CityMaid vasker arbeidslivet hvitere!

JESSHEIM: CityMaid Hjemmeservice er Norges største på privat renhold, men har også en jevn øking av små og mellomstore bedrifter på kundelisten.

CityMaid Hjemmeservice ble etablert i 1987 og er Norges største på vask i private hjem. Selskapet har også en jevn øking av små og mellomstore bedrifter på kundelisten, og er en av få aktører som kan tilby kundene vask både på jobben og hjemme.

– Den største årsaken til veksten er at stadig flere ønsker å bruke penger på å kjøpe seg mer fritid og at vi er godt synlig i markedet. Kundene setter også stor pris på vårt brede samfunnsengasjement og fokus på hvite tjenester, sier daglig leder Hanne Nordhagen og markedsansvarlig Vibeke Scavenius.

Rendyrker konseptet

Frem til 1. januar i 2015 besto CityMaid Hjemmeservice av tre forskjellige forretningsområder. I dag er disse skilt ut i egne selskaper:

  • CityMaid Hjemmeservice (renhold)
  • HjemmeBest Personlig Assistanse (BPA)
  • Seniorstøtten (hjemmehjelp i privat og offentlig sektor)

– På den måten kan vi rendyrke de ulike forretningsområdene og styrke vår posisjon i markedet ytterligere, sier Nordhagen.

Selskapet har avdelinger i Oslo, Akershus, Drammen, Østfold, Bergen, Stavanger og Trondheim. Hovedkontoret ligger på Jessheim i Ullensaker kommune.

Miljøfyrtårn

Gjennom alle år har CityMaid vært bevisst på å løfte status og renommé for renholdsbransjen, samt gått i bresjen for en holdningsendring i det norske folket.

– Vi tar bærekraft på alvor, både ved å tilby tarifflønn og alle grunnleggende rettigheter i arbeidslivet for våre ansatte og ved å ha et sterkt fokus på miljøvennlig drift og grønne produkter. Vi velger våre leverandører med omhu, understreker Nordhagen.

Nevnes må også at CityMaid har status som Miljøfyrtårn. En sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore bedrifter, både i privat og offentlig sektor, som ønsker et synlig bevis på sitt miljøengasjement.

Målet med sertifiseringen er å få et enda bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær og å redusere miljøbelastningen. Dette gjør de ved å systematisere og effektivisere miljøhensynet i bedriften.

 

Skreddersydd rengjøring

CityMaid tilbyr rengjøring tilpasset dine behov. Det være seg fast vaskehjelp i hjemmet eller bedriften, en omfattende enkelt-
rengjøring, flyttevask, visningsvask etc.

Uansett oppdragets art eller størrelse, skal du alltid være trygg på at jobben er grundig utført.

– Vi lever selvsagt av fornøyde kunder, og går aldri på akkord med kvaliteten. Jevnlig foretas det uanmeldte stikkprøver nettopp for å sikre et godt sluttresultat. Ingen jobb er ferdig før kunden er fornøyd, og vi legger alltid vår ære i å være pålitelige og tilgjengelige. Det er lett å nå oss både på telefon, epost og chat, og vi skal respondere raskt på henvendelsene, understreker Scavenius.

Vil kjøpe seg fritid

Omsetningen i 2018 nådde 82 millioner kroner, og daglig leder Hanne Nordhagen legger ikke skjul på at det er ambisjoner om ytterligere vekst.

– Helt klart! Nå sikter vi oss inn mot 100 millioner, sier de engasjerte og tydelig stolte jentene.

De forklarer optimismen slik:

– Det er en trend at stadig flere vil bruke penger på å kjøpe seg fritid. Samfunnshjulet snurrer stadig raskere, og mange går med konstant dårlig samvittighet fordi tiden ikke strekker til. Da er det fornuftig å kunne bruke den på annet enn rengjøring. I tillegg ser vi at konseptet og samfunnsfokuset vårt blir verdsatt av stadig flere. Ikke minst er det hyggelig å registrere at de unge forstår at det er både ulovlig og uheldig å kjøpe vasketjenester svart, som har vært – og fortsatt er – utbredt i dette landet, påpeker Nordhagen.

Det er også en stor risiko å takke ja til å la privatpersoner du ikke kjenner vaske i hjemmet ditt. Det er store verdier du overlater til fremmede, og du kan bli gjort ansvarlig for skatt, sykepenger og feriepenger om vedkommende ikke har registrert virksomheten.

– Med lovlig vaskehjelp får du både ren samvittighet og hjelper oss med å beholde trygge arbeidsplasser for våre servicemedarbeidere, understreker hun.

Naturlig tilsig

Selskapet har om lag 200 ansatte. Alle nyansatte må kunne gjøre rede for seg på norsk eller engelsk og går gjennom en grundig intern opplæring kalt CityMaid-skolen. Ingen blir sendt ut på egenhånd innen de har fått tilstrekkelig kompetanse og er trygge på oppgavene.

Her jobber dessuten alle servicemedarbeiderne parvis, noe som gjør at man kan ha sosial omgang i jobben og øker trivselen betydelig. Det bidrar også til mer allsidighet ved at man kan bytte på de ulike oppgavene.

Det gode arbeidsmiljøet og de tilrettelagte forholdene bidrar til at de ansatte snakker positivt om sin arbeidsplass, noe som igjen fører til et jevnt tilsig av arbeidssøkere; ofte kan det være en bekjent eller et familiemedlem av en ansatt.

– Det gir oss en naturlig rekruttering av arbeidskraft. Som bransjen kjennetegnes av, er det et stort flertall av kvinner også hos oss. Renholdsbransjen egner seg like godt for begge kjønn, derfor tar vi gjerne inn flere menn, sier markedsansvarlig Vibeke Scavenius.


CityMaid Hjemmeservice AS

Gotaasalléen 9–11
2050 Jessheim

400 06 330

www.citymaid.no