fbpx

Nytt fylkeshus for Viken til Sandvika

SARPSBORG: Hovedkontoret til nye Viken fylkeskommune skal ligge ved jernbanestasjonen i Sandvika i Bærum.

Hovedkontoret til nye Viken fylkeskommune skal ligge ved jernbanestasjonen i Sandvika i Bærum. Det vedtok fellesnemnda under et møte i Sarpsborg.

Fellesnemnda vedtok plasseringen av nytt hovedkontor i møte på fylkeshuset i Sarpsborg 7. februar. Nemnda har også vedtatt å selge dagens fylkeshus i henholdsvis Buskerud og Akershus, men beholde fylkeshuset i Østfold, hvor 250 ansatte skal ha sitt virke.

- Vikens hovedkontor vil ligge i umiddelbar nærhet til tog og buss i Sandvika, det tar ett minutt å gå til kollektivtransport. At vi vil stå som eiere av bygget gir oss fleksibilitet og gode muligheter for å planlegge bygget for Viken fylkeskommunes behov, sier Anette Solli (H), leder av fellesnemnda til viken2020.no.

Solli understreket i fellesnemndas møte at alle tilbyderne har hatt like spilleregler i prosessen og det har vært en reell konkurranse. -Et salg av eksisterende bygningsmasse til dagens fylkesdministrasjoner samt frigjøring av leieutgifter gjør at økonomien i dette prosjektet er innenfor rammene vi ser for oss, sier Anette Solli.

- Det har vært en god forhandlingsprosess, og vi står igjen med synes jeg leverer på det vi har ønsket. Dette prosjektet har en håndterbar økonomi, og er et godt prsojekt med umiddelbar nærhet til togstasjonen i Sandvika. Med et salg av eksisterende lokaler fristilling av leieutgifter i Galleriet, bidrar det til en fornuftig økonomi i prosjektet. Totalt sett er dette positivt for Viken, sier Simen Nord (H).

Også Roger Ryberg (A) støttet valget av nytt hovedkontor.

- Denne avgjørelsen er noe av det viktigste vi gjør nå. Det er synd vi står igjen med kun ett alternativ, men det er et resultat av prosessen der det har vært en reell konkurranse. Vi mener dette er et godt valg, sier Roger Ryberg.

Ønsket utsettelse

Senterpartiet ved Olav Skinnes og SV ved Helga Hustvedt fremmet forslag om å utsette avgjørelsen om nytt hovedkontor. De ønsket å unngå å binde opp fylkeskommunen økonomisk inntil avklaringer om framtidige inntekter , samt at man bør se nærmere på bruk av dagens eiendomsmasse. Utsettelsesforslaget fikk ikke flertall.

Jobber videre med planlegging

Fellesnemnda gir hovedprosjektleder for Viken fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak med omregulering og videre planlegging av hovedkontor for Viken fylkeskommune. Det nye hovedkontoret kan stå klart i 2023.

Hovedkontoret på Leif Tronstads plass vil ha nærhet og tilgang på alle bymessige tilbud i Sandvika. Leif Tronstads plass ligger 90 meter fra Sandvika stasjon, eid av Sandvika Torg AS. Eksisterende forretningsbygg må rives for å gi plass til ny bygningsmasse.

Diskusjon om åpenhet

Saksdokumentene om nytt hovedkontor og fellesnemdas behandling av saken ble I forkant unntatt offentlighet. Dette var begrunnet i forretnings- og forhandlingsmessige forhold. Saken ble tatt opp, og fellesnemnda vedtok å offentligjøre saksdokumentene og åpne møte.

- Åpenhet er et viktig prinsipp vil bør etterfølge. Vi bør som fellesnemnd har mest mulig åpenhet. Dersom det er grunner for å unnta informasjon, som i dette tilfellet ut fra forretningsmessige hensyn, bør vi etterstrebe å ha mest mulig åpent og heller unnta de delene av informasjonen som bør unntas, sa Tonje Brenna (A).0
0
0
s2smodern

Siste fra Moss

Siste nytt fra NRK Østfold

 • Se nyhetene fra Østfold 18:50

  19.08.19 16 55

 • Nødetatene er på plass

  19.08.19 15 34

  Alle nødetater er nå fremme på ulykkesstedet på riksvei 22 i Trøgstad. Sjåføren av lastebilen sjekkes av ambulanse, men er trolig ikke skadet. Trafikken dirigeres på stedet. Tungberger er på vei, men det kan ta en god stund før veien[…]

 • Lastebil har kjørt av veien

  19.08.19 15 27

  Politiet skriver på Twitter at de har fått melding om en lastebil som har kjørt av veien og veltet. Det skal ikke være noen personskader, men mulig en del materielle skader. Nødetatene er på vei, men det er ikke kjent[…]