lillekjendlie og Kristin Stamoen i PwC Gardermoen.

PwC etablerte seg på Jessheim for 10–12 år siden da de overtok et etablert revisjonskontor. Utviklingen av næringslivet rundt Gardermoen hadde for lengst skutt fart, og PwC ønsket å tilby sine tjenester, både til det lokale næringslivet og til store internasjonale selskaper. Det viste seg å være en god idé. Den tydelige utviklingen i regionen fortsetter, og nå har avdelingen vokst til 20 medarbeidere.

Virkelig gode

– Alle bedrifter kan få den hjelp de trenger hos oss. Mange forbinder PwC kun med revisjon, men vi leverer også regnskap, rådgivning og advokattjenester fra vår avdeling. Vi er genuint opptatt av å hjelpe bedrifter til bedre lønnsomhet, mer effektiv drift og positive regnskap.

– PwC er gode på alle typer oppdrag, men vi har spisskompetanse på de mer komplekse områdene, som eksempelvis prosjektvurderinger og prosjektstyring innenfor bygg og anlegg, effektiviseringsprosesser og kostnadskutt, gjennomføring av fusjoner og fisjoner, eller klagesaker som gjelder moms og skatt. Her er vi virkelig gode, sier Arne Lillekjendlie.

Både spisst og bredt

Han legger til at den kompetansen de utvikler gjennom komplekse oppdrag, også kommer de mindre bedriftene til gode.

– PwC er preget av både bred og spiss kompetanse, og det gjør oss i stand til å takle alle typer kunder. Vi har alltid en kollega som kan bistå hvis det blir komplisert, sier Kristin Stamoen.

Lønnsom helsesjekk

Avdelingskontoret på Jessheim arbeider mye med forbedrende prosesser for mange bedrifter. I en stadig mer digital verden er det viktig å etablere systemer som snakker sammen, som fungerer og som gjør hverdagen effektiv.

– Vi leier oss gjerne ut til bedrifter som deres økonomisjef og tilfører en kompetanse bedriftene ikke selv har i hus. Etter å ha gjort oss kjent med kunden ser vi hvor skoen trykker og kan tilby løsninger de kanskje ikke har sett. Tjenestene skalerer vi til et passende nivå for den enkelte virksomhet, og jeg vil påstå at en slik «helsesjekk» vil være lønnsom for alle.

– Vi ser gjerne på hvordan man kommuniserer med egne kunder, hvor i prosessen man pådrar seg kostnader, når en ordre skal gjennom systemet og ende opp som en produsert vare eller tjeneste og til slutt hvilke faktureringsrutiner man har. Ofte ligger flere av løsningene i bruk av adekvate systemer, skybaserte løsninger og kompetansen til å bruke systemene effektivt.

– Vi er med kunden hele veien i prosessen og hjelper kundene til å gjennomføre ønskede endringer. Andre ganger kan kunden selv ha ferdige systemer og løsninger installert, men som vi hjelper dem å drifte.

Med hele veien

Gjennom sin bredt sammensatte kompetanse kan PwC hjelpe bedrifter når de utvikler seg fra relativt nystartede til sterkt voksende og skalere tilbudet etter behov.

– Hos oss har de alltid ett kontaktpunkt, uansett hvilken problemstilling som dukker opp. Behov endrer seg ofte, men vi kan være med hele veien og sørge for at systemer snakker sammen, at flaskehalser unngås og at effektiviteten er best mulig, sier Arne Lillekjendlie.

Rekruttering

PwC er i en kontinuerlig rekrutteringsprosess og ansetter gjerne 3-4 revisorer hvert år. Det er en populær arbeidsplass som tiltrekker seg de beste kompetanse.

– Vi har klart definerte opplæringsprogram og forsøker å være litt forskjellige for å tiltrekke oss alle typer medarbeidere. Er du god, kan du få jobb hos oss. Det er bare å ringe sier Lillekjendlie.


PwC hjelper virksomheter med:

Revisjon

For oss handler revisjon om å skape tillit. Revisjon er et fagområde med røtter flere hundre år tilbake i tid. Siden oppstarten i 1849 har PwC revidert virksomheter av ulike størrelser i alle bransjer. Et regnskap revidert av PwC er et kvalitetsstempel og en trygghet for eiere, styret og ledelsen: Disse skal være trygge på at regnskapet gir et riktig bilde av virksomheten sin reelle finansielle situasjon, slik at avgjørelser kan fastsettes på basis av regnskapet. Vi holder oss oppdatert på det som skjer innen regnskap, skatt og avgift – både nasjonalt og internasjonalt. Denne kunnskapen deler vi med dere.

Kontakt:

Vegard Haug Løvlien, partner
Tlf. 952 60 884

Rådgivning

Beste praksis er bra, men det er alltid rom for forbedring. Bedriftsledere kontakter oss når de står overfor strategiske, operasjonelle eller finansielle utfordringer. Gjennom oss får de objektive anbefalinger som er gjennomførbare, men som også forbedrer bedriften sin evne til verdiskaping. Vi opplever også at bedriftsledere ønsker at vi deltar aktivt i implementeringen av anbefalingene våre.

Kontakt:

Arne Lillekjendlie, direktør
Tlf. 902 95 489

Kristin Stamoen, senior manager
Tlf. 977 34 606

Regnskap

Bedre styring med oppdaterte og tilgjengelige regnskapsrapporter. Vi skreddersyr regnskapsrapporter til dine behov for styringsinformasjon - nøkkeltall tilpasset bedriften din. Uansett behov vil rapportene alltid være oppdaterte, og du avgjør selv om du vil bruke PC, nettbrett eller smarttelefon.

Kontakt:

Arne Lillekjendlie, direktør
Tlf. 902 95 489

Kristin Stamoen, senior manager
Tlf. 977 34 606

Advokattjenester

Vi vil vise deg hvilke muligheter som finnes. Advokatfirmaet PwC har spisskompetanse innen skatt, avgift og toll, samt innen forretningsjuridisk rådgivning. Dette knytter seg til alt fra selskapsrett, transaksjoner, fast eiendom og kontraktsrett, til nasjonale og internasjonale arbeidsforhold.

Kontakt:

Stian Brumoen, advokat
Tlf. 997 87 837

 


PwC Gardermoen

Furusethgata 5
2050 Jessheim

02316

www.pwc.noKlikk en emneknagg for å lese mer: