BDO har nærhet som vinneroppskrift

SARPSBORG: I februar åpnet BDO splitter ny avdeling på Grålum. Herfra skal 12 ansatte betjene gamle og nye kunder.

Mens økende grad av digitalisering fører til sentralisering og større avstand til kundene går regnskaps- og revisjonsselskapet BDO motsatt vei. I februar åpnet de sin splitter nye avdeling på Grålum. Herfra skal 12 ansatte serve både gamle og nye kunder.

- Vi mener at nærhet til kunden er noe av det viktigste for å lykkes i denne bransjen. Det er først gjennom den personlige samtalen vi kan hjelpe kunden til å finne løsningene som passer best for hans eller hennes behov.

Det sier markedssjef Grete Thunæs. Etter mange år som bankansatt vet hun mye om hva som forsvinner når kundekontakten flyttes til nett og lokalkontorer forsvinner. Nå skal hun lede an i jakten på nye kunder - en jakt som foregår på en annen måte nå enn for bare få år siden.

- I dag holder det ikke bare å ha et godt rykte eller å satse på jungeltelegrafen, sier Thunæs, og snakker seg varm om den personlige relasjonen med kundene.

Totalen avgjør

- Vi er opptatt av å legge strategier sammen med kundene våre. Gjøre dem i stand til å se flere år frem i tid. Med BDOs apparat i ryggen finnes det egentlig ingen grenser for hva vi kan bistå med, sier Thunæs, og får støtte fra Gro Borchgrevink.

Hun er en av 10 partnere i Østfold og har jobbet i BDO siden 1995. Nå tar hun med seg kundeporteføljen sin til Grålum.

- Det er klart at vi til en viss grad konkurrerer på pris, men de siste årene har stadig nye krav og forskrifter tvunget frem sammenslåinger og større enheter innenfor regnskap og revisjon. Det er ikke lenger like enkelt å drive et lite regnskapsfirma på egenhånd. Dermed har de største prisforskjellene blitt jevnet ut og bransjen konkurrerer stadig mer på tjenestenes kvalitet, konstaterer Borchgrevink.

- Det er sjeldent slaget om kunden tapes på pris. Vi opplever at det er totalpakka som blir utslagsgivende og gjennom vår satsning i Østfold satser vi på at stadig flere bedriftseiere får øynene opp for tilbudet vårt, sier Thunæs, og understreker at det nye kontoret er et sterkt signal om at Sarpsborg er et satsningsområde.

Lokalpatriot

Kontoret på Grålum i Sarpsborg er det 6. i Østfold. Fra før er BDO representert i Fredrikstad, Moss, Halden, Askim og Ørje. At lokaltilhørigheten står sentralt merkes med det samme man kommer innenfor dørene i Rådmann Siras vei 2 på Grålum. Her er stolene på møterommet blå og bordet hvitt. På veggen henger signerte Sarpsborg 08-drakter og møterommet heter selvsagt «Sarpsborg 08».

- Vi kan jo ikke være noe dårligere enn kollegene våre i Fredrikstad og Moss, så det var ikke veldig vanskelig verken å innrede eller å døpe møterommet vårt, ler Thunæs, vel vitende om at Sarpsborg-kontoret fortsatt må finne seg i å være mindre enn naboene – om enn ikke på fotballbanen.

- Vi satser på å vokse raskt, men innser at det er et stykke opp til storesøsknene våre, sier Thunæs, og understreker at samholdet i BDO-familien er upåklagelig.

- Vi er én gjeng her i Østfold og deler administrasjon. At vi har spredd oss utover i fylket handler utelukkende om å møte kunden der kunden er, sier Borchgrevink.

«Østfoldgjengen» i BDO teller totalt 95 ansatte, mens 1500 personer jobber i BDO på landsbasis. BDO har omlag 1200 regnskapskunfder i Østfold. For å vokse ytterligere har BDO i Østfold valgt å ansette en egen markedssjef

- Vi er veldig stolte over å ha ansatt Grete Thunæs som markedssjef. Hun er den første markedssjefen i BDO Norge og kanskje en av de første i regnskaps- og revisjonsbransjen på landsbasis, sier Borchgrevink uten å gjøre forsøk på å dempe forventningene hun har til Thunæs.

Hun skal gjøre merkevaren vår kjent i distriktet og sørge for at kundestrømmen fortsetter å vokse, men legger til at det ikke er en enkel jobb å lokke til seg nye kunder innenfor regnskaps- og revisjonsbransjen.

- Her snakker vi om å ta opp kampen mot generasjonslojaliteten. Mange har vært kunder hos det samme regnskaps- eller revisjonsbyrået i mange år - kanskje i generasjoner. Da skal det litt til å bestemme seg for å bytte, konstaterer Borchgrevink.

Utleie

Ett av områdene BDO har merket et stadig økende behov er innenfor utleie av menneskelige ressurser. De siste årene har selskapets utleie av personell økt jevnt og trutt og er i dag ett av satsingsområdene.

- Vi kan snu oss rundt på dagen og levere alt fra økonomidirektører til controllere og lønnsmedarbeidere. Dermed er det ingen krise hvis kunden vår plutselig rammes av uventet fravær hos nøkkelpersonell. Vi har så store ressurser at det er uproblematisk for oss å bistå kundene med det de trenger på svært kort varsel, sier Thunæs.

I tillegg til å forsyne kundene sine med det de måtte trenge av personalressurser er BDO opptatt av å kunne bidra med oppdatert kunnskap.

- I en tid med stadige endringer i lover og regler og hvor det stilles stadig strengere krav til næringslivet er et sterkt kompetansemiljø et viktig tilbud, sier Thunæs.

- BDO har spisskompetanse i form av advokater og konsulenter innenfor alle fagområder vi og kundene våre kommer i kontakt med. I tillegg har vi satt sammen egne bransjegrupper som spesialiserer seg innenfor konkrete bransjer, som for eksempel bil- eiendoms- eller handelsnæringen. I tillegg arrangerer BDO gratis frokostseminarer for kundene sine for tilby møteplasser på tvers av bransjene.

BDO Østfold

  • Har kontorer i Moss, Fredrikstad, Askim, Ørje, Halden og Sarpsborg
  • Har 95 ansatte og omsetter for ca 100 millioner kroner
  • Tilbyr tjenester innenfor regnskap, revisjon og rådgivning
  • Er en del av BDOs internasjonale nettverk med 1 400 kontorer og 64 000 ansatte