Vigres – en offensiv lagspiller

Et lag kan ikke fungere optimalt hvis ikke alle lagdeler fungerer. Det vet alle i Vigres, som er vant til å ta en plass i lagoppstillingen hos mange bedrifter for å forsterke laget.

Bilde av alle ansatte ved regnskapsbyrået Vigres i Sarpsborg.
Vigres A-lag er en offensiv kraft som gjerne deler denne med sine kunder og samarbeidspartnere.

Et lag kan ikke fungere optimalt hvis ikke alle lagdeler fungerer. Det vet de ansatte hos Vigres AS, som er vant til å ta en plass i lagoppstillingen hos mange bedrifter. Deres mål er å forsterke laget og sørge for at det når sine mål.

– Vi ønsker å være noe mer enn en ekstern leverandør av tjenester til våre kunder. Vi besitter en kompetanse flere bedrifter savner og bidrar gjerne på kortere eller lengre sikt slik at man når oppsatte mål og har full oversikt over økonomien i selskapet, sier daglig leder Thor Anders Hansen i Vigres.

Han leder en kompetansebedrift med 35 års erfaring, og selv om det har blitt ansatt mange unge medarbeidere den siste tiden, ser Vigres viktigheten av erfaring, rutine og en bredt sammensatt kompetanse innen økonomi og forretningsdrift.

En offensiv kraft

Før Vigres innleder et samarbeid med en ny virksomhet, kartlegger de alltid behovet for bistand eller tjenester og legger en plan for hva de kan gjøre for å styrke nettopp din bedrift. De krever ingen fast plass på laget, men tar mer enn gjerne noen innhopp for å styrke den offensive kraften som trenges i en kortere periode for å snu en negativ utvikling, eller forsterke og trygge allerede positive resultater.

Fremskaffer nøkkeltall

– Vi har hatt flere oppdrag hvor vi på midlertidig basis har gått inn og bistått selskaper som økonomiansvarlig, bekrefter Thor Anders Hansen.

– Vi kan påta oss de fleste regnskapsoppgaver, eller bistå kundens eksisterende regnskapsavdeling med kapasitet og mer avanserte oppgaver ved behov, fortsetter han. Oppgavene kan innebære budsjettering, årsoppgjør, finansiering og nøkkeltallsanalyser, eller å bygge opp regnskapstjenester gjennom gode rapporteringsverktøy.

– Det viktigste er å fremskaffe nøkkeltall som hvert enkelt selskap kan styre sin virksomhet etter og at de kan se utvikling over tid, forklarer Hansen.

Tilbyr ulike systemer

Vigres bruker automatiserte regnskapssystemer, slik at din bedrift kan bruke tiden på det som er viktig.

– Vi har kompetanse på 24SevenOffice, Tripletex, Poweroffice og Visma Business/Global, og bistår med føring i en rekke andre økonomisystemer. Vi foreslår gjerne en løsning for deg, slik at din bedrift får tilpassede og optimale løsninger, forteller Hansen.

Moderne teknologi

Vigres ble etablert i Sarpsborg i 1987, og visjonen har alltid vært å gi markedet oppdatert og korrekt rådgivning innen økonomi. De har investert betydelige summer i moderne teknologi for å gjøre hverdagen enklere for kundene.

Vigres har i dag to avdelinger i Østfold med hovedkontor på Grålum i Sarpsborg og et avdelingskontor i Fredrikstad.


Vigres AS

  Kalnesveien 5, 1712 Grålum

  69 97 19 30

  www.vigres.no

{/show}