Viser vei i en jungel av lover og regler

Center Revisjon innviet nylig sine nyrenoverte lokaler i Halden. Nå er de klare for å løse flere tallfloker for næringslivet.

Revisorene Eileen Lindh Hansen (fra venstre), Bent-Joar Wang og Jon Andersen danner sammen med sine øvrige ni revisjons-kolleger et kunnskapsrikt lag. Center Revisjon har gitt råd og revidert regnskaper siden 1999. Nå handler det enda mer om å gi bedriftsledere gode analyser og råd.

De 12 ansatte hos Center Revisjon løser tallfloker for bedriftsledere. Nå ønsker de seg flere kolleger i nyoppussede smakfulle lokaler på Halden-kontoret.

Vi er lagspillere som setter sammen det mannskapet som til enhver tid gjør den beste jobben sammen med kundene våre. Dette for at bedriftene skal sikre en forutsigbar og god kurs, sier daglig leder og statsautorisert revisor Jon Andersen.

Jordnært kunnskapslag

Gründeren har ledet laget sitt og sørget for at både ansatte og kunder har hatt kontroll og samarbeid på en veldig jordnær måte i snart 24 år. I 1999 kjøpte han en portefølje fra en bransjekollega, og har bygget bedriften Center Revisjon AS sten for sten med kontorer i Sarpsborg og Halden.

Nå viser han stolt frem moderne og praktiske lokaler i det tidligere BOB-huset i Violgata i Halden. Her skal ansatte ha de beste rammevilkår for å jobbe godt og effektivt, samtidig som kundene skal føle seg velkomne. Andersen har investert i både flotte lokaler og ansatte for å rigge revisjonsfirmaet for fremtiden. Det er en uformell tone på kontoret, noe kundene vet å sette pris på.

Ny på laget fra 1. februar var Malin Githmark. Neste nye ansatt blir Magne Dæhli, mest kjent som profesjonell orienteringsløper i verdenstoppen. Andersen vektlegger selvsagt revisjonskompetanse og engasjement når han ansetter nye medarbeidere, men innrømmer også at sportsinteressen er rimelig høy på huset. Det viktigste er at Center Revisjon hjelper kundene med å finne rett løsning i en komplisert verden.

Lover og regler

Vi viser bedriftsledere vei i en jungel av lover og regler, smiler han.

Revisorene Eileen Lindh Hansen og Bent-Joar Wang er to av dem som utgjør både nåtiden og fremtidens kompetanse i revisjonsfirmaet. Markedet til Center Revisjon er stort sett i Østfold. De ansatte sitter på veldig mye viktig rådgivningskunnskap som gagner bedrifter som gjør business i både Norge og Sverige. Her er det mange formaliteter å passe på for ledere av både små og store bedrifter. Utviklingen går raskt, og det er mange detaljer å passe på.

Nye og bedre IT-systemer gjør at alle får raskere tilgang og oversikt. Vi ser ting i nuet, ikke bare historien. Bedrifter kan derfor håndtere mye større volum av transaksjoner enn tidligere. Vi bruker mer tid på å bistå utviklingen enn å passe på alle tallene, avslutter de tre samstemt.

 Revisorene Eileen Lindh Hansen (fra venstre), Bent-Joar Wang og Jon Andersen danner sammen med sine øvrige ni revisjons-kolleger et kunnskapsrikt lag. Center Revisjon har gitt råd og revidert regnskaper siden 1999. Nå handler det enda mer om å gi bedriftsledere gode analyser og råd.


Center Revisjon AS

  Violgata 8, 1776 Halden

  69 10 44 30

  www.centerrevisjon.no

{/show}