Trøgstad Sparebank åpner drivhus for gründere

TRØGSTAD: Det er vår og mange har allerede sådd et frø eller to. Det håper iallfall Trøgstad Sparebank som nå har åpnet et helt drivhus for nystartede bedrifter og gründere i Indre Østfold.

Disse hyggelige rådgiverne kan du møte i Trøgstad Sparebank. Fra venstre: Dag Skjørten – Kundeansvarlig BM, Stian U. Skageng – Avdelingsbanksjef og BM-rådgiver, Thea Tollersrud – Pensjonsekspert, Christian Giltvedt – Kundeansvarlig BM, Lars Dingstad-Eriksen – Adm. Banksjef og Lars Stian Burhol – Fagansvarlig forsikring og pensjonsekspert. (Foto: Stian M. Eriksen/IOSS-Foto).
Disse hyggelige rådgiverne kan du møte i Trøgstad Sparebank. Fra venstre: Dag Skjørten – Kundeansvarlig BM, Stian U. Skageng – Avdelingsbanksjef og BM-rådgiver, Thea Tollersrud – Pensjonsekspert, Christian Giltvedt – Kundeansvarlig BM, Lars Dingstad-Eriksen – Adm. Banksjef og Lars Stian Burhol – Fagansvarlig forsikring og pensjonsekspert. (Foto: Stian M. Eriksen/IOSS-Foto).

Det er vår og mange har allerede sådd et frø eller to. Det håper iallfall Trøgstad Sparebank som nå har åpnet et helt drivhus for nystartede bedrifter og gründere i Indre Østfold.

Her kan gode ideer og forretningsplaner utvikles til levedyktige prosjekter og arbeidsplasser.

- Vi er en av de første bankene i landet som satser på et drivhus for gründere. Vi vet at mange sitter med gode ideer og har lyst til å starte egen virksomhet, men ikke helt kjenner fremgangsmåten og hvilke steg man må ta for å lykkes. Et fellesskap i vårt drivhus, der man kan diskutere utfordringer og problemstillinger, som ofte er de samme uansett bransje kan gjøre veien til vekst enklere. Våre rådgivere i Trøgstad sparebank er også tilgjengelige for brukerne, sier bedriftsrådgiver Stian Skageng.

Han er én av tre bedriftsrådgivere i sparebanken som ønsker å stimulere til flere bedriftsetableringer i lokalmiljøet.

Lange åpningstider

Trøgstad Sparebank Drivhus blir etablert i sammenheng med oppussingen av lokalene i Trøgstad, der det kommunale biblioteket snart flytter inn i bankbyggets første etasje. Drivhuset vil oppleves som en del av biblioteket og aktivitetshuset og det blir etablert cellekontorer, arbeidsplasser og et større møterom til gratis utlån. Tilgjengelighet vil være viktig for Drivhuset og banken ser for seg felles åpningstid med biblioteket fra klokken 07 til 23 hver dag.

Bedre fasiliteter

- Vi er her for å tilrettelegge for lokalt næringsliv og ønsker å stimulere til videre vekst. I Trøgstad Sparebank Drivhus tilbyr vi gratis plasser, møtefasiliteter og lunsjmuligheter, med andre ord; langt bedre fasiliteter enn man opplever alene hjemme ved kjøkkenbordet, som mange benytter. Vi både håper og tror at drivhuset skal føre til at flere realiserer sine ideer og kommer til oss med dem, slik at vi kan bidra med det vi kan for at de skal lykkes, sier Skageng.

Viktig bidragsyter

Trøgstad Sparebank er en gammel institusjon i lokalmiljøet og har vært en viktig samfunnsaktør i 170 år. Fortsatt er det en eierløs bank, som gir mye av sitt overskudd tilbake til samfunnet de lever i og av. I 2018 vil de dele ut 1,8 millioner kroner til ulike prosjekter, klubber og foreninger i lokalmiljøet.

- Vi er glade for hver eneste krone vi kan gi tilbake til nærmiljøet. Det er viktig for oss og betyr mye for lag og foreninger.

Lokalbank og sparringspartner

I tillegg til dyktige rådgivere har Trøgstad Sparebank god lokalkunnskap, noe som gjør banken godt rustet til å være en sparringspartner for bedrifter. Dette er noe av det banken bidrar med:

  • Eie eller leie utstyr og lokaler – hva lønner seg egentlig?
  • Banken finner ut hvilke forsikringer som er viktige for bedriften.
  • Alle bedrifter er pålagt å ha en pensjonsordning for dine ansatte.
  • Banken hjelper til med å finne riktige fakturarutiner og digitale løsninger som letter hverdagen og sikrer god betalingsevne i selskapet.

- Sammen finner vi løsningene som gjør hverdagen din enklere, og som gir deg mer tid til å gjøre det du er best på – å drive bedriften din.


Snakk med Pensjonseksperten!

Alle arbeidsgivere må ha pensjonsordning for sine ansatte, såkalt OTP. Men mange vet for lite om plikter, muligheter og løsninger. Derfor har Trøgstad Sparebank etablert tjenesten Pensjonseksperten.

De to ekspertene i banken Lars Stian Burhol og Thea Tollersrud får henvendelser fra både arbeidsgivere og ansatte som trenger råd om pensjonssparing. De fleste som har OTP tror at denne, i tillegg til den statlige pensjonen, er tilstrekkelig og at «det går bra» når pensjonsalderen kommer. Mange opplever derfor kraftig nedgang i disponible inntekter, og med stadig større press på pensjonsordningen, forslag om nye reformer og et økende antall eldre innbyggere blir det neppe bedre med årene.

Kvalifiserte råd

- Vi opplever stor interesse for dette tilbudet blant næringskundene våre. Flere bedriftsledere betaler mer enn lovens minstekrav på 2 prosent, og ønsker å få synliggjort dette ovenfor sine ansatte. Samtidig opplever nok mange fortsatt pensjon som vanskelig og uoversiktlig, og det kan derfor være nyttig å få presentert dette på en enkel måte. Denne jobben ønsker vi i Trøgstad Sparebank å ta på alvor!

- Ofte opplever vi at de ansatte får en aha-opplevelse/oppkvikker når vi gjennomgår deres forventende pensjonstilværelse. For de aller fleste vil det være fornuftig å inngå egne spareavtaler og få kvalifiserte investeringsråd av våre Pensjonseksperter. Vi erfarer også at det er økende interesse fra både arbeidsgivere og arbeidstakere rundt dette med å øke innbetalingen til OTP framfor å heve lønnsnivået et trinn eller to. Slike problemstillinger kan vi gå gjennom og gi gode råd om, sier fagansvarlig forsikring og pensjonsekspert Lars Stian Burhol.

Han er glad for at mange yngre i dag er interessert i pensjonsordninger.

Ønsker du en gjennomgang med våre pensjonseksperter så ta kontakt!

Viktig å starte tidlig

- Det er viktig å starte tidlig når man planlegger egen pensjon, da det reduserer den faste innsatsen betydelig. Jo flere år man har å spare eller investere på, desto større utbetalinger blir det når man blir pensjonist. Den såkalte rentes-rente effekten gir stor merverdi, sier Burhol.