Alltid tett på kunden

Utøvelse av skjønn, som er sentralt i revisjon, er en kompetanse som må opparbeides gjennom erfaring og relasjoner.

Dette er kanskje regionens mest serviceinnstilte revisorer. Bak f.v.: Grete Bjørge, Brith Theodorsen, Marianne Munch, Elisabeth F. Dale, Tore Bjørnstad, Tore Sand og Tove Fagerhøi. Foran: Helle Grøm, Per Erik Gluppe, John-Edvard Haugesten og Gunnar Ramberg.
Dette er kanskje regionens mest serviceinnstilte revisorer. Bak f.v.: Grete Bjørge, Brith Theodorsen, Marianne Munch, Elisabeth F. Dale, Tore Bjørnstad, Tore Sand og Tove Fagerhøi. Foran: Helle Grøm, Per Erik Gluppe, John-Edvard Haugesten og Gunnar Ramberg.

Utøvelse av skjønn er en betydelig del av regnskapsrevisjon. Denne kompetansen må opparbeides gjennom erfaring og mangeårig samarbeid med kunder og kolleger. Øst-Revisjon har tilegnet seg dette gjennom mange år i bransjen.

Øst-Revisjon er ikke blant de største aktørene i markedet. De fire selskapene i fellesskapet har i stedet stabil og dyktig bemanning, nærhet til kunden, tillitsfulle samarbeidsformer og høy servicegrad som sine fremste konkurransefortrinn. Det betyr at du alltid treffer den personen du ønsker, eller snakket med sist, uten omveier når du tar kontakt. Det fører igjen til korte avstander som gir høy effektivitet og stor kundetilfredshet.

Det er noe av suksessformelen som har gjort Øst-Revisjon levedyktig i 35 år.

Nærhet og samarbeid

Øst-Revisjons virksomhet er fordelt på to kontorer, ett på Glommen Brygge på Kråkerøy og ett ved Jonsten i Råde, like ved E6. Totalt er de for tiden 11 revisorer. 

– Vi kjenner det lokalmarkedet vi betjener og vi ser både muligheter og utfordringer for kundene. Det er en forskjell på Østfold og Oslo, noe det er viktig å kjenne til og respektere, sier daglig leder John-Edvard Haugesten, i selskapet med samme navn.

Sammen med sine ansatte representerer han Råde-seksjonen av Øst-Revisjon. Herfra betjener de små og mellomstore bedrifter fra ytre Østfold, nordover mot Oslo og noen på den andre siden av fjorden. Nå skal Haugesten overlate eier- og lederskap til de ansatte, som vil videreføre selskapet på samme hovedvei. Han skal fortsatt arbeide i selskapet.

– Det er John-Edvard som har utviklet servicegraden vi er kjent for, og den skal vi videreføre. Vi skal fortsatt prioritere faglig kompetanse og være nær kundene. Det er viktig for oss, sier Tove Fagerhøi, som nå overtar som daglig leder ved Råde-kontoret.

Spisskompetanse

Avdelingen i Fredrikstad består av tre selvstendige selskaper, og kontorfellesskapet på Glommen Brygge er preget av det de tilbyr kundene: Nærhet og samarbeidsvilje. Selv om revisoryrket i stor grad er styrt av de samme lover og regler for alle, er det alltid en styrke å kunne lufte utfordringer og mulige løsninger med gode kolleger. Erfaring og kundeforståelse gir større mulighet til å finne den beste løsningen, sier revisorene i Øst-Revisjon.

– Alle utvikler etter hvert sin egen spisskompetanse innenfor enkelte bransjer, og de ulike selskapene utfyller derfor hverandre. Vi diskuterer stadig aktuelle problemstillinger med hverandre, både her i Fredrikstad og med revisorene i Råde. Vi har en høy grad av engasjement og faglig interesse, sier Elisabeth F. Dale.


Øst-Revisjon

Råde

  Mosseveien 60, 1640 Råde

  69 28 20 20

 

  www.ost-revisjon.com

Fredrikstad

  Kråkerøyveien 2a, 1671 Kråkerøy

  920 21 244

 

  www.ost-revisjon.com

{/show}