Solide tall gir rom for vekst

Nærhet til kundene og en faglig sterk stab, har sikret Jon Inge Solberg, Kristine Lillo Mørck og resten av AS Revision en stabil og trofast kundebase.

Nærhet til kundene og en faglig sterk stab, har sikret Jon Inge Solberg, Kristine Lillo Mørck og resten av AS Revision en stabil og trofast kundebase.
Nærhet til kundene og en faglig sterk stab, har sikret Jon Inge Solberg (til høyre), Kristine Lillo Mørck og resten av AS Revision en stabil og trofast kundebase.

Det eldste kundeforholdet teller hele 25 år, men det er selvfølgelig plass til flere.

 AS Revision i Askim leverer revisjonstjenester for små og mellomstore bedrifter, frivillige organisasjoner og stiftelser. Med fokus på høy profesjonalitet, fullservicekompetanse og tillit til kundene, har de 15 medarbeiderne doblet omsetningen de siste to årene. Hovedkontoret ligger i moderne og lyse lokaler i Askim Næringspark, men selskapet har også avdelingskontorer i Fredrikstad og Oslo.

 - Vi har hatt en jevn og positiv utvikling de siste 10 årene, også gjennom perioden med covid og nedstengninger, forteller partner og daglig leder Jon Inge Solberg.

- Men særlig de siste to årene har vært svært gode. Vi har doblet antall ansatte og økt oppdragsmengden både ved tilsig av nye kunder og oppkjøp av et mindre selskap. Samtidig holder vi hodet kaldt og legger en plan for å vokse med måte.

Spesialisering som treffer markedet

Å spesialisere seg på revisjon og konsulentvirksomhet, og fase ut ordinære regnskapstjenester, viste seg å være et klokt valg. Kundeporteføljen vokste og kjernekompetansen hos de ansatte kunne spisses ytterligere. Forretningsideen ble svært tydelig.

- Vi har en fra A til Å-tankegang og er opptatt av å levere kvalitetstjenester i alle ledd og på alle områder kunden etterspør. I tillegg har vi fokus på løpende dialog med kundene, fremhever partner Kristine Lillo Mørck. Vi vet det er avgjørende for våre forbindelser at de alltid har en fast kontaktperson hos oss, en som kjenner alle sider ved kundeforholdet.

 - Det gir begge parter trygghet og gjør det enklere å bistå gjennom hele revisjonsprosessen. Vi blir godt kjent med kundene våre og de med oss. Det gjør terskelen for å ta en telefon eller sende en mail veldig lav.

Etablering på gang i Halden

Frem til nå har primærområdet for AS Revision ligget langs E18 mellom Askim og Oslo, et område med lett tilgjengelighet og svært mange små og mellomstore virksomheter. Nå er en spennende nyetablering i Halden på gang.

- Vi har allerede strukturen på plass. Vi kommer til å sitte sammen med GP-Gruppen og bli en tjeneste under deres tak. En slags one-stop-shop for næringslivet hvor vi leverer revisortjenester. Her er mulighetene mange, men vi leter fortsatt etter rett person, sier Solberg.

Alltid på jakt etter nye, flinke hoder

- AS Revision har en arbeidskultur hvor vi jobber som et team mot et felles mål. Vi  hjelper hverandre med utfordringene vi møter i arbeidshverdagen, og vi hører gjerne fra dyktige folk mer rett bakgrunn. I tillegg til et sterkt faglig miljø, legger vi vekt på å ha det hyggelig på jobb og etablere en inkluderende kultur, avslutter Lillo Mørck.Artikkel