Vigres styrer økonomien i Roseslottet 2020

Vigres blir ofte engasjert som rådgiver og innleid økonomimedarbeider i store og små prosjekter.

Vigres blir ofte engasjert som rådgiver og innleid økonomimedarbeider i store og små prosjekter.

Eimund og Vebjørn Sands kunstinstallasjon «Roseslottet 2020» i Holmenkollen er allikevel et prosjekt som skiller seg fra mengden.

Prosjektet er unikt både når det gjelder arbeidsoppgaver og omfang. John Vigre sitter selv i stiftelsens styre og har vært med siden de første planene ble lagt.

– Jeg har jobbet som rådgiver for Vebjørn Sand i snart 20 år og var med i forbindelse med åpningen av atelier og galleri i New York, forteller Vigre.

Han og Sand kjenner hverandre etter hvert godt, men har et svært profesjonelt forhold når det gjelder forretninger.

– Når man jobber så tett med noen over så lang tid, så utvikler det seg også en personlig relasjon som kan kalles vennskap. Det er ikke noe mål i seg selv i slike forhold, men skal man opptre som økonomisk og forretningsmessig rådgiver, handler mye om kjemi mellom personer. Slik er det også i andre prosjekter vi engasjerer oss i.

«Roseslottet 2020» er ikke et typisk prosjekt for Vigres.

– Det viser noe av vår bredde og gir et godt bilde av hva vi faktisk kan hjelpe våre kunder og samarbeidspartnere med. Det utvikler oss som bedrift, sier John Vigre.

Definerer prosjektet

Han trakk seg tilbake som daglig leder i regnskapsbedriften for sju år siden og har nå oppdrag som rådgiver og konsulent, både i Norge og internasjonalt. Flere norske selskaper med utenlandsk representasjon benytter Vigres tjenester. Ledelse og lønnsomhet er et stort produkt for bedriften og stadig flere bedrifter har behov for assistanse og rådgivning.

– Vi har 34 kompetente medarbeidere som har ulik kompetanse innenfor nær sagt alle bransjer og som blir benyttet til de ulike oppdragene. For oss starter det ofte med at vi definerer hva prosjektet er og hvor det skal. Når det er gjort ser vi på formålet, enten det er et byggeprosjekt, er det halvoffentlig, som Roseslottet 2020, eller kanskje helt i offentlig regi.

– Vi vurderer hva som trengs av kompetanse og ser over hva vi har i eget hus for å kunne bidra. Vi vurderer også størrelsen på prosjektet for å avdekke om vi har kapasitet. Vi er pålagt å gjennomføre en risikovurdering i forkant, som vil avdekke disse forholdene og gi oss svar på om vi har de rette verktøyene og kan gjennomføre prosjektet uten økonomisk risiko, forklarer han.

Bred kompetanse

Når all research er gjort og risikovurdering har gitt positivt resultat, velger Vigres ut den spesialkompetansen som er påkrevd i prosjektet, enten det dreier seg om rent byggetekniske spørsmål eller etablering av selskaper. Når det gjelder den økonomiske siden har selskapet selvsagt store bredde innenfor budsjettering, likviditetsstyring og regnskap. I prosjekter tiltrer ofte Vigres naturlig som en observatør til styret.

Prosjekt til 50 millioner

Roseslottet 2020 var et ganske spesielt prosjekt å risikovurdere. Det handler ikke om et vanlig byggeprosjekt, men om et privat initiativ med noe offentlig støtte.

– Vi har utarbeidet strategi- og handlingsplan, og vært med på den økonomiske vurderingen i prosjektet, både hvor mye personene bak bør gå inn med selv og hva som kan lånefinansieres. Vi kjenner godt til bankenes krav til ulike søknader og legger dette inn i vurderingen før vi gjør henvendelser om finansiering. Roseslottet er et prosjekt til 50 millioner kroner, men vi har klart å forhandle frem barter-avtaler på ca. 25 millioner. Det viste seg at mange leverandører ønsket å være med på prosjektet, sier John Vigre.

Han forhandlet selv frem leverandøravtalene og har dessuten fungert som en diskusjonspartner i forbindelse med søknaden om offentlig støtte.

Lærer av alle

Prosjektet Roseslottet 2020 går nå inn i en driftsfase, og Mersiha Kenjar fra Vigres blir økonomileder og regnskapsfører i driftsperioden.

– Det er et spesielt prosjekt å være involvert i, og engasjementet går litt utenom selve jobben. Vi engasjerer oss alltid i kundens hverdag og utfordringer, enten prosjektet er stort eller lite. Desto mer vi vet om en kunde, jo bedre jobb kan vi gjøre. Tett samarbeid med styre og ledelse er en forutsetning, sier Mersiha Kenjar.

Hun lærer mye av Roseslottet 2020.

– Det er en læringsprosess i alle prosjekter, og mye er overførbart til nye oppgaver. Siden dette er en stiftelse, er det litt spesielle forhold vedrørende skatter og avgifter. Det er viktige avklaringer vi kan ta med oss til nye kunder.


Vigres AS

  Kalnesveien 5, 1712 Grålum

69 97 19 30

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  www.vigres.no


 Her finner du oss