Regnskapsekspertene i Rygge

RYGGE: Pedersen Regnskapskontor satser på personlig oppfølging og service.

F.v.: Per Ole Pedersen, Anne K. Thauland, Jorun Nordstrand, Ole Christian Olsen, Anita Nylund, Kristine Høiland og Kristin Eskedal.

Pedersen Regnskapskontor AS i Rygge satser på personlig oppfølging og service.

– Vårt firma ble etablert i 1984 av min far, og jeg startet opp her i 1985, forteller Per Ole Pedersen, som er hovedeier og ansatt i Pedersen Regnskapskontor AS. I 2002 ble ANS til AS, og selskapet er lokalisert på Halmstad i Rygge. I dag er det sju ansatte, hvorav to er autoriserte.

– Vi har rundt 200 kunder i Moss, Rygge, Råde og Våler. Hovedsakelig er dette små og mellomstore næringsdrivende. Vi tilbyr profesjonell bistand innen regnskap, årsoppgjør med likningspapirer, lønn og fakturering. I kundemassen vår er det enkeltmannsforetak, aksjeselskap, ANS, SA, og vi kan også tilby hjelp til etablering av selskap, forteller han.

Kommer med bilag til kontoret

Pedersen har sett en enorm utvikling i sin bransje fra 1985, da han begynte i regnskapsfirmaet og fram til i dag. Pedersen Regnskapskontor AS følger nøye med på det som rører seg.

– Vi har server og backup i skyen gjennom Braathes Data AS. Den er i drift 24/7 og det er trygt og tilgjengelig for våre kunder. Vi bruker Visma Business på regnskap og lønn, Visma Dokumentsenter samt en enkel webløsning for fakturering for våre kunder som ønsker dette. Mange av våre kunder velger selv å benytte seg av Vismas løsninger koblet opp mot oss, mens andre kommer med bilagene hit, og vi forestår alt fra posteringer, lønning og fakturering, samt nødvendige innrapporteringer og betaling av moms, skatt og arbeidsgiveravgift, sier Pedersen.

Godt skolerte ansatte

Pedersen Regnskapskontor har valgt å stå utenfor de store regnskapskjedene og sørger for at ansatte ved kontoret holdes oppgradert via omfattende kursing.

– Våre ansatte har et høyt utdanningsnivå, og lang og variert erfaring. De ansatte er jevnlig på kurs for å være oppdatert på lover og regelverk. Dette gjør vi slik at du som kunde skal være sikret effektive regnskapstjenester av høy kvalitet, sier han og legger til:

– Pedersen Regnskapskontor har årsoppgjørsprogram gjennom Finale, som i 30 år har gjort kompliserte regelverk enkelt og forståelig, samt Sticos oppslag og Sticos Regnskapsmetodikk som hjelper oss gjennom en komplisert hverdag og kvalitetssikrer vårt arbeid.


Klikk en emneknagg for å lese mer: