fbpx

Obs! Vær oppmerksom på at dette innholdet er mer enn to år gammelt.

I første omgang vil ikke kundene merke mye, men med tiden vil Skanska Industrial Solutions tilby et bredere spekter av tjenester enn bare asfalt og asfaltering. Selskapet byttet navn fra Skanska Asfalt 29. september i år.

Skanska Industrial Solutions er en nordisk enhet i Skanska-konsernet som jobber med løsninger og har en industriell produksjon av ulike produkter. I Norge er det per i dag asfalt og bergmaterialer som utgjør leveransen, mens selskapet i resten av Norden også tilbyr betong, infraservice og maskinutleie.

Bredere tjenestespekter

- Skanskas målsetting er å ta ut synergier mellom virksomhetene i Norden, og da vil det neppe overraske noen om også den norske avdelingen vil tilby samme tjenester som i de andre landene. Vi vet ikke når dette vil skje, men Skanska har ambisjoner om å bli ledende i Norden innen dette feltet. For våre kunder betyr dette at de vil få tilgang til et mye bredere spekter av tjenester og kunne handle flere produkter på samme sted, sier distriktssjef for Østfold ved Skanska Industrial Solutions i Halden, Jarle Megaard.

Eget pukkverk

Bergverksvirksomheten til Skanska Industrial Solutions i Norge er under oppbygging, og foreløpig har de en massehåndteringsterminal på Fornebu. På sikt er målet å ha pukkverk i tilknytning til alle asfaltfabrikkene, også i Halden. Dette målet skal nåes både gjennom organisk vekst og eventuelle oppkjøp.

- Vi vet foreløpig ikke hvordan dette skal gjennomføres og vi kjøper fortsatt det vi trenger av pukk fra nabobedriften NorStone, sier Megaard. Tenker her å si at vi har et godt samarbeide med Norstone i DK Østfold som vi håper fortsatt samarbeide med i årene fremover.

Økt kapasitet

Skanska har bygd om asfaltverket i Halden i løpet av året og har dermed økt produksjonskapasiteten. Vanligvis gjennomføres kun omfattende vedlikeholdsarbeid i den stille vinterperioden, men denne gang ble det en større overhaling og forbedring.

- Vi hadde en ganske rolig start på 2017 frem til mai, da det normaliserte seg igjen. I høst har vi merket en kraftig økning, og det virker som om mange nå vil gjennomføre sine asfalteringsprosjekter før kuldeperioden kommer. Det ser ut til at den høye aktiviteten vil vare ut i desember, og det er positivt for oss, sier Megaard.

Fokus på miljø

Tidligere i år hadde Skanska i Halden kontrollbesøk fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, og det med svært godt resultat.

- Det dreide seg om et par mindre anmerkninger i forbindelse med støymåling, men dette var løst på et par dager. Vi har alltid sterkt forkus på HMS og miljø for å følge opp vår ISO 14001-sertifisering, sier Megaard.

Skanska har også mål om å være klimanøytrale innen år 2050 og å bli ledende innen klimaspørsmålet. Noe som også setter klare mål til kontinuerlige forbedringer og løsninger.