Svea gir deg nye muligheter til vekst

– Mindre bedrifter i vekst og med liten administrasjon mangler ofte et effektivt system for håndtering av fakturaer.

– En avtale med Svea kan være viktig for å bedre arbeidskapitalen i en utfordrende tid, sier kundeansvarlig Sven G. Rambech og samarbeidspartner Per-Steinar Krogstad i selskapet Bizraise i Østfold.
– En avtale med Svea kan være viktig for å bedre arbeidskapitalen i en utfordrende tid, sier kundeansvarlig Sven G. Rambech og samarbeidspartner Per-Steinar Krogstad i selskapet Bizraise i Østfold.

– Mindre bedrifter i vekst og med liten administrasjon mangler ofte et effektivt system for håndtering av fakturaer.

Svea kan levere en totalløsning som omfatter alt fra finansiering (ekstern lenke) via fakturahåndtering til betalingsløsninger og inkasso, sier salgsansvarlig for bedriftsmarkedet i regionen, Sven G. Rambech i Svea.

Les mer om Svea her (ekstern lenke)

Norske bedrifter opererer ofte med betalingsfrister på 30 dager på utgående faktura, men ikke alle mottakere er like flinke til å overholde dette. Gjennomsnittlig kredittid kan ofte ligge på 45–48 dager, fordi mange bruker forfallstid, purrefrister og de siste dagene før inkasso til å utsette betalingen. I dagens situasjon med en pågående pandemi, har bedrifter opplevd likviditetsutfordringer som gjør at betalingsfrister strekkes ytterligere. Som kunde hos Svea kan du bedre likviditetssituasjonen (ekstern lenke) betydelig og skape vekst gjennom effektiv fakturahåndtering.

Slik kan du få bedre likviditet (ekstern lenke)

Strukturerer kundeforhold

– Vår factoring-løsning (ekstern lenke), som er hovedproduktet innen bedriftsfinansiering, er både en finansierings- og administrativ løsning som gjør at bedrifter, som kanskje har en begrenset administrasjon, kan konsentrere seg om egen virksomhet i stedet for å bruke tid på å følge opp fakturaer. En overgang fra kassakreditt til en factoring-løsning vil bidra til å strukturere forholdet til kundene og etter en «voksenopplæringsperiode» vil fakturering og innbetalinger skje mer strømlinjeformet. Det er spesielt viktig for mindre bedrifter som har store kunder. Enkelte er i overkant kreative når det gjelder å bruke tid før betaling. De vet at de er en stor og viktig kunde og spiller på at de ikke får verken rentefaktura eller inkassovarsel. Hvis bedriften din har en forbindelse med oss, vil dette fremgå av fakturaen enten man velger å fakturere på egen hånd eller overlater det til oss. Det bør hjelpe til med å redusere kredittiden, sier Rambech.

Hva er factoring? (ekstern lenke)

Ett kontaktpunkt

Svea opererer med kun ett kontaktpunkt gjennom hele prosessen. Det betyr at all oppfølging av utsendt faktura blir foretatt av Svea.

– Videre har vi valgt å ha inkassovirksomheten i eget hus, i motsetning til mange av våre konkurrenter som har satt inkassodelen ut til en ekstern samarbeidspartner. Ved å tilby den tjenesten på egen hånd vil kunden kun ha en leverandør. 

Penger på konto

Factoring (ekstern lenke) er en lønnsom avtale for deg som sender ut et stort antall fakturaer. Ved å sette opp en avtale med et factoring-selskap får du frigjort tid og ressurser som kan brukes til å skape videre vekst for bedriften din. Fordelen med en slik løsning er mindre kundeoppfølging og kortere kredittid.

– Hvis ikke vi klarer å få ned den gjennomsnittlige kredittiden over tid, gjør vi ikke jobben godt nok. Vi jobber hele tiden for å få ned kredittiden til de fristene den enkelte bedrift har. For å få til dette kommuniserer vi tett med både vår kunde og kundens egne kunder. I mindre bedrifter kan det være fort gjort å glemme en purring eller utsette en noe ubehagelig telefon til en viktig kunde. Gjennom factoring slipper man alt dette og man får i tillegg penger på konto mye raskere.

Hiver seg rundt

– I dag er det viktig å ha en fungerende arbeidskapital, ikke minst siden mange bedrifter har fått utsettelse på offentlige avgifter i flere måneder. De skal likevel betales, og mange vil oppleve at det blir en utfordring i 2021. Derfor er det viktig å ha en samarbeidspartner som Svea, som er en smidig organisasjon som hiver seg rundt og finner løsninger. Det er ingen grunn til å vente til problemene dukker opp, men heller ta kontakt på et tidlig tidspunkt, sier Per-Steinar Krogstad i Bizraise AS.

Sven G. Rambech nikker samtykkende.

– Vi kan lande løsninger raskt, vi kan kjøpe ut en kassakreditt og sette opp en factoring-løsning på kort tid. Én av de store fordelene med å velge Svea er nemlig korte kommandolinjer og personlig service, legger han til.

Snakker med alle

Svea har totalt i overkant av 200 ansatte ved hovedkontoret i Oslo og de to avdelingene i henholdsvis Trondheim og Hamar, og er fortsatt et selskap i vekst.

– Vi satser litt ekstra på Østfold i disse dager, og selv om det er restriksjoner mange steder, reiser vi gjerne ut og tar et bli-kjent-møte med nye kunder. Vi er jordnære mennesker som bruker et språk alle bedriftsledere forstår, og ønsker virkelig at kundene skal lykkes. Ved å ha en factoring-avtale når man starter en ny bedrift, hindres etableringen av dårlige vaner, men det er uansett aldri for sent. Så lenge du har en bedrift med kredittsalg har vi noe å snakke om. Vi kan vise deg at våre løsninger faktisk er lønnsomme, sier Sven G. Rambech.

Factoring eller fakturakjøp?

Factoring og fakturakjøp er to ulike løsninger som begge gjør at bedriften din sparer tid og penger, slik at du kan fokusere på forretningsutvikling. Her er to eksempler:

  • Du har 10 millioner i omsetning på 1.000 fakturaer
    Løsning: Factoring vil ofte være det beste og mest forutsigbare alternativet. Dette er en løpende avtale hvor Svea følger opp alle fakturaene dine og sørger for at du får betalt. Du slipper all administrasjon av fakturaene, samtidig får du store deler av pengene på konto med en gang, og resten når kundens kunde betaler.
  • Du har 10 millioner i omsetning på 10 fakturaer, altså en million på hver
    Løsning: Her bør du bruke tjenesten fakturakjøp. Selg fakturaen din og du er sikret pengene på konto.

Hva er fakturakjøp? (ekstern lenke)

– Factoring er en god løsning for veldig mange bedrifter fordi vi tar oss av alt det administrative i tillegg til finansieringen. Samtidig er fakturaen fortsatt din. Svea tar ikke over eierskapet, som vi gjør ved fakturakjøp, sier Rambech.

Les mer om Svea (ekstern lenke)


Svea Finans NUF

  Innspurten 15, 0663 Oslo

  900 11 846

  www.svea.com

{/show}