Naringsliv.no på alle plattformer

Velkommen til Naringsliv.no

Her kan du sette deg inn i hva vi gjør og hvordan
 

Magasinene

Våre næringslivsmagasiner er oppdragsfinansiert, det vil si at prisen annonsørene betaler dekker produksjon, trykk og distribusjon, mens leseren får bladet gratis.

  • Magasinene distribueres til samtlige virksomheter i sine respektive regioner, henholdsvis 16.000 (Østfold og Follo), 10.000 (Romerike) og 16.000 (Buskerud, Asker og Bærum). Tallene kan variere noe i takt med Postens adresselister.
  • Magasinene inneholder for det meste artikler om bedrifter, tjenester og produkter, men også noen rene annonser. Annonsører velger selv om de ønsker å bruke plassen til annonse eller redaksjonell omtale.
  • Redaksjonell omtale er en artikkel, intervju eller annen tekst som er skrevet av en journalist, i motsetning til en tradisjonell annonse. Når journalistisk arbeid benyttes til markedsføring på denne måten, kalles det innholdsmarkedsføring (eller content marketing på engelsk).

 

Produksjonen

Næringslivsmagasinene produseres av samme redaksjon, noe som gjør samkjøring til et enkelt og lønnsomt alternativ for dem som ønsker å vise seg frem for til sammen 42.000 virksomheter rundt Oslofjorden.

Våre markedsføringskonsulenter hjelper bedrifter med å finne riktig løsning både over telefon og ved personlig oppmøte. Vi stortrives hos alle som driver næringsvirksomhet, og det er ingen krav eller forpliktelser knyttet til å ha oss på besøk.

Når en artikkel er bestilt, gjøres det avtale med journalist. Etter at journalisten har vært på besøk, blir ferdig artikkel oversendt for godkjenning av kunden. Vi trykker ingenting som ikke er godkjent.

Alle våre magasiner kan leses på papir, nett, mobil og via sosiale medier som Facebook og LinkedIn. Digitale utgaver finner du til venstre på denne siden, eller ved å peke på det magasinet du ønsker å lese i hovedmenyen her på Naringsliv.no. (For å lese dem videresendes du til issuu.com der bladene publiseres. Tjenesten er gratis.)

 

Historien

I 2002 lanserte Glomma Media AS i Sarpsborg NæringslivsAvisa, en gratis lokalavis som ble distribuert til alle registrerte virksomheter i Østfold. Avisen var annonsefinansiert, og innholdet uavhengig næringslivsstoff.

I 2004 skjedde omleggingen til oppdragsfinansiert innhold og magasinformat. Det ble en suksess, og har vært oppskriften siden.

I 2013 ble nedslagsfeltet utvidet til også å omfatte Follo, en region som er nært knyttet til Østfold, ikke bare geografisk. Siden da har magasinet vært distribuert gratis til 16.000 virksomheter i 25 kommuner.

I 2014 lanserte vi teknologimagasinet Utaskjærs, en søsterpublikasjon til de eksisterende og produsert med samme filosofi. I motsetning til Næringsliv, er Utaskjærs utelukkende rettet mot virksomheter som leverer til offshore-industrien, noe det er overraskende mange av i vår region. Magasinet distribueres adressert til 4.000 ledere i olje-, gass- og teknologiselskaper i hele Norge.

I mars 2015 kom første utgave av Næringsliv på Romerike etter samme mal som i Østfold og Follo. Nedslagsfeltet omfatter alle de 13 kommunene som utgjør Romerike, en region som samlet er vertskap for 10.000 virksomheter.

Høsten 2015 kom første utgave av Næringsliv i Buskerud. Nedslagsfeltet omfatter 13 kommuner i Buskerud samt Asker og Bærum. Til sammen dekker magasinet 16.000 virksomheter.

1. oktober 2016 byttet selskapet som produserer og utgir magasinene navn fra Næringsliv i Østfold AS til Viken Media AS. Det nye navnet er hentet fra den historiske betegnelsen på regionen rundt Oslofjorden.