Satser på bedriftsmarkedet i Lørenskog

LillestrømBanken har hatt suksess med sin tilstedeværelse i Lørenskog de siste to årene, med fokus på privatmarkedet.

- Alle våre ansatte har et genuint ønske om at innbyggerne skal trives og at det lokale næringslivet i regionen skal lykkes, sier LillestrømBankens adm. banksjef Siri Berggreen, markedsansvarlig Jørgen Sigernes og  bedriftsrådgiver Thomas Alexander Kvamme.
- Alle våre ansatte har et genuint ønske om at innbyggerne skal trives og at det lokale næringslivet i regionen skal lykkes, sier LillestrømBankens adm. banksjef Siri Berggreen, markedsansvarlig Jørgen Sigernes og bedriftsrådgiver Thomas Alexander Kvamme.

LillestrømBanken har hatt suksess med sin tilstedeværelse i Lørenskog de siste to årene, med fokus på privatmarkedet.

Nå går de også ”all in” i bedriftsmarkedet i kommunen, og banksjef Siri Berggren, bedriftsrådgiver Thomas Alexander Kvamme og markedsansvarlig Jørgen Sigernes legger ikke skjul på at de har ambisjoner om betydelig vekst.

– Lørenskog er en hurtigvoksende kommune, med stor optimisme og svært høy byggeaktivitet. Vi vil gjerne være en del av denne utvikingen og bistå både næringslivet og innbyggerne med våre tjenester og produkter, sier de.

Samme suksessformel

LillestrømBanken har eksistert i mer enn 130 år, og er således Lillestrøms eldste bedrift. Basert på lokal tilstedværelse, nærhet til kundene og rollen som inkubator i samfunnsutviklingen, har de blitt en foretrukket bankforbindelse for stadig flere både privat og i SMB-markedet. Den samme suksessformelen skal ligge til grunn for å kunne ta vesentlige markedsandeler også i nabokommunen.

– Med så mange bedrifter i sving her, er potensialet stort. Store utviklingsprosjekter omfatter mange små og mellomstore bedrifter som både har behov for finansielle tjenester og rådgiving. I tillegg er det personer bak som også har en privat økonomi som skal ivaretas. Vi står gjerne sammen med dem fra etablering til utvidelser og vekst.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Tilstedeværelse

LillestrømBanken flytter i høst til moderne lokaler (bildet) tett på Triaden Storsenter – i hjertet av Lørenskog – hvor de blir samlokalisert med Aktiv Eiendomsmegling.

– For oss er det viktig å være fysisk tilstede der kundene våre er. Selv om vi selvsagt også er digitale, vet vi at svært mange ønsker et håndtrykk og et par øyne å se i når saker skal diskuteres og beslutninger skal tas.

– Og har de behov for en klem, deler vi gjerne ut det også – helt uten gebyr! sier Thomas muntert.

– Alle ansatte i LillestrømBanken er genuint opptatt av kundene, og elsker å jobbe tett på mennesker. Det gir oss en meningsfull arbeidsdag, legger han til.

Når vi kan fortelle at banken en vanlig dag i mars hadde 506 henvendelser på mail, telefon og i personlige møter i banken, viser det nettopp at kundene verdsetter den fysiske tilstedeværelsen.

Banksjef Siri Berggren påpeker at banken samtidig må være en kostnadseffektiv og konkurransedyktig finansieringskilde for gode prosjekter i lokalmiljøene for å
kunne fylle sin rolle som lokalbank - og med det bidra til det gode liv og et næringsliv i vekst.

– Vi er opptatt av at både eiere, kunder og lokalmiljøet skal ta del i vår verdiskapning, sier hun.

Gir tilbake til lokalsamfunnet

LillestrømBanken er kjent for sin raushet overfor lokalsamfunnet, ved å pløye det meste av overskuddet tilbake. Sparebankånden står sterkt. I år er det tre millioner kroner som skal fordeles gjennom Lokalbidraget – som du kan lese mer om på hjemmesidene.

Med satsing på bedriftsmarkedet i Lørenskog, er det derfor naturlig at banken også her blir en aktiv aktør gjennom medlemskap i næringsforeningen og ved å yte sponsorbidrag til både kulturliv og bredde- og toppidrett som en del av samfunnsansvaret.

– Vi har akkurat signert en samarbeidsavtale med Fjellhammer IL, en av landets største håndballklubber målt i antall medlemmer, forteller markedsansvarlig Jørgen Sigernes.

– Dette er et viktig og godt miljø i kommunen med verdier vi gjerne assosierer oss med. Med oss på laget, gir vi klubben muligheter til å utvikle seg og vokse ytterligere – til glede for enda flere!

Synlig markering

Innvielsen av de nye lokalene vil bli behørig markert, hvor alle er invitert på en kakebit. I skrivende stund er ennå ikke alle brikker på plass, men den entusiastiske trioen kan love at begivenheten slett ikke skal gå upåaktet hen.

– Det er naturlig at vi allierer oss med noen av våre samarbeidspartnere for å sette farge på dagen. Vi gleder oss veldig!, sier de.


Økt resultat i 1. halvår 2018

LillestrømBanken fortsetter den gode driven, og leverte et resultat på 13,7 millioner kroner etter skatt i første kvartal – mot 11,3 millioner kroner i samme periode i 2017.

– Vi er fornøyd med at bankdriften fortsetter å styrkes. Det er viktig at vi har fokus på både inntekter og kostnader for å drive en konkurransedyktig og god bank for våre kunder og bankens eiere, sier adm. banksjef Siri Berggren.
Rentenetto i første kvartal er 2,5 millioner kroner høyere enn i første kvartal 2017, som følge av økt utlånsvolum

Veksten fortsetter

Forvaltningskapitalen i banken er 7,3 milliarder kroner, og har økt med 0,5 milliarder kroner (7,6 prosent) siste 12 måneder. Utlån i egen bok utgjør 6,3 milliarder kroner, hvorav 1,32 milliarder kroner er lån til næringskunder. Utlån til privatmarkedet er økt siste 12 måneder med 585 millioner kroner, hvorav 95 millioner kroner i første kvartal. Vekst i næringslån det siste året er 75 millioner kroner, hvorav 28 millioner kroner i første kvartal.

Sterk vekst og gode resultater gir LillestrømBanken rom for å bidra ytterligere i utviklingen av regionen.


LillestrømBanken

Torvet 5
2000 Lillestrøm

Ola Hegerbergs gate 10
1476 Rasta

63 80 42 00