fbpx

Obs! Vær oppmerksom på at dette innholdet er mer enn to år gammelt.

Veksten i Unipos AS har ført til at de måtte flytte fra de relativt nyinnflyttede lokalene i Lurudveien til større arealer i samme næringsbygg. Økonomisjef Christian Engen tror ikke det stopper der.

- Vi er godt fornøyde med å se effekten av at vi gjør ting riktig. Vi har helt siden starten valgt å ha kunden i fokus og konsentrere oss om å tilby de riktige produktene til enhver tid. Den siste tiden har vi fått nye kunder fordi vi har blitt anbefalt av andre, noe vi er svært glad for, sier Christian Engen.

Lanserer Smartkasse

Unipos leverer moderne kasseløsninger som tilfredsstiller de nye kravene i forskriften til kassasystemloven. I sitt første driftsår omsatte de for fire millioner kroner. Inneværende år har de budsjettert med 20 millioner. Veksten kommer med andre ord ikke direkte overraskende.

- Vi satte kursen i fjor og opplever stor suksess, men fortsatt ligger det beste foran oss. Vi har større ambisjoner enn dette, sier Engen. Han har store forventninger til lanseringen av løsningen «Smartkasse» som skal lanseres i full bredde om kort tid.

- Vi selger disse unike kassene i markedet allerede, men vi har bevisst ventet litt med den store lanseringsdagen.  Vi har utarbeidet en egen nettside for Smartkasse, og vi har også fått utviklet en fantastisk fin og innovativ emballasjeløsning. Vi forventer å selge tusenvis av denne kassen når vi først trykker på knappen, sier økonomisjefen.

Norskutviklet løsning

Smartkassen er unik fordi den har et design som minner mer om et nettbrett enn et kasseapparat. Hele løsningen er dessuten norskutviklet, noe stadig flere legger vekt på.

- Alt er norsk hos oss, ikke bare selve kassen, men det er norskutviklet software, norsk support og alle våre funksjoner og tjenester ligger i Norge. Mange etterspør det, ikke minst når det gjelder oversending og oppbevaring av data. Vi lytter alltid til kunden og forsøker å tilby tjenester slik markedet ønsker og krever, sier Engen.

Smartkassen ligger i en prisklasse som gjør at de minste virksomhetene kan ha økonomi til å skaffe seg moderne løsninger med den funksjonalitet de har behov for. Systemet omfatter alt fra kasse med kundeskjerm, kvitteringsskriver og alt tilfredsstiller de nye kravene.

Med i sentralt forum

Unipos er en landsdekkende leverandør som leverer direkte til sluttkunde uten fordyrende mellomledd. De har over 20 års erfaring og har bidratt sterkt til å utvikle den softwareløsningen som i dag brukes i datakassene. De posisjonerer seg nå for å kunne levere tilstrekkelig med løsninger når det store rushet etter nye kasser kommer, trolig om ett års tid. Først når det nærmer seg 1. januar 2019 vil mange bytte ut dagens kasse med en ny som tilfredsstiller de strengere kravene blant annet til rapportering.

- Mens vi venter på den store pågangen, er det gledelig å se at vi allerede vokser i et tøft marked. Vi sitter også i IKT-organisasjonen Norsk Forum for Kasse- og Butikkdata, som skal utarbeide en norm for hvordan den nye forskriften skal håndteres. Vi trenger en felles norm som hele bransjen kan støtte seg mot, blant annet når det gjelder kontroller.

Spennende fremtid

Da Unipos startet var det med kun to ansatte, men i løpet av få år økte arbeidsstokken til ti personer. I dag er det 13, men trolig vil behovet bli enda større når effekten av den nye forskriften slår inn.

- Vi har ansatt tre nye personer, nemlig én ny selger, én lagersjef og én utvikler. Vi har plass til ytterligere medarbeidere i våre nye lokaler i tredje etasje, som nå er på 300 kvadratmeter, hvis det skulle bli behov for det. Vi planlegger for videre vekst. Vi har fortsatt en svært spennende fremtid i en bransje som er i kraftig endring. Det har skjedd utrolig mye med selve kasseapparatet, og dagens produkter gir helt andre muligheter, både med registrering av timebruk, lagerstyring, kundematriser, fakturering og crm-relaterte arbeidsoppgaver. Mulighetene er mange, men det er viktig å velge den løsningen man faktisk har behov for. Derfor omfatter våre produkter alt fra den minste og rimelige Smartkassen til store omfattende systemer, sier Christian Engen.